Camilla Hildebrand AndersenNår hverdagen pludselig skifter fuldstændig karakter – som den gjorde, da coronakrisen holdt sit indtog for et år siden – kan resultatet godt blive turbulente vilkår og utrygge medarbejdere. Kuren i sådan en situation er ledere, der både er synlige, tydelige og gerne går forrest. Og det var netop, hvad Camilla Hildebrand Andersen gjorde, da hun som ledende lægesekretær, sammen med sine kolleger, blev kastet ud i at skulle flytte godt og grundigt rundt på både opgaver og medarbejdere.

Men så godt og så meget bidrog hun til at løse udfordringen, at hun i december endte med at blive kåret som vinder af Lederprisen 2020 i Region Hovedstaden. Temaet for årets pris var 'fokus og retning i turbulente tider', og blandt de 41 nominerede ledere, var Camilla den, der havde fået flest indstillinger.

Medicinsk Afdeling i Glostrup, hvor hun er leder for 32 lægesekretærer, hører under Amager Hvidovre Hospital. Og evnen til at agere i omskiftelige tider fik hun brug for, da man på Hvidovre fik brug for at oprette et Covid Akutmodtagelsesafsnit med lægesekretærer hentet ind fra Glostrup og Amager.

– Jeg skulle samarbejde med den ledende lægesekretær på Amager, og vi fik hurtigt lagt en vagtplan sammen, sådan at alle medarbejderne vidste, hvordan de skulle arbejde de næste par måneder. Desuden fik vi med hjælp fra Akutmodtagelsen på Hvidovre Hospital produceret nogle skriftlige vejledninger, som kunne hjælpe i tvivlstilfælde hos dem, der blev sendt til Hvidovre og fik nye opgaver, fortæller hun.

Denne tydelighed i kommunikationen blev værdsat af lægesekretærerne, som i deres indstilling af Camilla Hildebrand til Lederprisen bl.a. skrev: – Camilla holdt hele tiden fokus på, hvilke opgaver vi skulle løse, og sørgede for, at vi ikke blev ledt på afveje af skiftende udmeldinger.

At være synlig og kunne lytte

Med sine medarbejdere spredt på flere matrikler valgte hun også tidligt at være så synlig som muligt og pendlede derfor en del mellem Glostrup og Hvidovre. Det gav lægesekretærerne tryghed og var for hende også en god mulighed for at lytte til dem. Noget, som hun mener, hører med til at være en god leder.

– At kunne lytte er ikke mindst vigtigt i en situation, som den vi blev sat i med coronaen. Du kan jo sige, at vi bad om en lillefinger fra medarbejderne men ofte tog hele armen. Og så skal man som leder være klar til at lytte og lave om, hvis en medarbejder ændrer mening eller fortryder et ja, fastslår hun.

Ingen sure miner

Camilla Hildebrand Andersen har været ledende lægesekretær i 14 år. Og netop dette med at være tydelig, er noget hun altid har prioriteret. For hendes overbevisning er også, at hvis medarbejderne føler sig godt informeret om årsager til forandringer, og konsekvenserne af dem, så kan man få de fleste med på det meste.

– Det oplever jeg hos os. Vi byder hinanden lidt af hvert i øjeblikket, men der er aldrig sure miner, fordi vi godt ved, hvorfor det sker. Og selvom vi altid forsøger at finde de gode løsninger ad frivillighedens vej, er alle klar over, at de er nødt til at byde ind, fortæller hun.

At hun er god til at få sine medarbejdere med på de meste, er også noget hendes lederkolleger har lagt mærke til, idet de i deres indstilling af hende til Lederprisen bl.a. skriver: – Camilla er altid klar i holdning og tale. Både når det gælder de gode og de mindre gode opgaver. Hun forstår at formidle på en anerkendende måde, så alle forstår budskabet. Det profiterer både hendes medarbejdere og lederne af.

Ingen kan gøre noget alene

Selvom anerkendelsen fra både lægesekretærer, lederkolleger og chefer varmer Camilla, vil hun dog gerne understrege, at det gode, hun gør, ikke sker i et vacuum, men fordi hun har nogle rigtig gode mennesker omkring sig, som hun samarbejder tæt med. – Man kan jo aldrig gøre det alene, som hun siger.

Titlen som Årets Leder følges af en pris på 50.000 kr., som Camilla Hildebrand indtil videre har sat i 'banken'. Når coronaen er overstået, og der igen er tid og mulighed for at mødes, vil hun gerne bruge pengene på et spændende udviklingsprojekt for sine medarbejdere. Det kan for eksempel være noget med, hvordan det er at arbejde i en omskiftelig hverdag. For den er i en eller anden udstrækning nok kommet for at blive, mener Camilla Hildebrand.