Er du i lighed med mange andre danskere omfattet af en overenskomst med en fritvalgsordning?

 

Så skal du huske at se din næste lønseddel grundigt igennem. Fra 1. marts stiger din fritvalgsordning nemlig fra 3,4 til 4,0 procent.

 

Penge frit valg

 

Som formand for HK Privat MidtVest oplever jeg desværre medlemmer, der:

 

  • ikke er klar over, at de er omfattet af fritvalgsordningen.
  • ikke ved, hvad fritvalgsordningen går ud på.
  • ikke ved, hvor stor en procentdel af den ferieberettigede løn, der går til ordningen.
  • ikke holder øje med, hvad der bliver indbetalt til ordningen.

 

Fritvalgsordningen er oprettet i forbindelse med overenskomstforhandlingerne. Den betyder, at din arbejdsgiver hver måned indbetaler en procentdel af din løn til fritvalgsordningen. Pengene er dine, og du bestemmer selv over dem.

 

Fra 1. marts 2018 skulle din arbejdsgiver indbetale 3,4 procent af din løn til fritvalgsordningen. Fra 1. marts 2019 stiger procentsatsen til 4,0. Penge, der er rigtigt trælse at gå glip af. Derfor er min opfordring, at du kigger din næste lønseddel ekstra godt igennem for at se, om du får det rigtige beløb.

 

Fritvalgsordningen kan du bruge på forskellige måder afhængigt af, hvilken overenskomst du er ansat på. Typisk kan du bruge den til opsparing af ekstra pension eller udbetaling. Som noget nyt i overenskomsterne 2017-2020 kan du også bruge kontoen til børneomsorgsdage eller seniorfrihed.

 

Er du i tvivl om, hvordan du kan bruge din fritvalgsordning, så log på MitHK og se, hvordan reglerne er for din overenskomst, eller kontakt HK. Vi er klar til at hjælpe dig.

Artiklen er opdateret 13. februar 2019

DU ER SIKRET MED OVERENSKOMSTER

Overenskomster (OK) er aftaler om løn- og arbejdsvilkår – og arbejder du på en arbejdsplads med OK, så forhandler vi for dig. Vi arbejder desuden hele tiden for at sikre alle medlemmer en overenskomst. Vi er eksperter på området, og derfor kan du altid få vejledning om, hvilke bestemmelser der gælder for dig. I nogle overenskomster er det muligt, at den enkelte arbejdsgiver og de ansatte kan forhandle lokalt. Hvis det gælder for dig, så vejleder vi dig i, hvordan du bedst gennemfører den slags forhandlinger.