Siden 1983 har du haft ret til barns første sygedag i din overenskomst. Siden 2017 er den ret blevet udvidet. Illustration: Tone Thoresen/Koalitionen.dk 

Dine rettigheder skal til forhandling
HK Handel skal i foråret 2020 forhandle din overenskomst med arbejdsgiverne. Overenskomsten dækker bl.a. løn, pauser, tillæg, børns sygedage, pension, feriefridage, fritvalgskonto og meget andet, der har stor betydning for dit arbejdsliv.
Hvis du vil have indflydelse, er det vigtigt, du stemmer om resultatet, når afstemningen går i gang. Du kan følge med i forhandlingerne i dit nyhedsbrev, på facebook og på OK20-siden.

Det er din overenskomst, der bestemmer, hvilke rettigheder du har, hvis dine børn bliver syge og skal passes. Siden overenskomstforhandlingerne i 2017 har du udover barnets første sygedag også haft ret til frihed med løn, hvis du bliver kaldt hjem fra arbejde, to omsorgsdage om året og en mere fleksibel ordning, hvis dit barn skal indlægges på hospitalet. Reglerne i overenskomsten gælder for dig, der har børn under 14 år.

Det får du gennem din overenskomst

Barns første sygedag 

  • Ret til frihed med løn, hvis du bliver kaldt hjem i løbet af arbejdsdagen
  • Ret til frihed med løn hele næste dag, hvis barnet fortsat er syg, og du ikke har andre pasningsmuligheder 

Frihed gives kun til den ene forælder, og kun til anden pasning er mulig. Frihed gives også til samboende partner på folkeregisteradressen, også selvom vedkommende ikke har forældremyndighed over barnet.

Særligt for Coop, BA og SFU: Gælder alle medarbejdere, der har været ansat i mindst tre måneder.
Særligt for DEA butik, DEA funktionær, DIO II butik og DIO II funktionær: Gælder alle medarbejdere, der har været ansat i mindst seks måneder.

Børneomsorgsdage 

  • Ret til to børneomsorgsdage pr. ferieår, uanset hvor mange børn du har. Dagene finansieres via din fritvalgskonto og planlægges efter aftale med din arbejdsgiver. Retten gælder efter ni måneders ansættelse. 

Børns hospitalsindlæggelse

  • Ret til frihed med løn, hvis det er nødvendigt i forbindelse med hospitalsindlæggelse af dit barn. Det gælder også, hvis indlæggelsen sker helt eller delvist i eget hjem. Friheden gælder den ene indehaver af forældremyndigheden og sammenlagt en uge pr. barn indenfor en 12-måneders periode. Ordningen gælder efter ni måneders ansættelse. 

Særligt for DEA butik, DIO II butik, Coop, SFU og BA: Der ydes fuld løn, dog maksimalt 130 kroner i timen. 
Særligt for DEA funktionær og DIO II funktionær: Der ydes fuld løn.

Det siger loven 

  • Akut sygdom eller ulykke: Du har ret til at forlade din arbejdsplads, hvis dit barn bliver akut syg eller kommer ud for en ulykke. Der er alene tale om ret til fravær uden løn.
  • Børns hospitalsindlæggelse: Loven giver ikke ret til fri, hvis dit barn bliver hospitalsindlagt. Du må i hvert tilfælde aftale individuelt med din arbejdsgiver, hvordan du evt. kan tage fri. Du vil ikke have ret til løn, mens du er fraværende fra arbejdet.
  • Omsorgsdage: Loven giver ikke ret til børneomsorgsdage.

 

Hvilken overenskomst er du på?

I denne artikel kan du læse, hvad der gælder de største overenskomster med Dansk Ervhverv, DIO II, BA, SFU og Coop. Er du på en anden overenskomst, eller er du i tvivl, kan du logge på MitHK og se, hvad der gælder for dig. Har du ikke overenskomst, kan du kontakte din lokale afdeling på 7011 4545 og høre om mulighederne for at få en.