FritvalgDu skal tage stilling til, hvad du ønsker at bruge din Fritvalgs Lønkonto til. Illustration: Tone Thoresen / Koalitionen.dk

I kølvandet på afstemningen om nye overenskomster og coronakrisen har HK HANDEL og DEA indgået en aftale om at rykke fristen for, hvornår du skal tage stilling til, hvad du vil bruge din fritvalgsordning til.
Det betyder, at fristen er rykket fra 1. april til 1. juni 2020, og du skal huske at give din arbejdsgiver skriftligt besked om, hvad du gerne vil brug din Fritvalgs Lønkonto til fx. via mail.

Husk, at din nye overenskomst virker med tilbagevirkende kraft pr. 1. marts 2020.

FRisten er rykket for dig, der er omfattet af følgende overenskomster:

• Butiksoverenskomsten med Dansk Erhverv Arbejdsgiver
• Funktionæroverenskomsten for Handel, Viden og Service med Dansk Erhverv Arbejdsgiver

Er du dækket af en anden overenskomst, kan du høre din tillidsrepræsentant eller din lokale afdeling om, hvad der gælder for dig.

Hvis du ikke vælger noget

Hvis du IKKE vælger noget, kan din arbejdsgiver udbetale Fritvalgs Lønkontoen løbende med din løn. Det er en forudsætning for udbetalingen, at din arbejdsgiver har opfordret dig til at træffe et valg.
Vælger du ikke at gøre noget, har det betydning især for:

Seniorer: Du vil få din Fritvalgs Lønkonto udbetalt løbende og vil derfor ikke have opsparet på kontoen. Det betyder, at du ikke vil have mulighed for seniorfrihed, da det er en forudsætning, at der er penge på Fritvalgs Lønkontoen.

Børnefamilier: Du vil få din Fritvalgs Lønkonto løbende udbetalt og vil derfor ikke have opsparet på kontoen. Det betyder, at du fremover selv skal betale, hvis dit barn skal til lægen, eller du har barnets 2. sygedag. Du har ret til at holde fri, men vil altså ikke kunne finansiere fridagen med din Fritvalgs Lønkonto.

Dig, der sparer op til frihed/ferie: Får du udbetalt hele din Fritvalgs Lønkonto løbende med din løn, vil du ikke have opsparing i forbindelse med ferie, feriefridage eller overenskomstsikrede fridage.

Din nye overenskomst giver nye muligheder

Dine til- eller fravalg har stor betydning for, hvordan du kan bruge dine nuværende ordninger. Som noget nyt i overenskomsten 2020 kan du også bruge Fritvalgs Lønkontoen til:

  • Ret til barns 2. sygedag
  • Ret til lægebesøg med barn
  • Løbende udbetaling med din månedlige løn.

Du kan som sædvanligt også bl.a. bruge din fritvalgskontoFritvalgs Lønkonto til:

  • Ekstra løn i forbindelse med ferie
  • Pensionsindbetaling
  • 2 børneomsorgsdage
  • Seniorfrihed

Find din nye overenskomst her for at læse mere om de nye muligheder i din Fritvalgs Lønkonto. 

 

Sådan stiger din fritvalgs lønkonto i 2020-2023

Fritvalgs Lønkontoen blev sidst reguleret 1. marts 2019, hvor den steg til 4 %. Stigningerne fremover vil være:
1. marts 2020: 5 %
1. marts 2021: 6 %
1. marts 2022: 7 %

Spørgsmål og svar om Fritvalgs Lønkonto

I forbindelse med din Fritvalgs Lønkonto kan der opstå mange spørgsmål. Herunder får du et overblik over de hyppigste spørgsmål og svar.

Hvad er en Fritvalgs Lønkonto?
Hvis du er dækket af en overenskomst, bliver en procentdel af din ferieberettigede løn sat ind på en Fritvalgs Lønkonto. Pengene er dine, og du bestemmer selv, om du vil bruge dem på ekstra løn i forbindelse med ferie, feriefridage, pensionsindbetaling, finansiering af 2 børneomsorgsdage eller til seniorfrihed.
Hvor stort er beløbet på min Fritvalgs Lønkonto?
Bidraget til din Fritvalgs Lønkonto beregnes løbende gennem ferieåret. For eksempel vil 5 procent af en månedsløn på 22.650 kroner på årsbasis give ca. 13.600 kroner til Fritvalgs Lønkontoen. Du kan se beløbet på din lønseddel.
Hvordan gør jeg brug for børneomsorgsdage?
Overenskomsterne giver forældre til børn under 14 år ret til 2 børneomsorgsdage pr. ferieår uanset, hvor mange børn du har. Børneomsorgsdagene finansieres via Fritvalgs Lønkontoen.
Du skal have mindst 9 måneders anciennitet, før du har ret til børneomsorgsdagene.
Jeg vil gerne spare mere op på min Fritvalgs Lønkonto. Hvad kan jeg gøre?
Du kan hvert år i maj skriftligt meddele din arbejdsgiver, at en eller flere af dine optjente feriefridage i den kommende ferieafholdelsesperiode, der går fra 1. september til 31. december det følgende år, skal konverteres til indbetaling på din Fritvalgs Lønkonto. Eksempelvis vil én feriefridag blive konverteret til 0,5 procent af den ferieberettigede løn.
Jeg ønsker at få pengene udbetalt i forbindelse med, at jeg holder fri. Hvordan foregår det? 
Du kan vælge at få et beløb fra din Fritvalgs Lønkonto udbetalt i forbindelse med, at du holder fri ved for eksempel ferie, feriefridage eller overenskomstmæssige fridage.

Husk at give din arbejdsgiver besked senest den 10. i den måned, hvor udbetalingen skal ske. Du vælger selv, hvor stort beløbet skal være. Dog kan der ikke udbetales et større beløb, end det der står på din Fritvalgs Lønkonto på tidspunktet for udbetalingen. Vær opmærksom på, at du maksimalt kan få et beløb fra kontoen udbetalt to gange årligt, men at din arbejdsgiver ikke bare automatisk må udbetale dem, som det passer bedst – du bestemmer udbetalingstidspunkterne.