Illustration af lagerarbejder på job med ørevarmere og halstørklæde

Illustration: Tone Thoresen/Koalition.dk

Er der for koldt på jobbet, går det ud over arbejdstempoet og kan i yderste konsekvens koste ekstra sygedage. Derfor er det en god idé at holde øje med, om temperaturen på arbejdspladsen er i orden. 

Arbejdspladsen skal sørge for, at der er passende temperatur i arbejdsrummet. Hvad den skal ligge på, afhænger bl.a. af, om arbejdet er hårdt fysisk, og hvilke arbejdsmetoder I anvender. 

kontor og butik

Stillesiddende og stillestående arbejde samt arbejde med lille fysisk anstrengelse bør ikke komme under 18 grader. Den anbefalede temperatur er mellem 20 og 22 grader.
lager

Arbejde med begrænset fysisk anstrengelse bør ikke komme under 15 grader. Arbejde med stærk legemlig anstrengelse bør ikke komme under 10 grader. Ved arbejde i lagerområder, varemodtagelse eller støttelager kan denne temperatur accepteres, hvis det er kortvarig arbejde.

ekstraordinære forhold
Ifølge Arbejdstilsynet kan lavere temperaturer accepteres i kortere perioder, hvis der er ekstraordinære forhold. Det kan fx være uforudsete og pludseligt opståede lave udendørstemperaturer eller ugunstige vindforhold. 

Kilder: Arbejdstilsynet og BFA Handel 

Arbejdsgiveren er forpligtet til at mindske kulde- og trækgener på arbejdspladsen. Det er altså ikke nok, at chefen udleverer et sæt varmere tøj eller beder jer tage en ekstra trøje med (medmindre der kortvarigt er tale om ekstraordinære forhold). 

Hvis det af produktionstekniske årsager ikke kan lade sig gøre at indrette arbejdspladsen uden kulde eller træk, skal den enkelte arbejdsplads afskærmes. Hvis det heller ikke kan lade sig gøre (hvis du fx går rundt i dit arbejde), skal arbejdsgiveren for egen regning udlevere termotøj til medarbejderne. 

Er der forskel mellem temperaturen ved fødder og i hovedhøjde, er det en god idé at finde termometret frem. Rummet skal være behageligt at arbejde i, og derfor må der ikke være for store udsving i temperaturen. Retningslinjen er, at der højest bør være 3-4 graders forskel mellem hoved og fod. 

Oplever du problemer med arbejdsmiljøet, kan du altid henvende dig til din arbejdsmiljørepræsentant, tillidsrepræsentant eller lokale HK-afdeling på tlf. 7011 4545.