Det er en ekstra besparelse på årets finanslov på 20 mio. kr., samt det forhadte omprioriteringsbidrag, som årligt udhuler Banedanmarks budget med 10 mio. Dertil kommer tidligere pålagte besparelser på 130 mio. kr. så Banedanmark i alt skal finde besparelser på 65 mio. kr. i 2021, hvilket omregnes til 120 stillinger.

Historien i Danmark har ellers klart vist, at det er uklogt at spare de steder, hvor staten er afhængig af en god kontrol og styring. Vi så at besparelserne i Skat, alene var noget der så godt ud på papir, men reelt kom til at koste mange mia. kr. i tab.

Vores jernbane er i gang med en stor udbygning og meget store projekter er sat i søen, eller er på vej. Lige nu er der udbygning af Fehmern, nyt signalsystem og elektrificering og flere store projekter er på vej.

Senere i år forventes en ny infrastrukturplan at blive vedtaget og dermed kommer der til at være mange store projekter som skal planlægges og styres.

Med de besparelser som Banedanmark pålægges, vil det hurtigt få konsekvenser for kvaliteten af planlægningen. Sporarbejder af længere varighed, flere tog som erstattes med togbusser og dermed et stort kundetab for den kollektive trafik.

Der er endnu flere projekter på vej og vi kan forudse, at de efterfølgende vil blive politisk kritiseret, men her må politikerne huske, at det var dem som udhulede fundamentet.

At pålægge Banedanmark besparelser på 65 mio. og tage de store risici i et år, hvor man samtidigt pumper over en mia i støtte til DSB for tab af kundeindtægter grundet Corona, virker helt ude af proportioner.

Det er kun en besparelse på skrivebordet i ministeriet. Det vil som i Skat ende med at blive en meget dyr handling for samfundet.

 

Dennis A Jørgensen
Formand - HK Trafik & Jernbane