Den 1. september 2019 trådte den nye ferielov i kraft, så vi kan holde feriedage med løn næsten lige så hurtigt, som vi optjener dem. Men mens de nye regler bliver helt indført, er der en overgangsfase, som kan påvirke din ferie i 2020.

Her er, hvad du skal vide om de nye ferieregler, som blandt andet giver dig mulighed for at aftale med din arbejdsgiver at ’holde ferie på forskud’.

Hvorfor bliver reglerne lavet om? 
Med de gamle regler i ferieloven sparede man ferie op i ét år, som man så først kunne holde i det næste år. Det betyder, at for eksempel nyuddannede måtte vente i op til 16 måneder, inden de kunne holde ferie. Det problem skal de nye regler fikse.

Hvordan bliver reglerne lavet om?
Ferielovens regler for opsparing og afvikling af ferie bliver ændret. Fra 2020 går ferieåret fra 1. september til 31. august – i stedet for fra 1. maj til 30. april. Optjeningsprincippet bliver også lavet om. Indtil til 1. september 2019 sparede man ferie op i kalenderåret, og den kunne så først bruges fra maj året efter. Nu optjener du feriedage hver måned, og du kan holde dem allerede måneden efter. 

Får jeg mere eller mindre ferie med de nye regler?
Ferieloven giver ret til 5 ugers ferie om året - det bliver der ikke ændret på. Det svarer til, at du opsparer 2,08 feriedage om måneden. Du kan stadig spare din ferie op, så du kan holde sammenhængende ferieuger. Og du har stadig ret til at holde tre ugers sammenhængende ferie hen over sommeren. Og hvis du har feriedage tilbage, når et nyt ferieår begynder den 1. september, har du også mulighed for at holde feriedagene fra det gamle år helt frem til den 31. december. Se figur.Hvad betyder overgangen mellem de to ferieoptjeningsformer?
Hvis du gerne vil holde fire ugers sommerferie - eller har planer om at holde efterårsferie i 2020 - skal du planlægge fremad. Kort fortalt betyder overgangen mellem de to systemer, at til næste år (og kun i 2020) har du ikke nået at opspare lige så meget af årets ferie, som du plejer, når vi når til sommerferien: Til den tid vil du kun have opsparet godt tre ugers ferie. 

Hvordan kan jeg holde fire ugers sommerferie og efterårsferie til næste år?
Én mulighed er at aftale med din arbejdsgiver, at du kan gemme ferie fra det nuværende ferieår eller det næste ferieår, som starter 1. maj 2019 (og som altså kun løber til udgangen af august næste år). Det kræver selvfølgelig, at du og din chef kan blive enige om det. Og at du allerede nu er opmærksom på, hvordan du vil holde din ferie i 2019 og 2020, så der er dage tilbage, du kan overføre. 

Hvis du gerne vil holde både tre ugers sommerferie og efterårsferie i 2020, er det en ekstra mulighed at aftale med din arbejdsgiver, at du kan holde ”ferie på forskud”: Altså få lov til at bruge de feriedage, du egentlig først opsparer senere på året. Det giver de nye regler nemlig mulighed for efter den 1. september 2020. Og skulle du stoppe i jobbet, inden du har optjent de brugte feriedage, bliver de modregnet i din sidste løn. Din arbejdsgiver skal dog være med på aftalen. 

Hvad hvis jeg også har feriefridage?

De nye regler ændrer ikke ved antallet af feriefridage, også kaldet 6. ferieuge, som du muligvis har, hvis du har overenskomst. Men de kan være med til, at du måske kan holde fire ugers sommerferie i sommeren 2020 ved at bruge af dine feriefridage. Her er det vigtigt at undersøge, hvordan og hvornår dine feriefridage bliver tildelt, og om du også her skal lave en aftale med din arbejdsgiver for at kunne gemme dem til sommeren 2020. Og så er det selvfølgelig også vigtigt at planlægge dine feriefridage i år rigtigt, så du ikke bruger dem i løbet af 2019. Har du en tillidsrepræsentant, så konsultér ham eller hende.

Hvad sker der med den ferie, som er optjent dobbelt?
Den ferie, du kommer til at optjene mellem 1. september 2019 og 31. august 2020, indefryses. Ferien bliver konverteret til feriepenge, der svarer til 12,5 % af din løn. De penge får du udbetalt med renter af en særlig fond oprettet til formålet, når du forlader arbejdsmarkedet. Ordningen er lavet for at undgå, at arbejdsgiverne skulle udbetale op til ti ugers ferie på ét enkelt år (fordi du både ville have ret til den ferie, du har optjent via den gamle ordning - og til at få ferie efter de nye regler, som giver dig ret til at holde ferie, umiddelbart efter, du har optjent den). 

Læs mere om den nye ferielov