- Laboranthåndværket kan ikke alene læres via online undervisning, derfor er det hammervigtigt, at skolerne i det mindste får lov til at gennemføre øvelsesfagene, så længe det kan ske med en overholdelse af myndighedernes covid-19-retningslinjer, udtaler formand for DL-F, Susanne Bahne Hansen.

Skolerne har i snart et år gjort sig erfaringer med corona-undervisning og derfor er DL-F’s anbefaling til de studerende:

- I DL-F ved vi godt, at I savner et ”normalt studieliv” og det kan måske være svært at bevare motivationen – særligt som ny studerende. Andre har måske endda overvejet at droppe ud af studiet. Til de studerende vil jeg sige: hæng i og duk op til den fremmøde-undervisning, du har mulighed for. Der er brug for jer på arbejdspladserne – først som praktikanter og efterfølgende som færdiguddannede laboranter.

 

Hvad med praktikantpladserne?

Det er DL-F’s indtryk, at på de fleste laborantarbejdspladser er der mulighed for, at laborantpraktikanterne kan møde på arbejde. Er der behov for hjemmearbejde enkelte dage, også for en laborantpraktikant, anbefaler DL-F, at f.eks. dokumentlæsning, databehandling eller arbejdet på praktikrapporten eller afsluttende projektopgave kan være en del af opgaverne, såfremt det kan løses selvstændigt af laborantpraktikanten.

Nogle kollegaer stiller samtidig spørgsmålet: hvordan kan vores laborantpraktikant lære noget på 2 meters afstand – og hvordan kan jeg som vejleder lære fra mig på afstand?

- I DL-F forstår vi godt de bekymringer, men samtidig tror vi på, at arbejdspladserne gør alt, hvad der er teknisk muligt for at holde laborantpraktikanterne på arbejdspladsen. Skal du sidemandsoplære, så brug mundbind eller visir, siger Susanne Bahne Hansen.

Har I på arbejdspladsen spørgsmål til, hvorvidt jeres uddannelse af laborantpraktikanten er god nok i denne corona-tid, anbefaler DL-F, at I kontakter laborantpraktikantens skole for en fælles vurdering.

Har I som vejleder/tillidsrepræsentant ansættelsesmæssige spørgsmål om jeres praktikanter, så kontakt enten DL-F eller jeres lokale HK-afdeling.

 

Fortsæt jeres ansættelsesprocedure

Er du vejleder/tillidsrepræsentant på en arbejdsplads, opfordrer DL-F til, at I fortsætter jeres ansættelsesprocedurer af praktikanter i denne tid – hold evt. jobsamtalerne online. 

Er du laborantstuderende og skal til online jobsamtale, så læs mere her: INDKALDT TIL DIGITAL JOBSAMTALE? - HER ER TRE GODE RÅD.

 

Kontakt Dansk Laborant-Forening/HK

DL-F er klar til at hjælpe dig, uanset om du er laborantstuderende eller arbejder på en arbejdsplads, der har laborantpraktikanter ansat eller står over for at skulle ansætte en laborantpraktikant: skriv til os på dlf@hk.dk eller ring på: 3330 4470.