Bliver du spurgt om din tro, familieplaner, sundhed, politiske holdninger, fagforeningsforhold eller lignende til jobsamtalen? Så er der grund til at være ekstra opmærksom. Illustration: Tone Thoresen / Koalitionen.dk

Må din måske kommende chef stille nærgående spørgsmål om fx alder, eller om du er medlem af HK, når du møder hende første gang til en samtale?
Det må chefen i princippet godt, men KUN hvis det er relevant i forhold til den stilling, du søger. Derfor er der heller ikke nogen grund til at spørge, for som udgangspunkt må du ikke blive fravalgt på grund af fx din alder eller dit fagforeningsmedlemskab. Hvis du er i tvivl om et spørgsmål, så spørg, hvilken relevans det har for stillingen.

Er spørgsmålet relevant?

Arbejdsgiveren må spørge om mange og også personlige ting til en jobsamtale. Men spørgsmålene skal have relevans for udførelsen af arbejdet, du skal udføre. Kan du sandsynliggøre, at du ikke fik jobbet på grund af din alder, tro, oprindelse, fagforening eller politiske holdninger, skal arbejdsgiveren kunne bevise, det ikke var derfor, du blev fravalgt til jobbet

2 emner, de ikke  spørge dig om

"Er du gravid?", "Skal I have flere børn?"
"Hvad stemmer du?", "Hvilken religion tilhører du?", "Hvor kommer du fra?"
Ifølge forskelsbehandlingslovens §4 må en arbejdsgiver hverken indhente eller gøre brug af oplysninger om en kommende medarbejders race, hudfarve, religion, tro, politiske anskuelse, seksuelle orientering eller nationale, sociale eller etniske oprindelse. Disse spørgsmål er derfor irrelevante i forhold til det arbejde, du skal udføre, og du må ikke blive spurgt om dem til samtalen.

Undtagelsen: Hvis du har søgt job i en virksomhed, der har som sit formål at fremme et bestemt politisk, ideologisk, religiøst eller kulturelt standpunkt, kan nogle af dine personlige forhold have en betydning. I det tilfælde vil det være i orden, at det også har betydning for din eventuelle ansættelse.


3 spørgsmål, de ikke bør spørge dig om 

"Hvor gammel er du?"    
"Hvordan er dit helbred?"     
De må ikke spørge generelt om dit helbred. Men de må spørge til konkrete lidelser, hvis de vil have væsentlig betydning for udførelsen af dit arbejde. Det vil sige, at har du en sygdom, der kan få betydning for jobbet, må arbejdsgiveren gerne spørge ind til det. Du har selv pligt til at oplyse, hvis du har en sygdom, der medfører et højere sygefravær end normalt, eller som kan have væsentlig betydning for arbejdet. Du må også blive spurgt om antallet af tidligere sygedage, hvis du har en sygdom, som fortsat vil have væsentlig betydning for arbejdsdygtigheden i det arbejde, du søger.
"Er du medlem af en fagforening?"     
Ifølge lovgivningen om foreningsfrihed, må arbejdsgiveren ikke kræve, at du er medlem af en bestemt fagforening. Omvendt må de heller ikke kræve, at du IKKE er medlem af en fagforening. Det er dit personlige valg. Under en jobsamtale har dit fagforeningsforhold ingen relevans for, hvordan du skal udføre jobbet. Men det kan dog eventuelt være relevant på et senere tidspunkt i forbindelse med indgåelse af en kontrakt i forhold til at fastsætte vilkårene.

Undtagelsen: Hvis du har søgt job i en virksomhed, der har som sit formål at fremme et bestemt politisk, ideologisk, religiøst eller kulturelt standpunkt, kan nogle af dine personlige forhold have en betydning. I det tilfælde vil det være i orden, at det også har betydning for din eventuelle ansættelse.

 

Hvis du har brug for hjælp eller har spørgsmål, så kontakt din lokale HK Handel-afdeling på tlf.: 7011 4545

 

Læs mere: 

Vær forberedt: Alt, du skal vide om jobsamtalen 

Få gode råd og vejledning til jobsamtalen hos HK's Karrieretelefon