Oxford Research har på vegne af HK Hovedstaden gennemført en af de mest omfattende undersøgelser, der er lavet om seksuelle krænkelser på jobbet i Danmark. Samtlige 61,445 erhvervsaktive medlemmer af HK Hovedstaden fik i januar tilsendt et spørgeskema om sexkrænkelser og 9.708, svarende til 16 procent, valgte at svare. I disse svar fortæller 1.109, svarende til 11,4 procent, at de har været udsat for seksuelle krænkelser indenfor de seneste 12 måneder.

- Det er et rystende højt tal, som formentlig er endnu højere, fordi de unge er underrepræsenteret i undersøgelsen, vurderer formanden for HK Hovedstaden Christian Grønnemark.

- Krænkelserne belaster de ansatte, gør dem kede af det, giver et dårligt arbejdsmiljø og er helt i gennem uværdigt. Vi fører de sager, vi får kendskab til, og som vi kan løfte bevisbyrden på. Men meget af det her handler om en kulturændring, hvor aftaler og regler ikke helt slår til. Mange krænkelser er et problem, længe før de bliver egentlige sager, understreger Christian Grønnemark.

Flest kvinder krænket
kke overraskende er det i højere grad kvinder end mænd, der bliver udsat for seksuelle krænkelser. 12 procent af kvinderne og 9 procent af mændene fortæller, at de har oplevet krænkelser. Den største overraskelse i undersøgelsen er, hvor voldsomt krænkelserne går ud over især de unge, men også LGBT+-personer, som der i øvrigt er flere af blandt de unge end blandt de ældre.

- Op mod hver tredje under 30 år fortæller, at de er blevet krænket. Det er alt, alt for mange. Håbet ligger i, at de unge tilsyneladende også er mere kritiske overfor seksuelle krænkelser. Flere unge end ældre går til chefen. Flere unge end ældre taler med kollegerne om deres krænkende oplevelser, påpeger Christian Grønnemark.

- Og sidst, men ikke mindst taler flere unge end ældre med deres venner og familie om krænkelserne. Det tyder på, at unge er mindre tilbøjelige til at finde sig i krænkelserne end de ældre, tilføjer han.

20 procent af LGBT-personer krænket
Lidt det samme mønster ses hos LGBT+-personerne i undersøgelsen. Kun ca. 300 personer giver sig i undersøgelsen til kende som LGBT+-personer – en del flere ønsker ikke at oplyse om deres seksuelle orientering. Blandt de 300 LGBT+-personer fortæller 20 procent, at de har været krænket, mens den samlede andel af krænkede blandt de heteroseksuelle svarpersoner ligger på 10 procent.

#MeToo-bevægelsen er kommet i bølger. Den første bølge begyndte med afsløringerne af filmproducenten Harvey Weinstein i USA for flere år siden. Den første også til en debat om #MeToo i Danmark, men det var først, da Sofie Linde stod frem ved Zulu Comedy Galla i august sidste år, at #MeToo for alvor tog fart i Danmark.

- Det er fint og nødvendigt, at medierne har haft en omfattende dækning af #MeToo blandt kendte, politikere og mediefolk. Det er jo de kendte, politikerne og mediefolkene, som medierne plejer at skrive og fortælle om. Jeg håber, at vores undersøgelse kan få mediernes øjne op for de seksuelle krænkelser, som helt almindelige lønmodtagere er udsat for, siger Christian Grønnemark og tilføjer:

- Vi i Danmarks største kvindeforbund, HK, står også overfor en uløst opgave. Vi skal have set på vores TR- og AMR-grunduddannelse, og vi har nedsat en særlig task force, der skal finde på nye måder at gå til det her på.

HK Privat har for nylig startet ”MeToo-skolen” sammen med ugebladet Alt For Damerne, der giver råd og vejledning til både krænkede, kolleger, chefer og også til krænkerne.

- Det er et godt skridt i den rigtige retning, siger Christian Grønnemark.

 

Læs undersøgelsens hovedresultater her

Læs baggrundspapir om undersøgelsen fra Oxford Research