Hvorfor indgår HK tavshedsklausuler i sager om seksuelle krænkelser?

- Det bærende princip i vores sagsbehandling er, at medlemmets interesser kommer først. Vi drøfter meget nøje med hvert enkelt medlem, hvad der er hendes eller hans ønsker, og indgår kun forlig, som medlemmet skriver under på. Det er rigtigt, at vi for 10 år siden indgik tavshedsklausuler, og den mulighed eksisterer stadig. Men tiden er en anden nu, og vi forsøger så vidt muligt at undgå klausuler, så vi kan få flere af de her sager frem i lyset.
 
Kan I ikke bare opsige aftalen, så medlemmet kan få sin historie frem?

- Når vi indgår aftaler, så holder vi dem. Ellers kan vi ikke blive taget seriøst som aftalepartner, og det risikerer at underminere vores muligheder for at kæmpe vores medlemmers sager fremover. Uden at gå ind i den konkrete sag, som selvfølgelig er en trist historie, kan vi altså ikke bare gå ind og bryde den aftale.
 
Beskytter tavshedsklausuler ikke bare gerningsmændene i stedet for ofrene?

- Nej, så firkantet kan man ikke stille det op. I nogle tilfælde kan det være i medlemmets eget ønske at forhandle om en klausul. Men vi har som sagt ændret fokus i sager om seksuelle krænkelser, og tilstræber i langt højere grad at indgå forlig uden klausulerne. I stedet for tavshedsklausul kan man eksempelvis lave en aftale om anonymitet i stedet. Så kan vi få sagernes indhold frem i lyset, uden at man kan genkende personer eller virksomheder bag historien.
 
Kommer der flere af den her slags sager frem?

- Det håber jeg selvfølgelig ikke, for det er altid trist at høre om medlemmer, der har været ude for overgreb. Men generelt håber jeg på, at vi får mange flere sager om seksuelle krænkelser frem i lyset og ført som sager. HK har et særligt fokus på netop den dagsorden. Det betyder også, at vi de seneste to år har åbnet flere sager end de foregående 10 år tilsammen.