Pengesedler på et bord

Hjemløse, gadefolk, rusmiddelbrugere, personer med handicap, ældre og andre socialt udsatte bliver afskåret fra deres ydelser og eksistensgrundlag.

Sådan lyder det fra ”Gadejuristen” i København, der hjælper folk på kanten af samfundet, i et vredt brev til socialministeren.

Sagen er, at stadig flere banker lukker for deres kontantkasser og dermed har hjemløse og andre socialt udsatte – typisk uden et hævekort – ingen mulighed for at få deres sociale ydelser udbetalt, som de plejer.

- Der er brug for, at disse personer har ligeså fri adgang til deres penge som alle andre danskere. Når banker har monopol på at udbetale penge, så må politikerne sørge for, at dette monopol forvaltes på en respektfuld måde. Nu er der 48 timer til, at den sidste kontantkasse lukker på Vesterbro, lød det fx fra Gadejuristen i et Facebookopslag.

Kan møde op to gange om måneden

Nu har socialminister Astrid Krag svaret på henvendelsen og fundet løsning, om end den kun er midlertidig og københavnsk.

Københavns Kommune har indgået en aftale med Nordea og Arbejdernes Landsbank på Vesterbro, så borgeren to gange om måneden kan møde op med en gadeplansmedarbejder og få det ønskede beløb udleveret i en kuvert.

Forudsætningen er dog, at bankerne fire dage før udbetalingstidspunkt modtager en liste med navne, CPR-numre samt det ønskede udbetalte
beløb fra kommunen.

Aftalen gælder frem til marts, hvorefter der skal findes en permanent løsning i samarbejde med erhvervsministeriet mfl.