Illustration: Stine Spedsbjerg

1. Din chef må gerne sætte tv-overvågning op på din arbejdsplads, men…

… det er ikke lovligt at bruge tv-overvågning på en arbejdsplads til at overvåge og kontrollere din effektivitet som medarbejder, og det må heller ikke være krænkende for dig. Der må for eksempel ikke være overvågning i baderum, på toiletter og i omklædningsrum.

Hvis din arbejdsgiver indfører tv-overvågning på arbejdsplads, er der visse regler, der skal overholdes. Blandt andet skal I som medarbejdere spørges først. Tv-overvågning er reguleret både i persondataloven, tv-overvågningsloven og straffeloven. Hvis din arbejdsgiver er omfattet af en overenskomst, gælder også aftalen mellem DA og LO for indførelse af kontrolforanstaltninger. Derudover gælder de aftaler om tv-overvågning, som HK Handel har indgået med Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Industri.

Se her, om din arbejdsgiver overholder reglerne

 

2. Din chef må gerne tjekke din arbejdsmail, men…

… din arbejdsgiver skal altid informere dig om, hvordan din digitale adfærd bliver overvåget eller logget. Det gælder også for sms’er på arbejdstelefoner.

  • Din arbejdsgiver må ifølge persondataloven logge, hvem du kommunikerer med, og på hvilke tidspunkter (hvis det har et driftsmæssigt, sagligt og fornuftigt formål som hensyn til sikkerhed eller for at undgå misbrug).
  • Din arbejdsgiver må ikke læse indholdet i dine mails eller sms’er, hvis de er mærket ’privat’, da det er beskyttet af bestemmelserne i straffeloven om brevhemmelighed.

HK anbefaler, at du som udgangspunkt kun bruger din arbejdscomputer og arbejdsbetalte telefon og tablet til arbejdsting. Skriver du alligevel en privat besked, så skriv ’Privat’ i emnefeltet. Så må din arbejdsplads ikke læse indholdet.

Husk aldrig at skrive noget illoyalt om din leder, arbejdsplads eller kollegaer fra din arbejdscomputer, telefon eller tablet. Dels fordi du er forpligtet til at være loyal over for din arbejdsplads, dels fordi det kan havne i de forkerte hænder.

 

3. Din chef kan have lov til at tjekke din taske, men…

…det skal have et sagligt formål og du har ret til at blive orienteret inden en ransagning/visitation. Arbejdsretten har nemlig i flere sager afgjort, at det er lovligt for en arbejdsgiver at indføre rutinemæssige ransagninger/visitationer, hvis det har et sagligt formål som f.eks. at afsløre tyveri. Men:

  • Arbejdsgiveren må ikke forfølge bestemte medarbejdere og skal sørge for, at ransagningerne foretages som tilfældige stikprøvekontroller, og at alle medarbejdere udsættes for det på lige fod. Der må heller ikke gå mere tid med det end nødvendigt.
  • Som medarbejder skal du altid spørges om lov, inden ransagningen/visitationen foregår. Fx inden din taske eller dit medarbejderskab bliver tjekket.
  • Hvis ransagningen er lovlig, og du modsiger dig den, kan arbejdsgiveren tilkalde politiet, og det kan få konsekvenser for din ansættelse. Omvendt kan du også som medarbejder anmelde det til politiet som en overtrædelse af straffeloven, hvis en arbejdsgiver gennemfører en visitation mod din vilje
  • Stikprøvekontroller må ikke krænke nogen og skal foregå sagligt og rimeligt. Fx kan det være rimeligt at undersøge din taske, inden du forlader din arbejdsplads, men det vil være krænkende og ude af proportioner at følge efter dig ud på P-pladsen og ransage dit bagagerum eller tjekke din cykelkurv.

Bliver du overvåget ulovligt? Tjek reglerne her