Hos HK er antallet af sager om sexchikane mangedoblet den seneste tid. MeToo- bevægelser og senest TV-værten Sofie Lindes udmeldinger har skabt et rum for at tale om emnet, og HK har også øget fokus på emnet.

- Vi har siden januar 2019 kørt en skærpet indsats, hvor vi har klædt vores egne afdelinger på til at opdage og føre sager om seksuelle krænkelser, og det har vist sig, at der desværre var en del at komme efter, forklarer HK’s næstformand Martin Rasmussen.

- Vi har i den grad oplevet, at når vi arbejder aktivt med områderne – så lærer vi også. Vi har været i stand til at løse flere problemer, fordi der er kommet større synlighed omkring problemerne.

HK arbejder for at stille ofrene for seksuel chikane bedre, når skaden er sket, men også for, at arbejdsgivere skal blive bedre til at sætte ind, før skaden sker. HK arbejder for højere godtgørelser, bedre forebyggelse på arbejdspladserne og en lovgivning, som er mere klar i spyttet om arbejdsgiverens ansvar for at tackle problemet.

Et af midlerne til at afhjælpe problemet er en politik mod seksuel chikane. En Epinion-undersøgelse foretaget for HK Danmark peger på, at det har stor betydning, om arbejdspladsen har en sådan politik med klare retningslinjer eller ej. Blandt de medlemmer, som svarer ja til, at deres arbejdsplads har en politik mod seksuel chikane, har 4,1% været udsat for seksuel chikane. Men ser man på medlemmerne, som svarer nej, vokser andelen til over det tredobbelte og ligger således på 13,2%.

- Vi opfordrer arbejdsgivere til at få indført en politik mod seksuel chikane. Det er deres ansvar, og de skal gå forrest for sikre en sund kultur og sende et signal om nultolerance over for skesule chikane. Der skal være klare retningslinjer, så man sikrer, at alle ved, hvordan de skal håndtere og anmelde seksuel chikane, siger Martin Rasmussen.

HK arbejder også for en skærpet lovgivning, så det bliver nemmere at stille arbejdsgivere, der ikke lever op til det ansvar til regnskab.

 


KOM MED TIL KVNDERNES KAMPDAG 8. MARTS
Du kan være med digitalt til kvindernes kampdag
Se mere her:

Arrangement ved KVINFO

Arrangement ved FH