- Momslåneordningen er ikke nok til at redde de allermest udsatte, understreger René Knudsen, som har skrevet til skatteministeren om sagen.

Regeringen laver hjælpepakker til mange forskellige virksomheder, der er trængt af coronakrisen. Det er godt og helt nødvendigt. Senest har regeringen bebudet en særlig momslåneordning, hvor små og mellemstore virksomheder kan få rentefri lån, svarende til den betalte moms og arbejdsmarkedsbidrag.

Men det er ikke nok til at redde de allermest udsatte, der arbejder som løstansatte lønmodtagere, der har været nødt til at etablere sig som enkeltmandsvirksomheder, fx på tolkeområdet. Mange af dem er medlemmer af HK, og de har brug for tryghed og mere tid til at betale momslånene tilbage. Derfor har jeg skrevet til skatteminister Morten Bødskov og rejst problemet, fortæller formanden for HK Service Hovedstaden, Rene Knudsen

I en del brancher er der et meget stort antal lønmodtagere, der kæmper sig til dagen og vejen som freelancere. Det er vor tids daglejere, fordi de ofte har vanskeligt ved at få fast ansættelse – fx på tolkeområdet. Juridisk set er de momspligtige enkeltmandsvirksomheder. Det lyder jo flot på papiret, men i virkeligheden er der tale om nogle af arbejdsmarkedets allerdårligst stillede. De har ikke den samme robusthed som almindelige virksomheder, fordi de jo kun sælger deres egen arbejdskraft. Og de kan heller ikke få lønkompensation til sig selv, da det kun gives for medarbejdere, i de nuværende covid-19 pakker.

- Det er fint, at de kan bruge den nye momslåneordning. Men de vil ikke være i stand til at betale de rentefri lån tilbage lige så hurtigt som almindelige virksomheder. De har derfor brug for en mere langsigtet afdragsordning på fx 2 eller 3 år og ikke kun en udsættelse af betalingen på 10½ måned, som formentligt udløber, før covid-19 krisen er ovre. Her er kassen jo tom. Det håber jeg, skatteministeren vil være opmærksom på, siger Rene Knudsen.

Det er helt nødvendigt, at staten holder hånden under både store, mellemstore og små virksomgeder, og lønkompensationsordningerne kan være medvirkende til, at nogle lønmodtagere kan beholde deres job, indtil den værste del af coronakrisen forhåbentlig snart har lagt sig.

- Problemet for de små enkeltmandsvirksomheder, der lever af at sælge deres egen arbejdskraft fra dag til dag, er, at de ikke vil være i stand til at tilbagebetale deres gæld fra den ene dag til den anden, når de kan genoptage arbejde. De skal først tjene pengene, og det tager tid, og derfor har de brug for en afdragsordning. Det vil give dem mulighed for at betale pengene tilbage i stedet for at gå konkurs, den dag der lukkes op – hvilket jo også er en forudsætning for, at staten får sine penge igen. Derfor er det nødvendigt at opbringe en velvillighed i forhold til nogle af arbejdsmarkedets mest udsatte, siger Rene Knudsen.