1 DU SKAL HAVE DEN FORNØDNE TID

Som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) har du ret til at bruge den fornødne tid på at gøre dit arbejde. Der er dog ikke faste retningslinjer for hvor meget tid, det er nødvendigt at afsætte til arbejdet, det skal I aftale i din virksomheds arbejdsmiljøorganisation (AMO), hvor du som AMR er medlem, fortæller arbejdsmiljøkonsulent i HK Handel Henriette Bjerg Mahrt:

- Det er vigtigt, at I får aftalt i arbejdsmiljøorganisationen, hvordan du bedst udøver dit hverv. Når I skal forhandle jer frem til, hvor meget tid, du skal have til at være arbejdsmiljørepræsentant, er det vigtigt at afklare, hvilke forventninger der er til dig som AMR og se på, hvad der skal til for, at du kan løse dine opgaver tilfredsstillende, siger Henriette Bjerg Mahrt.
Det handler ikke kun om, at der skal være sat tid af til de løbende opgaver.

- Der skal også være sat tid af til det opsøgende arbejde. Derudover er det meget vigtigt, at der er sat tid af til arbejdet i forbindelse med APV og med den årlige arbejdsmiljødrøftelse, understreger Henriette Bjerg Mahrt.

Hvor meget tid, du skal bruge på dit hverv afhænger også af, hvor mange arbejdsmiljørepræsentanter, I er på din arbejdsplads. Det er der ikke noget fast antal på – kun at man skal have etableret en arbejdsmiljøorganisation og her vælges mindst en arbejdsmiljørepræsentant, når der er mellem 10 og 34 ansatte. Er der flere end 34 ansatte på arbejdspladsen, skal der etableres en arbejdsmiljøorganisation i to niveauer med en eller flere arbejdsmiljøgrupper og et eller flere arbejdsmiljøudvalg.

- Her er det såkaldte nærhedsprincip vigtigt at kende til, da det har betydning for, hvor mange arbejdsmiljørepræsentanter, I skal være. Det er en vurdering fra arbejdsplads til arbejdsplads, men det bør være sådan, at man som medarbejder kan komme i kontakt sin arbejdsmiljørepræsentant i sin arbejdstid, og at man som arbejdsmiljørepræsentant har mulighed for at opsøge sine kolleger for at tage en snak om arbejdsmiljøet, siger Henriette Bjerg Mahrt.

 

2 DU HAR RET TIL UDDANNELSE

Er du nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant, skal du gennemføre den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse senest tre måneder efter valget. Det første år har du derudover ret til yderligere to dages supplerende uddannelse og herefter har du ret til halvanden dags supplerende uddannelse hvert år. Men du har ikke bare ret – din arbejdsgiver har faktisk pligt til at sørge for, at du bliver tilbudt uddannelse og skal desuden betale for den.

Arbejdsmiljøkonsulent Henriette Bjerg Mahrt anbefaler, at du får taget den uddannelse, du har ret til, så du løbende får de kompetencer, der er nødvendige, for at du kan sikre det gode arbejdsmiljø:

- Når du vælger uddannelse, så tag gerne udgangspunkt i de problematikker, der er på din arbejdsplads. Hvis I for eksempel har problemer med stress, så kunne det være, at du skulle opkvalificere dig til at tage dig af det. Du kunne også vælge et kursus i ergonomi, så du kan få sat det på dagsordenen. Det kan også være, at du har brug for at få mere viden om din rolle som arbejdsmiljørepræsentant.

- Jeg møder ofte arbejdsmiljørepræsentanter, som ikke ved, at deres arbejdsgiver har pligt til at udarbejde en kompetenceplan for dem og tilbyde dem supplerende uddannelse hvert år, siger Henriette Bjerg Marht.

Det er også vigtigt at understrege, at du udover din ret til kurser som arbejdsmiljørepræsentant stadig har ret til at få samme mængde faglig efteruddannelse som dine kolleger. Din arbejdsgiver må altså ikke sige nej til et kursus med henvisning til, at du allerede har været på kursus som arbejdsmiljørepræsentant.

 

3 DET ER VIGTIGT, AT DU HOLDER DIN VIDEN AJOUR

Der kommer hele tiden nye regler, vejledninger, værktøjer m.m. inden for dit felt. Og som arbejdsmiljørepræsentant er det vigtigt, at du holder din viden ajour. Og her har arbejdsmiljøkonsulent i HK Handel Henriette Bjerg Mahrt et nemt tip:

- Tilmeld dig de gratis nyhedsbreve, der findes om arbejdsmiljø, siger hun.

Du kan for eksempel tilmelde dig nyhedsbreve fra:

1. Brancherådet BFA Handel på Bfahandel.dk. Her kan du tilmelde dig deres nyhedsbrev, ligesom du kan finde information om arbejdsmiljø i din branche.

2. Arbejdsmiljø i Danmark på Amid.dk. Her får du nyheder og ny viden fra Arbejdstilsynet og Videncenter for Arbejdsmiljø.