Katja Brandt er i gang med en kontoruddannelse

Da Katja Brandt fandt ud af, at hun kunne tage kontoruddannelsen på bare 8 uger med fuld løn, blev hun målløs. Foto:Lisbeth Holten

 

Det var chefen, der over morgenkaffen spurgte mig, om det ikke var på tide, at jeg skulle have et uddannelsespapir på det, jeg lavede, siger 37-årige Katja Brandt, som siden 2013 har arbejdet som ufaglært sekretær i Malerforbundet, og fortsætter:
- Jeg blev svært glad. Det var jo en supergod idé. Jeg vil rigtig gerne have papir på det, jeg kan. Også hvis jeg en dag skulle få lyst til at prøve noget nyt, så er det jo fedt, at jeg er faglært.

Chefen havde tippet Katja Brandt om den såkaldte realkompetencevurdering (RKV). Det er en vurdering af dine reelle erfaringer og kompetencer sat i forhold til et fag eller et modul på en uddannelse eller en hel uddannelse, forklarer Britta Appel, som er uddannelseskonsulent i HK/Privat:
- Alle - ledige såvel som beskæftigede og unge såvel som ældre - kan få lavet en RKV. Den bliver lavet på den skole eller uddannelsesinstitution, som det fag, du gerne vil have målt dine kompetencer op imod, er på. Vurderingen er gratis, hvis man ikke har en videregående uddannelse. Hvis du har det, og niveauet er højere end erhvervsuddannelsesniveau, er der gebyrer på, som afhænger af uddannelsesstedet, fortæller hun.

Vurderet på et øjeblik
For Katja Brandt var der ikke langt fra tanke til handling.
- I vinterferien 2018 googlede jeg realkompetencevurdering, som min chef havde talt om. Jeg ringede til Niels Brock (handelsskole i København, red.) med opklarende spørgsmål. Og så tilmeldte jeg mig en realkompetencevurdering på www.efteruddannelse.dk, siger Katja Brandt.
Kort efter fik hun en invitation til et orienterings- og vejledningsmøde på skolen. Med den fulgte en instruks om, at hun skulle tage uddannelsesbeviser, en liste over sine arbejdsopgaver og sin arbejdsgivers liste over ansvarsområder med.
- Jeg satte en hel dag af til det, men efter en meget kort orientering havde jeg min samtale med vejlederen, og det føltes, som om det kun tog et øjeblik, så var jeg ude ad døren igen, siger Katja Brandt.

Virkeligheden tæller
Som sagt kan du få lavet en RKV på en hvilken som helst uddannelsesinstitution - fra ungdoms- til videregående uddannelser. Du kan altså også tage fag på eller fuldføre en akademiuddannelse, diplomuddannelse eller en master på baggrund af en RKV.

Det er nemlig det, du reelt kan, det drejer sig om, fortæller Anne Kirketerp, som er uddannelsesleder på Erhvervsakademi Aarhus:
- Læringsmålene, som er de mål for undervisningen, der er fastsat i ministeriets bekendtgørelser, dikterer, hvilke kompetencer du skal have. Og dem kan du have fået ved at læse i en bog. Men det kan også være, du har været ude i virkeligheden og har lært det gennem praksis, fx lært tysk i Tyskland eller økonomi ved at arbejde meget med det. Man behøver ikke at have gået på en skole for at få kompetencer på lige fod med formelle uddannelser, siger hun.

Netop derfor kan RKV være relevant for ufaglærte, men faktisk også for mange faglærte, der lige så stille er vokset ind i en anden stilling, forklarer hun.


Få merit for alt det, du kan
Hvis du gerne vil tage uddannelse, får du lavet en uddannelsesplan, hvor der står, hvilke fag du mangler at gennemføre, forklarer HK/Privats uddannelseskonsulent Britta Appel. Hvis det drejer sig om en erhvervsuddannelse, så bliver du placeret i én af tre grupper: Euv1, -2 eller -3. Og det bestemmer, hvordan dit uddannelsesforløb maksimalt kommer til at se ud - og så kan det afkortes yderligere.

- Når meritten - det, man kan i forvejen - skal vurderes, tager vejlederne udgangspunkt i, hvor meget du mangler for at leve op til de adgangskrav og læringsmål, der er på den uddannelse, du ønsker at gennemføre, oplyser Britta Appel og fortsætter:
- Det kan være, at du kun skal tage fagprøven. Det har jeg set mange gange. Men som oftest skal du tage dele af uddannelsen. 


Fjernundervisning og fagprøve
Og netop sådan gik det for Katja Brandt:
- Under en uge senere fik jeg et Euv1-bevis. Jeg tabte kæben, da jeg fandt ud af, at jeg kunne tage uddannelsen digitalt - altså som fjernundervisning - på bare 7 uger og så én uge til fagprøven. Det havde jeg aldrig forestillet mig, siger Katja Brandt og forklarer, at hun har indgået en uddannelsesaftale med sin arbejdsplads, der startede 1. april og løber over et år.

Det betyder, at Katja Brandt er at betragte som elev. Derfor har hun i løbet af de 8 uger også kun krav på at få, hvad der svarer til 110 % af højeste dagpengesats, som er det beløb, arbejdsgiver kan få i refusion af staten.

- Men min arbejdsplads har tilbudt at betale fuld løn. Og de uger, jeg studerer, får jeg fri til det i 17 timer om ugen. Resten klarer jeg i min fritid. Den 8. uge, hvor jeg skal lave fagprøve, har jeg fået fri - uden at skulle bruge ferie, siger Katja Brandt, som er lykkelig for, at ledelsen også er gået med til at tilrettelægge forløbet rundt om hendes private liv med to børn på 2 og 7 år.

Få vurderet dine realkompetencer

Overvej, hvad du vil. Orienter dig i fag og uddannelser på www.ug.dk og www.hk.dk/fagligudvikling. 
Få hjælp og sparring på HK’s Karrieretelefon alle hverdage kl. 13-16 på tlf. 33 30 44 60 - de kan også fortælle dig om dine muligheder for at få økonomisk støtte.
Sæt ord på det, du kan. Saml alle relevante dokumenter i www.minkompetencemappe.dk.
Tilmeld dig realkompetencevurdering rel="noopener noreferrer" på www.efteruddannelse.dk.

Få inspiration til din uddannelse
Medlemmerne i HK/Privat arbejder primært inden for 13 fagområder.
www.hk.dk/fagligudvikling har vi lavet en side, hvor du kan finde relevante uddannelser for hvert fagområde.

Økonomien, mens du uddanner dig
Med en realkompetencevurdering (RKV) kan du tage alt fra en ungdoms- til en videregående uddannelse. Men dine vilkår afhænger af, hvor og om du arbejder.
Hvis du er så heldig at være ansat et sted med overenskomst, kan du søge kompetencefonde. Som udgangspunkt dækker de mellem 85 og 100 % af dit løntab samt kursusudgifter. Det kan HK’s Karrieretelefon hjælpe dig med at finde ud af.

Har din virksomhed ikke overenskomst, skal du spørge din leder, om de vil give dig fri og betale. Hvis ikke, så er det selvfinansiering.
Er du ledig, skal du ansøge om at få lov at tage uddannelsen som seks ugers jobrettet uddannelse.

Kilde: uddannelseskonsulent i HK/Privat Britta Appel