Tina Ravn Holmegaard, psykolog

Foto: Trine Ravn Holmegaard råder til at bruge 'det korte lys' i corona-tågen: "Når du har fremtidståge, skal du ikke lyse horisonten op med det lange lys. Brug i stedet det korte lys til at lyse op lige omkring dig. Sæt fokus på den næste time, formiddagen, dagen og de gode ting omkring dig."

 

Er udråb som ”Moar, er 2+3 ikke 5?” eller ”Far, jeg keder mig – igen!” en del af din arbejdsdag lige nu, fordi du er hjemsendt på grund af Corona? Så er du ikke alene. Heller ikke hvis du indimellem synes, det er svært at finde den rette balance imellem arbejde og fritid – og mellem rollerne som engageret medarbejder, Teams-kollega, ”skolelærer” osv. Den nye, ufrivillige og usædvanlige arbejdssituation tærer dog ikke kun på vores tålmodighed. Der kan også være mentale udfordringer forbundet med den markante forandring af vores hverdag:

- I starten føler vi et alarmberedskab, som vi vedligeholder i en periode. Det kan vi dog ikke blive ved med i længere tid, hvorfor det i stedet ændrer sig til en fornemmelse af afmatning, ligegyldighed og ultimativt også håbløshed. Så er det, vi begynder at sidde i nattøjet, selvom vi sidder og arbejder. De fleste af os kan genkende den der oplevelse af, at vi ikke orker tingene, forklarer Tine Ravn Holmegaard.

 

Behov for en bagkant

Det seneste års tid har det været en stressfaktor for de fleste af os, at vi ikke kunne se en ende på hele situationen:

- Vi mangler vores sædvanlige navigationspunkter og struktur i en hverdag, hvor mange ting normalt fungerer af sig selv. Derfor stresser det os, når vi bliver ramt af en fremtidståge, hvor vi ikke kan se ret langt frem for os, og hvor vi ikke kan fornemme, hvornår tingene bliver ”normale” igen, fortæller Tine Ravn Holmegaard:

- Indtil vaccinerne dukkede op i horisonten var der mange, der tænkte ”…hører det her nogensinde op?”. I sådan en situation bruger vi ekstra energi på ting, der normalt bare virker i hverdagen. Med vaccinationsprogrammet er der nu sat en tidsplan på, som for mange vil gøre situationen mere overskuelig.

 

Vi savner kollegerne!

Når der laves undersøgelser omkring vores arbejdsliv, så er godt kollegaskab noget af det, som vi tillægger størst værdi. Det har da også været en kæmpe udfordring for mange, at de i Corona-perioden savner deres kolleger og det sociale liv på arbejdspladsen:

- De opgaver, vi sidder med, er murstenene i vores arbejdsliv, men det sociale er mørtlen, der får det hele til at hænge sammen. For hvad nyder vi, når vi går på arbejde? Det er vores gode kolleger, og dem savner vi. Mørtlen i hverdagen er alle de uformelle og personlige snakke mellem kolleger, og uden mørtlen kan det hele føles lidt robotagtigt og stenhårdt, siger Tine Ravn Holmegaard og opfordrer:

- Husk det sociale kit i hverdagen, selvom I sidder hjemme og arbejder. Det gælder for eksempel i de mange virtuelle møder, hvor det stadig er vigtigt, at der er tid til at tage den bløde snak og spørge til hinanden. Ikke at det skal være privat og grænseoverskridende i et fælles forum, men derfor kan det godt gøres personligt. Det er samtidig en god idé med de forskellige sociale aktiviteter, vi hører om på arbejdspladser. Når der deles billeder af udsigten eller impulsivt aftales, at der skal drikkes en fyraftensøl ”sammen”. Det er med til at give os en fornemmelse af det kollegaskab, vi ellers savner. 

 

7 gode råd fra arbejds- og organisationspsykologen

Kort lys, strukturer og en klar skelnen mellem arbejde og fritid: Indtil Coronaen slipper sit tag i os og giver os mulighed for at vende tilbage til vores normale (arbejds)liv, kan du selv gøre nogle ting for at gøre det nemmere at navigere i dit hjemmearbejdsarbejdsliv.
 
Her er syv gode råd fra psykolog Tine Ravn Holmegaard:
1) 
BRUG DET KORTE LYS
Hvis du har prøvet at køre bil i tæt tåge, så ved du, at du ikke skal sætte det lange lys på. Sådan forholder det sig også under Corona. 
Tine Ravn Holmegaard:
- Når du har fremtidståge, skal du ikke lyse horisonten op med det lange lys. Brug i stedet det korte lys til at lyse op lige omkring dig. Sæt fokus på den næste time, formiddagen, dagen og de gode ting omkring dig. 

2) 
LAV STRUKTUR
Når de overordnede linier er mere løse, end de plejer, så er det vigtigt, at du holder styr på det, du kan. 
Tine Ravn Holmegaard:
- Det er en rigtigt god idé, at du strukturerer alt det, du kan i dit arbejdsliv. På den måde genvinder du noget af den struktur, du lige nu mangler i dit arbejdsliv, fordi du arbejder hjemme og på en helt anden måde, end du plejer. Her er det vigtigt, at rammen og strukturen bestemmes af noget, som er fast. Det kan for eksempel være klokken, mens en tilgang som ”når jeg har fået fat i leverandøren, og min chef er vendt tilbage” er dårlige markører, fordi de er flydende. Det samme er: ”Når jeg er færdig med opgaven”, fordi de fleste af os er uforbederlige tidsoptimister. Derfor giver det den bedste struktur at sætte klokkeslæt på.

3) 
LAV EN KLAR SKELNEN MELLEM ARBEJDE OG FRITID
Føler du, at det hele flyder sammen? Arbejde, fritid, hjemmeundervisning osv.? Er det svært at mærke, hvornår du har fri? 
Tine Ravn Holmegaard:
- Jeg kan anbefale dig at lave en klar skelnen mellem, hvornår du er på arbejde og hvornår du har fri. Det kan du gøre tankemæssigt, men du kan også gøre det med nogle simple fysiske ting. Jeg har for eksempel talt med en, der lagde et lagen over skrivebordet, når hun havde fri. På den måde var arbejdet ikke synligt, når hun havde fri, selvom skrivebordet stadig stod i stuen. Du kan også købe en voksdug med nogle farver på, som du kan lægge på, når du arbejder. Det giver lidt farver på arbejdet og markerer, hvornår du arbejder ved bordet. Det kan også være en god idé at markere, når arbejdsdagen er slut. Det kan fx være ved at belønne dig selv med en eftermiddags-snack og en fritidssyssel, som du holder af. Dette er kun et par eksempler på, hvordan du kan markere, hvornår du er på arbejde – og hvornår du ikke er.

4) 
HOLD PAUSER
Tine Ravn Holmegaard:
- Husk at holde pauser i løbet af arbejdsdagen. En pause er med til at holde dig på din struktur, så du ikke kommer til at glemme tiden og arbejde på en anden måde, end du havde planlagt. En pause kan hjælpe dig til at få et overblik over, hvordan din arbejdsdag går. Endelig er pausen også et lille helle, hvor du kan puste ud og tanke op. 

5)
KOMBINER ARBEJDET VED SKÆRMEN MED ANDRE ARBEJDSFORMER
Der er mange skærme i hverdagen for de fleste af os. Ikke bare i privatlivet med mobiler, tablets og TV-skærme overalt. For mange HK’ere er computer-skærmen også en fast del af deres arbejdsliv, uanset om de sidder på kontoret eller er hjemsendt til at arbejde derhjemme. 
Tine Ravn Holmegaard:
- Hold pauser fra skærmen. Vip den ned eller sluk for den, når du holder pauser. Tag nogle pauser fra skærmen i løbet af arbejdsdagen. For eksempel ved indimellem at tage nogle andre arbejdsredskaber i brug. Det kan være pen og papir. Køb et godt headset og tag en telefonsnak med kollegerne i stedet for at holde Teams-møder med skærm hele tiden. 
 
6) 
UD I NATUREN MED LØBE- OG GÅTURSPAUSER
Det er en god ide at holde pauser andre steder end i det lokale, hvor du også arbejder. Brug for eksempel naturen omkring dig.
Tine Ravn Holmegaard:
- Du kan måske tage en løbe- eller gåtur midt på dagen. Så kommer du væk fra de vante arbejdsrammer og får pulsen i vejret, hvilket også er sundt for dig. 

7) 
HJEMMESKOLEBØRN
Selvfølgelig er det stressende, når du har en eller flere skolerollinger siddende ved siden af dig,når du skal arbejde. De har naturligvis brug for din hjælp og opmærksomhed i løbet af dagen. For de har det ikke anderledes end dig. De er også stressede over at være sendt hjem fra skole til hjemmeundervisning, og de savner deres ”kolleger” fra skolen. Det er derfor helt legitimt og forståeligt, når du indimellem må have fokus et andet sted end på arbejdet.
Tine Ravn Holmegaard:
- Vi går alle på arbejde for at gøre det bedst muligt, men i den her situation må det være helt OK, at du også hjælper dit barn med at få en god formiddag ud af det. At du tager dine grundværdier op, prioriterer dem og accepterer, at livet lige nu er anderledes og derfor kræver en en lidt anden tilgang. Du er nødt til at prioritere din tid, og hvis et aftalt møde klokken 9.00 ikke passer alligevel, så spørg da chefen eller de andre deltagere, om det er OK, hvis I udskyder mødet til senere. 

Om psykolog tine ravn holmegaard

Tine er autoriseret cand.psych. og specialist i arbejds- og organisationspsykologi hos CRECEA, der er en af landets ældste og største private konsulentvirksomheder inden for arbejdsmiljø og er autoriseret arbejdsmiljørådgiver. Tine har siden år 2000 arbejdet bredt med arbejds- og organisationspsykologiske emner for offentlige og private virksomheder. Hendes rådgivning omkring det psykosociale arbejdsmiljø omfatter for eksempel emner som stress, krise, samarbejde, konflikter, organisationsudvikling, kommunikation og motivation.