Illustration: Tone Thoresen/Koalitionen.dk

De sidste 10 år har du som ansat på en arbejdsplads, der har overenskomst med HK Handel, haft ret til en vurdering af din løn mindst en gang om året. Det er en samtale, din chef er forpligtet til at holde. Det er ikke nok, at chefen sender en mail rundt om eventuelle lønstigninger (eller mangel på samme) eller hænger en seddel op om, at der ikke bliver afholdt samtaler.
Ifølge din overenskomst har du ret til en samtale MINDST en gang om året – og chefen må hjertens gerne tage flere samtaler end blot den ene gang.

 

"Der er ingen penge"

Siger din chef, at der ikke er råd til en lønstigning, skal du bede om at tale med den, der har kompetence til at tage beslutninger i lønspørgsmål. Du skal kunne forhandle din løn med en, der har beføjelser til at forhandle løn.

Din løn = dine kvalifikationer

Din lønsamtale skal tage udgangspunkt i dit personlige tillæg. Ikke din fritvalgskonto, din løn med andre tillæg eller andet, der er uvedkommende for, hvordan dine kompetencer som medarbejder er. 
Din grundløn får du – sat på spidsen – for at møde på arbejde. Dit personlige tillæg får du for de kompetencer, du har. Derfor er din løn en individuel vurdering af: 

  1. Din indsats
  2. Dine kvalifikationer
  3. Din dygtighed
  4. Din jobfleksibilitet
  5. Indhold og ansvar i den stilling, du er ansat i. 

Desuden også:

  • Eventuel uddannelse, du har taget 

Det er de objektive kriterier, som HK Handel og arbejdsgiverne er blevet enige om, danner grundlag for medarbejdernes løn. Og det er dem, du kan bruge under lønsamtalen til at fremhæve, hvor du er særlig stærk eller har gjort dig positivt bemærket.

 

"Det er ikke min beslutning"

Siger din chef, at han eller hun ikke kan tage beslutninger om din løn, skal du bede om at snakke med den, der kan. Du har ret til en lønsamtale med en, der rent faktisk kan forhandle din løn.

 

Få hjælp af HK Handels løncoach

Skal du til lønsamtale, og har du brug for at blive godt forberedt? Som medlem af HK Handel kan du få en gratis snak med en løncoach. Send en sms til 1919, og skriv HKLØN. Så vil du blive ringet op på det nummer, du har skrevet fra. Du skal regne med, at der kan gå et par dage, før løncoachen ringer. Derfor er det en god ide, hvis du sender din sms mindst en uge, før du skal til lønforhandling.

Se også: Sådan gør du før, under og efter lønsamtalen