Tidligere formand i HK Handel Jørgen Hoppe, tidligere formand Bent Knap og nuværende formand Per Tønnesen samlet i anledning af HK Handels 30-års jubilæum

Tidligere formand Jørgen Hoppe (tv), tidligere formand Bent Knap (midten) og nuværende formand Per Tønnesen samlet i 2018 i anledningen af HK Handels 30-års jubilæum. Arkivfoto. 

Bent Knap, der var den første formand for HK Handel, er død i en alder af 88 år. Han gik bort før jul efter en kort periode med alvorlig sygdom. Bent Knap var i mange år forretningsfører for handelsområdet i HK, og blev i 1988 valgt som den første formand for HK Handel – en post, han bestred frem til han gik på pension i 1992, hvor Jørgen Hoppe overtog formandsposten.

Nuværende formand Per Tønnesen takker Bent Knap for hans store indsats for de handelsansatte og HK Handel.

- Det er altid trist, når de gamle kæmper går bort. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke Bent for indsatsen og for de mange spændende timer, vi har tilbragt sammen. Æret være hans minde, siger Per Tønnesen. 

Bent Knap blev bisat 2. januar fra Brøndbyvester Kirke.