Kære Tillidsvalgte

Der sker rigtig meget i 2021 – bl.a. skal HK Danmark afvikle kongres og ikke mindst vedtage et nyt målprogram. Og det har vi brug for din hjælp til.

Del din viden om, hvad medlemmerne mener

Som et led i strategiprocessen frem til HK Danmarks kongres, er I HK inviteret til at dele jeres erfaringer med hvad medlemmerne synes om HK på tre strategisk vigtige områder.

Vi efterspørger din viden, fordi kongressen blandt andet skal tage stilling til et nyt målprogram, som vil sætte retningen for HK i de næste fire år. Oplægget til det målprogram skal gerne bygge på al den viden, vi og I, som tillidsvalgte, har om vores medlemmer. Derfor har vi brug for dig.

For gennem dit arbejde har du sandsynligvis en kontakt med HK's medlemmer, der giver dig en vigtig viden om, hvad medlemmerne synes om HK. I de kommende måneder håber vi derfor, at du og dine kollegaer vil dele den viden med resten af HK og med gruppen, der arbejder med at lave oplæggene til kongressen.

Vi søger viden om tre emner

Vi ved allerede en masse om vores medlemmer fra diverse undersøgelser med mere, men på en del områder, viser vores data ikke et entydigt billede.  SE HER 😊

Vi har derfor udvalgt tre strategisk vigtige emner, hvor vi søger efter dine erfaringer fra din kontakt med medlemmerne. Vi vil derfor gerne høre hvad du og dine medlemmerne synes om HK’s:

• Synlighed og image
• Ydelser – kvalitet og service
• Fællesskaber

Vi håber du vil hjælpe os med at gøre os alle stærkere sammen.

Venlig hilsen

Ulla Moth-Lund Christensen
Formand