Tabita Grønvold, Testcenter Roskilde

Tillid og respekt.

De ord gentager Tabita Grønvold mange gange i den time, vi taler sammen en dag i januar på testcenteret i Roskilde. Kernen i vores samtale er, hvordan Tabita sikrer en nærværende og god ledelse på en arbejdsplads, hvor der er ansat mere end 140 nye medarbejdere på 6 måneder, og hvor opgaverne og arbejdsgangene skifter i et afsindigt tempo i takt med politikernes strategi for coronaindsatsen.

Vi lægger stenene, mens vi går, er Tabitas egen formulering om hverdagen på testcenteret.

Brænder for at udvikle

Vi skruer tiden tilbage til den dag, vi alle husker: torsdag d. 11. marts 2020. Tabita var ansat som sygeplejerske i akutmodtagelsen på Slagelse Sygehus. Det havde hun været i 9 år. Hun havde ansvar for beredskabsplanerne, og fredag fik hun 1½ time til at komme op med en plan for, hvordan de 3 telte, som Beredskabsstyrelsen havde sat op ved sygehuset, skulle bruges.

- Vi etablerede en arbejdsgruppe og udarbejdede en opskaleringsplan, der skulle tage højde for, hvordan vi skulle håndtere tingene afhængig af, hvor mange patienter vi fik. Vi frygtede jo italienske tilstande, men sådan gik det heldigvis ikke, fortæller Tabita.

Tabita elsker at udvikle og bygge ting op, og da coronapandemien droslede lidt ned omkring sommer, fik hun lyst til at prøve noget andet end akutmodtagelsen.

1. august tiltrådte hun som afsnitsleder i testcenteret med 8 medarbejdere, heraf 4 HK’ere. På det halve år, der er gået, er de 8 blevet til 150, efterhånden som opgaverne er væltet ind.

Vilje til omstilling

- Jeg tænker hele tiden et skridt fremad sammen med medarbejderne. Det er jeg simpelthen nødt til, pointerer Tabita.

Et eksempel er, da vaccinerne kom til Danmark. Første melding var, at vaccinationerne skulle begynde 14. januar 2021. 5 dage før jul fik Tabita at vide, at første vaccine skulle gives 24. december. Den endelige dato blev 27. december.

- Vi var slet ikke klar, men det blev vi på en uge. Det kræver en massiv vilje til at omstille sig, og det har vi herude. Ansvaret er mit, men jeg kan ikke gøre det alene. I tidligere job har jeg oplevet, at det kan tage over 1 år at implementere nye arbejdsgange. På testcenteret kan jeg fortælle medarbejderne, at fra i dag går vi til højre i stedet for venstre, og det gør de så. Alle er meget engagerede i opgaverne og utroligt omstillingsparate, og det er man nødt til at være i vores organisation, siger Tabita.

Tabitas tips til god ledelse

Arbejdsmiljøet i testcenteret betyder meget for Tabita. Hun fortæller, at det faktisk er det, der betyder mest. Men hvad kan lederen gøre for, at det bliver en god arbejdsplads?

For Tabita er tillid og gensidig respekt grundstenene i god ledelse.

- For mig betyder gensidig respekt, at man bliver anerkendt som medarbejder, at man bliver respekteret og ikke bliver talt ned til. Man skal opleve, at lederen lytter og giver sig tid til en. Jeg fejer ikke folk af – selvom jeg ikke altid har tid lige, når de kommer. For mig er det vigtigt at lytte til medarbejdernes idéer og arbejde videre med dem. Vi har en tavle – forbedringstavlen – hvor vi skriver medarbejdernes forslag op. Når opgaven er løst, skriver vi dem på succestavlen for at huske på alt det, der lykkes, fortæller hun.

Tabita og forbedringstavlen

Forbedringstavlen er et eksempel på, at det er vigtigt for Tabita at give medarbejderne mulighed for mere ansvar:

- Vi gør tingene sammen herude. Opgaven i testcenteret er blevet mere og mere avanceret – senest med vaccineopgaven. Langt de fleste medarbejdere synes heldigvis, at det er sjovt at få nye opgaver, og med forbedringstavlen er de selv med til at definere nogle af de opgaver. Mange efterspørger nye ansvarsområder, og det giver jeg dem. Jeg oplever, at folk bliver løftet af, at jeg lytter og giver ansvar. Det, tror jeg, er med til at gøre, at vi har det godt herude, mener Tabita.

Som en sidste ting nævner Tabita, at lederens væremåde også har indflydelse på stemningen på arbejdspladsen.

- Hvis jeg udstråler, at jeg har det godt og brænder for det, vi laver, så har mit personale det også godt og har lyst til at yde en ekstra indsats. Jeg tror, at man som leder når rigtig langt med et positivt mindset på en arbejdsplads, fortæller Tabita.

Find spørgsmål og svar om arbejdsmiljø her