Er grøn omstilling og bæredygtighed en del af dit arbejde? F.eks. i forbindelse med grønne indkøb, klimaregnskaber eller på en helt tredje måde? 

Så kan din dine erfaringer få vigtig betydning for, hvilke klimaløsninger FH – Fagbevægelsens Hovedorganisation – kommer til at slå på i det politiske arbejde

 

Nyt panel skal styrke lønmodtagernes stemme i klimapolitik


Netop nu er FH i fuld gang med at gøre et helt nyt panel til virkelighed: ’Lønmodtagernes Klimapanel’ For hvis Danmark skal rykke på klimadagsordenen og lykkes med den grønne omstilling, er det afgørende, at lønmodtagerne bliver hørt. 

En af panelets pladser er reserveret til et HK-medlem, som vil dele sin viden og være med til at påvirke, hvordan Danmark kan gå en grønnere fremtid i møde. 

Skal den plads være din? Så se opslaget her:

HK-medlem der vil bidrage med viden og erfaring om grøn omstilling på arbejdspladsen til 'Lønmodtagernes Klimapanel'

 
Arbejder du med klimaregnskaber, bæredygtighed i indkøb eller er du på anden måde involveret i arbejdet med grøn omstilling på din arbejdsplads? Så er det måske dig, vi søger.

HK er som fagforening medlem af FH – Fagbevægelsens Hovedorganisation – som er i gang med at etablere ’Lønmodtagernes Klimapanel’. ’Lønmodtagernes Klimapanel’ skal være bestående af lønmodtagere, der i deres daglige virke arbejder for at fremme den grønne omstilling, og øvrige eksperter.
Panelet vil bestå af ca. 10 repræsentanter fra de deltagende faglige organisationer, herunder en repræsentant fra HK. Hertil ca. 3 eksperter udpeget af FH. 
 
Klimapanelet skal rådgive FH og komme med indspil til klimaløsninger, som FH kunne fremme. Foruden at være en vigtig sparringspartner for FH kan medlemmer fra klimapanelet også bringes i spil i forbindelse med forskellige aktiviteter, fx FH-døgnet, konferencer, workshops eller udgivelser.
 

Hvad får du ud af det?

Du får mulighed for at præge en stor samfundsudvikling. Du kommer til at bidrage med viden og input til FH’s arbejde med grøn omstilling, så det sikres, at lønmodtagervinklen kommer med i debatten. Du vil få rig lejlighed til at bidrage med egne og kollegaers syn på og erfaring med grøn omstilling.

Du får mulighed for at møde ligesindede fra de andre faglige organisationer, der alle på hver sin måde arbejder med grøn omstilling på arbejdspladsen. Det er ulønnet med mulighed for tabt arbejdsfortjeneste og refusion af transport.

Hvor meget tid kræver det?

Ca. 2 faste møder om året. Herudover ad hoc-deltagelse i konferencer, FH-døgnet el. lign.
Hvis du er interesseret i at blive medlem af panelet, så skriv kort om dig selv, dine kompetencer, interesser og bevæggrunde for at melde dig som kandidat. 
 
Send din ansøgning indeholdende (max ½-1 side):
  • Kort baggrund om dig selv (alder, stilling, funktion)
  • Kort motivation for hvorfor du gerne vil deltage i Lønmodtagernes Klimapanel
  • Evt. erfaring med grøn omstilling og bæredygtighed eller andre relevante oplysninger

 
Ansøgningen sendes til: charlotte.rud.nielsen@hk.dk hurtigst muligt og senest d. 22. februar 2021. Vi forventer at foretage en udvælgelsesrunde på baggrund af de indkomne ansøgninger, og vi vil melde tilbage i løbet af uge 8.
 
Ved spørgsmål kontakt gerne ledelseskonsulent Tine Skov Jensen på 2972 9653 /tine.skov.jensen@hk.dk