HK hjalp os ud af en kattepine

Lars Ulrich Henriksen er en fighter. Det indtryk står helt klart, når man taler med ham. Alligevel mærker man også, at sagen har været hård for både ham og hans hustru gennem næsten 25 år, Pia Henriksen.

Efter 3 års ansættelse som revisor blev Lars Ulrich bortvist fra sin arbejdsplads. Han var meget uforstående over for grundlaget for bortvisningen og kontaktede straks sin daværende fagforening. Det var nu, han skulle have valuta for de ca. 70 kr. om måneden, han betalte i kontingent. Desværre måtte Lars Ulrich sande, at man får, hvad man betaler for.

Uden at involvere ham forhandlede fagforeningen en aftale med arbejdsgiveren. De nåede frem til, at arbejdsgiver skulle betale en godtgørelse til Lars Ulrich, svarende til 3 måneders løn.

Lars Ulrich blev på intet tidspunkt inviteret med til forhandlingerne. Aftalen blev overleveret mundtligt, og selvom Lars Ulrich fik medhold, havde han svært ved at forstå, at arbejdsgiveren kunne slippe så billigt. Han besluttede sig for at lægge sagen bag sig, men meldte sig  ud af fagforeningen og ind i HK.

En lang, sej kamp

Da Lars Ulrich modtog det første brev fra a-kassen i den billige fagforening, meddelte de, at han ville få 3 måneders karantæne, fordi han var blevet ledig som følge af en bortvisning. Altså 3 måneder uden indtægt. Efterfølgende meddelte de yderligere, at Lars Ulrich skulle tilbagebetale dagpenge for de måneder, hvor hans tidligere arbejdsgiver havde udbetalt godtgørelse – svarende til godt 35.000 kr.

Lars Ulrich henvendte sig derfor til faglig sagsbehandler Helle Gry Jacobsen i HK.

- Sagen drænede både min hustru og jeg. Vi kunne ikke betale vores terminer, fordi a-kassen begyndte at tilbageholde mine dagpenge, så jeg ikke havde nogen indtægt. Samtidig blev vi truet med, at a-kassen ville overgive vores sag til restanceinddrivelsesmyndigheden, fortæller Lars Ulrich.

Selvom Helle Gry Jacobsen er en erfaren medarbejder, har Lars Ulrichs sag gjort et stort indtryk på hende.

- Hele sagen er et stort rod. For mig at se bærer håndteringen præg af, at hverken Lars Ulrichs daværende fagforening eller a-kasse har styr på de grundlæggende regler, hvilket får store økonomiske og personlige konsekvenser for ham, fortæller Helle.

Lars Ulrich gav fuldmagt til, at Helle måtte kontakte den daværende a-kasse på hans vegne. Sagen havde ganske simpelt taget for hårdt på ham og hans familie.

- Lars Ulrich havde desværre valgt et billigt alternativ til en fagforening til at forhandle sin sag. Det kunne jeg ikke gøre noget ved efterfølgende. Jeg kan bare konstatere, at jeg er helt enig i hans vurdering: Resultatet af forhandlingen er meget utilfredsstillende. Desuden er der ikke lavet et protokollat på aftalen, hvilket betyder, at der ikke foreligger noget på skrift. Det fik konsekvenser for Lars Ulrichs dagpenge, fordi a-kassen mente, at der var tale om løn og ikke en godtgørelse på baggrund af en uberettiget bortvisning, fortæller Helle.

Heldigvis havde Lars Ulrich gemt en mail fra sin tidligere fagforening, hvori det fremgik, at der var tale om en godtgørelse. Helle klagede på Lars Ulrichs vegne til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og fik allerede efter 5 dage medhold i klagen over a-kassens afgørelse.

Alligevel tog det 2 måneder, før Lars Ulrich fik de dagpenge, han havde krav på.

Helle er tidligere stødt på den slags sager:

- Vi oplever desværre gang på gang, at folk lader sig overtale til at købe noget, som ifølge sælgeren kan det hele til den halve pris. Men når folk så får brug for hjælp, får de det ikke. Eller også får de direkte forkert rådgivning, og – som i Lars Ulrichs tilfælde – en behandling i strid med lovgivningen. Heldigvis skiftede Lars Ulrich fagforening og fik hjælp i sagen mod a-kassen. Havde han været medlem af HK, da han blev bortvist, havde vi kunnet hjælpe ham med en bedre aftale, fortæller Helle.

Helles hjælp har været kanon

Lars Ulrich er for længst kommet i job igen, og efter at han fik sine penge fra a-kassen, er der kommet ro i maven og styr på terminerne.

- Da jeg mødte Helle, kunne mine nerver ikke mere. Både min hustru og jeg var ekstremt pressede, men Helle hjalp os med at få det hele på plads. Hun fik os ud af en kattepine, fortæller en meget taknemmelig Lars Ulrich.

Faglig sagsbehandler Helle Gry Jacobsen

En glad og overrasket Helle Gry Jacobsen modtog en flot kurv fra Lars Ulrich Henriksen som tak for hjælpen.

Opsigelse – Få styr på dine muligheder og rettigheder