1.152 medlemmer henvendte sig sidste år til HK Østjylland, fordi de havde brug for hjælp til at løse en konflikt, hvor erstatning eller godtgørelser var en del af kravet. Derudover har vi rådgivet og vejledt tusindvis af medlemmer, som efterfølgende selv har løst konflikten, eller har fået hjælp af en tillidsrepræsentant.

De 47,3 millioner er udbetalt som følge af blandt andet usaglig opsigelse, konkurs, arbejdsskader, manglende udbetaling af løn, feriepenge, pension eller fritvalgsordning og forskelsbehandling.

 

Bekymrende med det store antal

- Jeg er stolt af, at vi har hentet så mange penge hjem til vores medlemmer, selv om det er på en trist baggrund. Det er bekymrende, at så mange medlemmer har haft problemer i deres arbejdsliv, men det glæder mig, at vi er der for dem, når det brænder på, siger formand for HK Stat Østjylland, Bent Klim Johansen.

Når det samlede beløb til erstatninger er mindre end sidste år, skyldes det et betydeligt lavere antal konkurser end tidligere.

 

Bent Johansen, formand for HK Stat Østjylland

Bent Klim Johansen, formand for HK Stat Østjylland

- Jeg er bekymret for, om vi står over for en bølge af konkurser på det private område, når Corona-hjælpepakkerne ophører, og jeg håber meget, at vores medlemmer tænker på at sikre dem selv de bedste kort på hånden i form af uddannelse, kurser – og ikke mindst medlemskab af en rigtig fagforening, siger Bent Klim Johansen.

 

Behovet for en rigtig fagforening

- Hvis man ikke er organiseret i en rigtig fagforening, der er overenskomstbærende og fører sager for medlemmerne, så står man ofte skidt, hvis man bliver behandlet dårligt på arbejdspladsen. I HK fører vi ikke bare sager for medlemmerne, men vi fører også sager, hvor der er uafprøvet land, og hvor det kan komme til at danne præcedens for efterfølgende tilfælde. Vi forsøger at skubbe grænserne og få afprøvet hvor vi står, så vi kan hjælpe vores medlemmer bedst muligt, slutter Bent Klim Johansen.