HK.dk logo

04. december 2017

#MeToo – You too?

Er der skjulte problemer med seksuel chikane og overgreb på HK’ers arbejdspladser? Hvis der er, skal vi gøre noget ved det.

Den seneste tid er det kommet frem i en række sammenhænge, at mange kvinder er blevet forulempet seksuelt på deres arbejdspladser. Under kampagnenavnet #MeToo er der kommet chokerende beretninger om en overgrebskultur, som ikke burde trives på arbejdsmarkedet. Mange af historierne er fra udlandet, men der er også danske eksempler, og derfor vil jeg gerne understrege, at HK er stærk modstander af, at kvinder betragtes som objekter, som deres mandlige kolleger eller chefer kan befamle efter forgodtbefindende. Forfremmelser baseret på seksuelle ydelser hører ingen steder hjemme, og ingen skal forpeste joblivet for andre med lummerhed og grænseoverskridende bemærkninger.

Men foregår det på HK’eres arbejdspladser? Vi har næsten ingen indberetninger om det, og antallet af sager er forsvindende få. Skyldes det, at ingen vil eller tør sige noget? Er der et stort mørketal af sager, eller er det ikke et udbredt problem? Vi ved det ikke. Derfor vil jeg opfordre dem, som synes, at de bliver eller er blevet chikaneret, til at tale med deres tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant eller faglige konsulent i HK Sydjylland om det. Lad os få det frem i lyset, hvad der måtte være.

Vi ved, at mange klarer potentielle problemer ved selv at sætte foden ned og sige stop. Det er godt, for den bedste metode er altid at stoppe et forkert forløb, inden det løber løbsk. Det er også nødvendigt at være en smule robust og ikke lade sig kyse af en kæk bemærkning sagt uden bagtanker, ellers kan vi ikke fungere socialt på arbejdspladsen. Men det skal ikke betyde, at alting er tilladt. Vi skal finde en balance, som udelukker overgreb, og derfor skal vi have kastet lys på kritisabel adfærd, så den kan bringes til ophør. 

Arbejdsmiljø I job

Ole Kjær

Afdelingsformand

HK Sydjylland


Jeg skriver om det, der har betydning for vores medlemmers tilværelse og arbejdsliv. Især har jeg fokus på uddannelse, både i bred forstand og specifikt erhvervsskoler og akademier i Sydjylland. Jeg er også optaget af beskæftigelsespolitik. Jeg ser arbejde som noget, vi ikke kun gør for arbejdets og for pengenes skyld - men også fordi arbejde giver identitet.

Stop med at følge

  Følg denne blog via RSS-feed

Tidligere blogindlæg

Bloggere

Log ind som medlem