HK.dk logo

12 tips til at undgå overspringshandlinger

09. november 2017  |  HK Privat  |  Bemærk: Denne artikel er mere end et år gammel og kan indeholde forældet information

Laver du en hel masse andet end det, du burde lave? Så læs de 12 bud på, hvordan du skærer ned på dine overspringshandlinger


Tegning om overspringshandlinger

Just do it!

Sæt dig ned og arbejd på din opgave, indtil den er færdig. Og så videre til den næste. Hvor svært kan det egentlig være? Rimelig svært for de mennesker, som i større eller mindre grad lider af et skadeligt over-forbrug af overspringshandlinger, som går ud over deres effektivitet, selvværd og livskvalitet.

- Rigtig mange mennesker skælder ud på sig selv, fordi de fejlagtigt bilder sig ind, at deres oversprings-handlinger skyldes en karakterbrist ved dem selv, og at de nok er lidt dovne, siger Jeanne Bøgebjerg Jørgensen, coach og indehaver af virksomheden PeopleMind, som blandt andet hjælper med den per-sonlige effektivitet og holder foredrag om overspringshandlinger.

- Der kan være mange årsager til at lave overspringshandlinger. Men ofte sker det, når en opgave virker for stor og uoverskuelig eller svær, og at vi måske er bange for at fejle. Derfor udsætter vi opgaven til sidste øjeblik for på den måde at undgå at blive bedømt på det bedste, vi kan præstere.

Du kan også nemt falde ned i en overspringshandling eller 17, hvis du fx ikke umiddelbart kan se kon-sekvenserne af dit arbejde, hvis belønningen ligger for langt ude i fremtiden, eller hvis dine arbejdsop-gaver ikke er udfordrende nok.

Her får du Jeanne Bøgebjerg Jørgensens 12 bud på at undgå eller i hvert fald minimere antallet af overspringshandlinger

1. Lær at prioritere og uddelegere opgaver
Der var engang én, der sagde ”first thing first, second thing not at all”. Vi har generelt for mange ting om ørerne og bruger oceaner af tid på opgaver, som ikke er de vigtigste og de mest værdifulde. Ligesom mange holder stædigt fast på deres opgaver i stedet for at prøve at få dem uddelegeret. Men et rigtig vigtigt, første skridt i forhold til at undgå overspringshandlinger er at prioritere og uddelegere, så du får frigjort energi til det allervigtigste.

2. Split dine opgaver op i (meget) mindre bidder
Et klassisk råd, men meget vigtigt. En stor opgave kan virke helt uoverskuelig, og hvis slutmålet ligger langt ude i horisonten, så er det meget nemt at komme til at overspringshandle. Stort set alle opgaver kan deles op i mindre bidder, og hvis du virkelig er hårdt ramt af overspringshandlinger, så gå efter vir-kelig små bidder. Måske er vi helt dernede, hvor du nærmest bare skal åbne det program, du skal bruge. I sådan er en situation er det vigtigste ikke at blive færdig, men at komme i gang.

3. Bare arbejd 15 minutter
Sidder du med en opgave, som du mere eller mindre bevidst undgår at lave, så beslut dig for kun at ar-bejde 15 minutter på den. Det er det eneste, du forpligter dig til. Du skal ikke være færdig, du skal ikke fokusere på slutproduktet, du kan altid lave det om - bare arbejd 15 minutter. Det kan de fleste klare. Og du vil sikkert opdage, når de 15 minutter er gået, at det var ganske ufarligt, og at du har lyst til at fortsætte.

4. Lav en prioriteret to do-liste

Lad være med at have en lang liste over opgaver, som du gerne vil nå at lave i dag. Det er bare en ønske-liste, som inviterer til overspringshandlinger. Lav en prioriteret to do-liste, hvor det også fremgår præ-cis, hvornår du vil løse den specifikke opgave. Så forpligter du dig selv på en anden måde.

5. Sov godt, få motion og spis sundt
For at undgå overspringshandlinger har du brug for selvkontrol og viljestyrke. Det kræver energi. Og energi kræver rigeligt med søvn, motion, og at du spiser sundt. Hvis du har en tendens til at over-springshandle, så vær særligt opmærksom på at holde dit blodsukker stabilt.

6. Planlæg efter dit energiniveau
Det er en stor fejl, hvis du tror, at du er lige effektiv på alle tidspunkter i løbet af en arbejdsdag. For det er der ingen, som er. Mange er mest effektive fra morgenstunden, når de er udhvilede, men vi har alle sammen forskellige døgnrytmer. Du skal finde ud af, hvornår du har mest energi og læg dine vigtigste og mest krævende opgaver der. Når du mangler energi, så er viljestyrken noget af det første, som ryger. Og din viljestyrke er et helt afgørende instrument for at undgå overspringshandlinger.

7. Find din motivation ved at blive bevidst om konsekvenserne af dine valg
Er du fanget af overspringshandlinger i forhold til en konkret opgave, så kan det være meget brugbart at blive bevidst om, hvorfor du skal løse en opgave. Prøv at stille dig selv følgende spørgsmål: 1. hvilke konsekvenser har det haft for mit liv, at jeg endnu ikke har lavet opgaven? 2. Hvilke yderligere konse-kvenser vil det få, hvis jeg fortsætter med at overspringshandle? 3. Og hvad vil jeg kunne opnå ved at blive færdig med opgaven? Skriv meget gerne dine svar ned, så du har dem sort på hvidt. Nogle er mo-tiveret af pisk og andre af gulerod. Det er vigtigt at kende din egen motivation.

8. Indret dig, så du undgår forstyrrelser
Hvis du skal holde fokus på en opgave, så kan du på mange måder indrette dig, så du undgår forstyrrelser. Du kan starte med at booke dig selv til en opgave i kalenderen på et fast tidspunkt, sætte mobilen på lydløs, lukke din mail og beslutte dig for kun at tjekke den to, tre gange på fastsatte tidspunkter; have alt, hvad du skal bruge, foran dig i system, så du ikke skal rejse dig og blive inviteret til oversprings-handlinger.

9. Lav en strategi for at undgå dine typiske overspringshandlinger
Når du nu igen er gået ud efter kaffe, var det så i virkeligheden fordi du havde lyst til mere kaffe, eller prøver du bare igen at slippe væk fra en svær og kedelig opgave? Hvornår og hvad er det, du overspringshandler med? Hvis du er bevidst om, hvad det er, du gør, når du overspringshandler, så er du kommer langt. Lav en liste over dine typiske overspringshandlinger og prøv at forudse, hvornår du vil komme til at lave dem, så du kan lave en strategi for at undgå dem.

10. Sørg for at planlægge tid til fornøjelser
Vi starter altid med at fylde kalenderen ud med SKAL-opgaver og ser så, hvad der kan blive tid til af fornøjelser i løbet af en uge. Her bør du tage lidt omvendt psykologi i brug og plotte fornøjelser ind i kalenderen som det første i stedet. Hvis du fornøjelser at se frem til, så har det en afsmittende effekt på din lyst til at koncentrere dig og blive færdig med SKAL-opgaver i stedet for kun at have endnu flere SKAL-opgaver at se frem til.

11. Forpligt dig på deadlines over for andre
I stedet for kun at forsøge at forpligte dig selv til at få lavet en opgave, så er det en god idé også at lade dig forpligte af andre. Aftal nogle deadlines med dine kolleger. Ikke kun, hvornår det endeligt skal være færdigt, men også deldeadlines. Det giver dig selv et sundt pres.

12. Tal pænt til dig selv og fejr dine succeser
Når det er sværest, skal du huske at tale pænt til dig selv og ikke slå dig selv i hovedet med, hvor dårlig du er. Forskning har vist, at det har den præcist modsatte effekt. Og så husk at fejre dine succeser. Belønninger er med til at motivere dig. Bare se på, hvordan der ikke skal mere til end at invitere gæster, for at vi får gjort hele huset rent. Beløn dig selv – det kan være hvad som helst – når du har opfyldt et delmål, og ikke kun de helt store mål. Lav en liste over små og store gevinster, som bliver en del af din planlægning.

Send besked til forfatter


Annuller

Log ind som medlem