Denne artikel gælder for dig, der er på Dansk Erhvervs butiks- eller kontor/lageroverenskomst eller på DIO II butiks- eller kontor/lageroverenskomst. Er du på en overenskomst, der endnu ikke er forhandlet færdig, kan du følge med i forhandlingerne på hk.dk/ok2020.
Vil du se din overenskomst, kan du logge på mithk

Inden den 1. april 2020 skal du give din arbejdsgiver besked om, hvordan du vil bruge din fritvalgsordning, også selv om du endnu ikke har stemt om din nye overenskomst. Det skyldes, at overenskomsten stemmes igennem med tilbagevirkende kraft pr. 1. marts 2020.

Du skal altså IKKE stemme om overenskomsten nu. Du vil senere modtage et link til overenskomstafstemningen. 

 Men hvis overenskomsten bliver stemt igennem, når afstemningen i løbet af det kommende stykke tid går i gang, så skal du have taget stilling nu til, hvordan du fremover vil bruge din fritvalgsordning. Og det skal din arbejdsgiver vide inden månedens udløb. Du kan give arbejdsgiveren besked om dit valg via mail. 

Dette skal du tage stilling til

Vil du bruge din fritvalgskonto til ferie eller opsparing? Vær opmærksom på, at dit valg – eller fravalg – har stor betydning for, hvordan du kan bruge dine nuværende ordninger.

Du kan bl.a. bruge din fritvalgskonto til:

  • Ekstra løn i forbindelse med ferie
  • Pensionsindbetaling
  • 2 børneomsorgsdage
  • Seniorfrihed.

Som noget nyt i overenskomsten 2020 kan du også bruge fritvalgskontoen til:

  • Ret til barns 2. sygedag
  • Ret til lægebesøg med barn 
  • Løbende udbetaling med din månedlige løn. 

Hvis du ikke vælger noget 

Hvis du IKKE vælger noget, kan din arbejdsgiver udbetale Fritvalgs Lønkontoen løbende med din løn. Det er en forudsætning for udbetalingen, at din arbejdsgiver har opfordret dig til at træffe et valg.
Vælger du ikke at gøre noget, har det betydning især for:

Seniorer: Du vil få din fritvalgsordning løbende udbetalt, og vil derfor ikke have opsparet på kontoen. Det betyder, at du ikke vil have mulighed for seniorfrihed, da det er en forudsætning, at der er penge på fritvalgskontoen.

Børnefamilier: Du vil få din fritvalgsordning løbende udbetalt, og vil derfor ikke have opsparet på kontoen. Det betyder, at du fremover selv skal betale, hvis dit barn skal til lægen, eller du har barnets 2. sygedag. Du har ret til at holde fri, men vil altså ikke kunne finansiere fridagen med din fritvalgskonto.

Dig, der sparer op til frihed/ferie: Får du udbetalt hele din fritvalgskonto løbende med din løn, vil du ikke have opsparing i forbindelse med ferie, feriefridage eller overenskomstsikrede fridage.

HUSK AT VÆLGE INDEN 1. APRIL!

Sådan stiger fritvalgskontoen i perioden 2020 – 2023

Fritvalgskontoen blev sidst reguleret 1. marts 2019, hvor den steg til 4 %. Stigningerne fremover vil være:
1. marts 2020: 5 %
1. marts 2021: 6 %
1. marts 2022: 7 %

Har du spørgsmål eller brug for hjælp?

Kontakt din tillidsrepræsentant eller din lokale HK-afdeling på tlf. 7011 4545, hvis du har spørgsmål til din fritvalgsordning eller brug for hjælp.

OK20: Følg med i overenskomstforhandlingerne på handelsområdet