Computerarbejde2

- Det er en meget alvorlig situation, mine kollegaer står midt i netop nu. Gode kollegaer rejser, nogle er sygemeldt med stress, andre bliver hjemsendt for at undgå sygemeldinger. Ledelsen bakker os op og har indtil videre ansat 7 vikarer for at hjælpe Ydelseskontoret gennem denne store opgave. Men selv med 7 vikarer må vi desværre konstatere, at vi forsat ikke når i mål med opgaverne.

Sådan lyder det fra Margit Simonsen, TR på jobcentret i Randers Kommune, hvor ydelsesafdelingen hører under.

Det handler om KY – kommunernes nye ydelsessystem med Kombit som projektansvarlig og Netcompany som leverandør.

Sagsbehandlingstid fra 5 dage til 5 uger

Hvor andre kommuner fra første bølge af udrulningen har udtrykt en vis grad af positivitet – typisk efter få ugers erfaringer – så har Randers knap et halvt års erfaring at trække på, fordi den også var pilotkommune.

- Mine kollegaer føler sig utilstrækkelige, og deres faglige stolthed er i den grad sat på prøve, da arbejdet i KY har sat dem under et stort pres. KY er et system med helt nye arbejdsgange, der desværre er mangelfulde og fejlbehæftede. Arbejdspresset er enormt, uddyber Margit.

Hun fortæller, at ved igangsæt i september havde de en overkommelig bunke på kun 8 ubehandlede ansøgninger. Nu er det tal 163 – ligesom sagsbehandlingstiden er gået fra omkring 5 dage til cirka 5 uger.

Oplæring har været ikke-eksisterende

Linda Karnøe er arbejdsmiljørepræsentant, men arbejder også med KY og er enormt frustreret over systemet og over at se, hvordan kollegaer mister modet mere og mere for hver dag.

- Særligt fordi det i sidste ende går ud over borgerne, der ringer ind og spørger, hvornår de får deres penge, eller hvorfor de ikke har fået udbetalt det beløb, de havde regnet med. Der er simpelthen så mange nye arbejdsgange og rutiner, vi ikke har lært i KY, og oplæringen har været nærmest ikke-eksisterende. Vi prøver os frem og håber på det bedste.

Listen med fejl, mangler, workarounds og direkte problemer med retssikkerhed og lovmedholdelighed er lang.

Sådan oplever de KY i Randers

  • Friheden til selv at vælge, hvilke opgaver der skal løses, er væk, og medarbejderne oplever, at hver gang en opgave er løst, så kommer der to nye til, der skal løses, inden pengene overhovedet kan komme af sted til borgeren.
  • Et andet problem er, at KY er født med en lang række standardbreve, men de er langt fra brugbare. Nogle af brevene indeholder gamle lovhenvisninger, og KY trækker forkerte dataoplysninger ind i brevet, så medarbejdere skal bruge tid på at rette og omskrive.
  • Gennem de første måneder var det heller ikke muligt at sende breve ud til borgerne, hvilket medførte, at borgere ikke modtog afgørelser og partshøringer, som de derfor ikke reagerede på.
  • Det var heller ikke alle borgere, der fik deres personfradrag, hverken for december eller januar-ydelsen. En række borgere fik derfor kun udbetalt et beløb, der lige kunne dække de faste udgifter, men uden et beløb at leve af.
  • Nogle af borgerne hjælper de også med at administrere husleje og andre vigtige faste udgifter. Kommunen har ikke kunne få pengene ud til borgernes kreditorer, hvilket er resulteret i, at borgerne er i restance, og i værste fald kan borgerne blive sat ud af deres bolig.
 

Det gør HK Kommunal

  • HK Kommunal har møde med KL fredag 12. februar (næstformand Mads Samsing og fagkonsulent Lars Brandstrup) med afsæt i de mange frustrationer og henvendelser, HK har fået om KY og KSD
  • HK Kommunal planlægger at lave en rundspørge blandt ydelsesmedarbejdere for at undersøge tilfredshed, ansættelse af ekstra medarbejdere mv.
  • HK Kommunal har søgt aktindsigt hos Kombit om tilbagemeldinger på KY samt status på forbedring af fejl og mangler
  • HK Kommunal har kontakt til Ombudsmanden, der er gået ind i sagen.
  • Journalist Mogens Jepsen modtager gerne input ang. KY og KSD - send en mail på mogens.jepsen@hk.dk