Få overblik over dine rettigheder under nedlukningen af samfundet i nedenstående guide. Hvis du – efter at have læst guiden – sidder tilbage med spørgsmål om din situation, skal du kontakte din lokale afdeling på tlf. 7011 4545, så kan de rådgive dig.

Arbejdstid og overarbejde

Kan min chef kræve, jeg møder, selvom min arbejdsplads er lukket?
Din arbejdsgiver kan stadig kræve, at du møder ind på arbejde, selvom din arbejdsplads holder lukket som følge af coronarestriktionerne. Du kan eksempelvis udføre praktiske eller administrative opgaver, håndtere pakker, gøre status m.m.
Kan min chef kræve, jeg møder, selvom jeg oprindeligt havde fri?
Fuldtid: Hvis du er ansat på fuldtid på overenskomst under HK Handel, kan din arbejdsgiver beordre dig til at arbejde over. I så fald har du ret til at få din normale timeløn plus 50 procent ekstra deraf for de første tre timer. For de efterfølgende timer skal du have din timeløn plus et tillæg på 100 procent. Når du arbejder over, får du ikke også forskudttidstillæg.

Deltid: Som deltidsansat på en overenskomst under HK Handel kan du kun undtagelsesvis deltage i merarbejde – der skal være tale om helt særlige omstændigheder. Takker du ja til merarbejde, får du din normale timeløn. Arbejder du mere end 37 timer i gennemsnit i din arbejdsplanperiode, har du ret til overarbejdsbetaling som fuldtidsansatte for disse timer.
Må min chef forlænge arbejdsplanperioden?
Den arbejdsplanperiode, der er aftalt i overenskomsten, er den, der gælder.
Hvis din arbejdsgiver vil lave en forlængelse, kræver det en forudgående direkte aftale med HK Handel om at fravige overenskomsten.
Kan min chef afvige 11 timers-reglen pga. coronasituationen?
Nej. I foråret var det muligt under særlige forudsætninger pga. krisens uforudsigelighed, men denne gang har virksomhederne haft mulighed for at indrette sig efter den nye situation.
Skulle der igen opstå en situation, hvor der er tale om force majeure, kan det medføre, at det igen bliver muligt at afvige 11 timers-reglen.
Min chef vil have færre medarbejdere på arbejde. Hvad skal jeg gøre?
Ændringer i din vagtplan skal ifølge overenskomsten ske med fire ugers varsel, det ændrer coronasituationen ikke ved.
Hvis der sker ændringer i din vagtplan uden fire ugers varsel, er det et brud på overenskomsten, og du bør derfor kontakte din lokale HK-afdeling på tlf. 7011 4545.
Hvis du selv ønsker det, kan du indgå aftale om at gå ned i tid.
Din arbejdsgiver kan vælge at sende dig hjem med løn og kan samtidig kræve, at du arbejder hjemme i det omfang, det er muligt.
Gælder reduktionsreglerne fortsat?
Ja. Reduktionsreglerne er fastsat i din overenskomst, og giver dig også under den nuværende coronasituation ret til nedsat arbejdstid i planperioder med søgnehelligdage (helligdage, der falder på en hverdag).
Butiksansat: Kan de kræve, jeg skal holde optjent afspadsering?
Nej. Hvis du er omfattet af en af HK Handels butiksoverenskomster, er det klare udgangspunkt, at I i fællesskab skal aftale, hvordan du skal afvikle afspadsering. Såfremt I ikke kan blive enige om, hvordan du skal afspadsere, kan du få dit overarbejde udbetalt.


Feriefridage, omsorgsdage mv.

Kan de kræve, at jeg bruger ferie/feriefridage under nedlukning?    
Hvis der på din arbejdsplads er indført arbejdsfordeling, burde dette ikke blive aktuelt. I de øvrige tilfælde er der desværre ikke et entydigt svar på spørgsmålet, svaret afhænger derfor af din konkrete situation.
Vi opfordrer dig derfor til at ringe til din lokale afdeling på tlf. 7011 4545, hvis din arbejdsgiver med forkortet varsel (under en måneds varsel) beordrer dig til at anvende ferie under nedlukningen.

Helt generelt gælder ferielovens regler dog fortsat. Efter HK Handels vurdering er det som hovedregel muligt at varsle ferie og feriefridage med forkortet varsel pga. nedlukning, da arbejdsgiverne i denne ganske særlige situation ikke har mulighed for at varsle din ferie med de sædvanlige antal måneder. Det ændrer dog ikke ved, at ferien altid skal varsles så tidligt som muligt.
Kan min chef tvinge mig til at bruge omsorgsdage under nedlukningen?
Nej, det kan din arbejdsgiver ikke, da omsorgsdage skal aftales mellem medarbejder og arbejdsgiver.
Kan de ændre min fritvalgskonto til feriefridage og sige, jeg skal afholde dem?
Nej, det må din arbejdsgiver ikke. Du bestemmer selv, hvordan du ønsker at anvende din fritvalgskonto.


Arbejdsfordeling og lønkompensation

Hvad kan chefen gøre, hvis der ikke er det sædvanlige antal arbejdstimer til os?
Hvis du og dine kolleger ikke kan nå op på jeres sædvanlige timetal, er det muligt at indgå i en arbejdsfordelingsordning eller at blive sendt hjem med lønkompensation.

En ordning om arbejdsfordeling medfører, at I arbejder på nedsat tid og deler det arbejde, der er. Du får løn for den tid, du arbejder, og dagpenge for den resterende tid, hvis du er medlem af en a-kasse. Samlet set vil du få mindre i løn.
Du kan maksimalt blive sat 50 procent ned i tid under arbejdsfordelingsordningen. Det betyder, at du godt kan nøjes med at gå eksempelvis 20 procent ned i tid, hvis der er arbejde nok til, at du kan arbejde de resterende 80 procent af din sædvanlige arbejdstid. Men du kan ikke arbejde under halvdelen af din sædvanlige arbejdstid.

Som funktionæransat har du krav på, at den tid, du ikke arbejder, gives som hele dage med frihed. Din arbejdsgiver må altså ikke placere friheden med en time her og der, du skal kunne afholde friheden i hele dage. Modsat tidligere skal medarbejdere i midlertidig arbejdsfordeling ikke længere lægge CV ind på jobnet.dk.

Som hjemsendt på lønkompensation er du sikret din normale løn og samtidig opnår du mere frihed, da du ikke må arbejde.
Kan jeg vælge, om jeg vil på aftalen om arbejdsfordeling eller lønkompensation?
Nej, du har ikke krav på, at din arbejdsgiver tager dig med på råd. Men du har selvfølgelig mulighed for at drøfte de to forskellige ordninger med din arbejdsgiver.
For langt de fleste af HK Handels medlemmer vil det være at foretrække, at deres virksomhed benytter aftalen om lønkompensation, da det sikrer den enkelte den sædvanlige løn. Det vil også være en fordel for mange arbejdsgivere, fordi de får færre udgifter til løn.
Har jeg ret til at blive hjemme med mine hjemsendte børn?
Hvis du ikke kan møde på arbejde, fordi dine børns skole eller daginstitution ikke kan tage imod dem på grund af coronasituationen, må du forsøge at finde en løsning med din arbejdsgiver. Det kan være, det er muligt for dig at arbejde hjemme, eller at du kan arbejde på andre tidspunkter end normalt. Du har dog ikke krav på dette.

Hvis dine arbejdsopgaver ikke kan udføres hjemmefra, eller hvis din arbejdsgiver ikke vil give dig denne fleksibilitet, kan du – efter aftale med din arbejdsgiver – bruge feriedage, feriefridage, omsorgsdage eller afspadsering på at blive hjemme med dine børn. Hvis dine børn er hjemme pga. sygdom gælder de sædvanlige regler om børns sygedage.