1.152 medlemmer henvendte sig sidste år til HK Østjylland, fordi de havde brug for hjælp til at løse en konflikt, hvor erstatning eller godtgørelser var en del af kravet. Derudover har vi rådgivet og vejledt tusindvis af medlemmer, som efterfølgende selv har løst konflikten, eller har fået hjælp af en tillidsrepræsentant.

De 47,3 millioner er udbetalt som følge af blandt andet usaglig opsigelse, konkurs, arbejdsskader, manglende udbetaling af løn, feriepenge, pension eller fritvalgsordning og forskelsbehandling.

 

Bekymrende med det store antal

- Det er bekymrende, at så mange medlemmer oplever så stor en konflikt med deres arbejdsgiver, at de har brug for vores hjælp. Vi hjælper gerne, men vi havde da foretrukket at spare medlemmerne for det pres, det giver at have en sag mod sin arbejdsgiver, siger Søren Sørensen, formand for HK Privat Østjylland.

Når det samlede beløb til erstatninger er mindre end sidste år, skyldes det et betydeligt lavere antal konkurser end tidligere.

 

Søren Sørensen

Søren Sørensen, formand for HK Privat Østjylland

 

- En konkurs er ulykkelig både for ejere og medarbejdere, og når der ikke har været så mange, skyldes det formodentligt hjælpepakkerne under Coronaen, så vi er spændte på, om vi står over for en bølge af konkurser, når hjælpepakkerne ophører, fortæller Søren Sørensen.

 

Fleksjobbere og elever oplever problemer

En del af ekstrabetalingerne kommer fra fleksjobbere og elever, der har oplevet problemer.

- Vi oplever desværre til stadighed, at arbejdsgiverne ikke husker på, at der altså gælder andre regler for fleksjobbere og elever end for andre medarbejdere. Der er jo en grund til, at medlemmet har fået tilkendt fleksjob, og at eleven er i et læringsforløb, og derfor skal arbejdsgiveren være ekstra opmærksom på deres arbejdsforhold, siger Søren Sørensen.

 

Resultatet understreger behovet for en fagforening

- Endnu en gang er det tydeligt, at vores medlemmer har glæde af at være medlem af en fagforening, der reelt kan hjælpe inden for deres fag. Faktisk svarer beløbet, som vores medlemmer får tilbage, stort set til det vi får ind i kontingent. Og derudover får medlemmerne jo alle vores mange tilbud til at sikre dem et godt, trygt og udviklende arbejdsliv, slutter Søren Sørensen.