Hjemmearbejdsplads

Mange medlemmer får ikke stillet det udstyr til rådighed, som de selv mener, at de har brug for til deres hjemmearbejde. Det gælder især møbler og andre redskaber til indretning af et sundt arbejdsmiljø.

Mens få svarer, at de ikke får stillet de tekniske hjælpemidler - computer, tastatur, mus - som de mener, at der er behov for, så svarer fx hvert 4. medlem, at de ikke har fået en indstillelig stol og et bord, der passer i højden, selv om de har brug for det.

Mens hele 37 % mener, at de har brug for et hæve-/sænkebord, men ikke har fået det. Det viser en Epinionundersøgelse blandt 1.034 medlemmer foretaget for HK Privat i december 2020.

- Det er ikke sådan, at alle skal have et hæve-/sænkebord stående derhjemme, men du skal altså som minimum have bord og stol, som passer i højden. Vi er snart et år inde i corona, så det er stærkt bekymrende, at så mange arbejdsgivere ikke tager det fysiske arbejdsmiljø på en hjemmearbejdsplads mere alvorligt, når vi samtidig kan se, at så mange får ondt af at arbejde hjemme, siger Anja C. Jensen, der er næstformand i HK Privat.

I samme undersøgelse svarer næsten 4 ud af 10, at de har flere smerter og gener på grund af dårlige arbejdsstillinger ved hjemmearbejde.

Basale og nemme regler at overholde

Det er selvsagt svært for en arbejdsgiver at kontrollere, om alt er, som det skal være på en hjemmearbejdsplads.

- Men arbejdsgiveren har altså et ansvar for at spørge ind til, hvad der mangler, for at leve op til loven. Gør han ikke det, bør du selvfølgelig selv gøre opmærksom på det, og hvis det ikke hjælper, tage kontakt til HK. Så lover jeg, at vi tager affære. Vi kan ikke se stiltiende til, at der bliver givet køb på medarbejdernes helbred, siger Anja C. Jensen.

I efteråret var en række arbejdsgivere og politikere på tværs af Folketinget fremme med udmeldinger om, at det kunne være en god idé at lempe på kravene til arbejdsmiljøet i forhold til hjemmearbejde. Den idé er HK Privat lodret imod.

- Jeg kan simpelthen ikke se ét eneste godt argument for det. Det er altså ikke regler, som er svære at overholde. Vi taler om beskyttelse af helbredet hos mennesker, som lægger en arbejdsindsats hos arbejdsgiverne. Selvfølgelig skal der være den beskyttelse.

Det handler også om en tid efter corona. En tid, hvor mange forventer, at vi vil se langt flere arbejde hjemmefra end før corona.

- Og der kan jeg godt frygte, at vi kan stå i en situation, hvor de, som er parat til at acceptere de dårligste vilkår på deres hjemmearbejdsplads, er dem, som får lov til at arbejde hjemme. Mens de, der stiller krav, ikke får den fleksible mulighed. Og der skal vi under ingen omstændigheder hen.

fakta

Arbejdsmiljøloven indeholder krav til dit bord, din stol, lampen og computeren, når du arbejder hjemmefra cirka en arbejdsdag pr. uge. Det er din arbejdsgivers job at sørge for, at du arbejder under sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlige forhold. Også når du arbejder hjemme. Hjemmearbejdspladser skal være en del af arbejdspladsvurderingen (APV).

Læs mere her: Sådan indretter du hjemmearbejdspladsen