Helle Bang Andersen

Foto: Helle Bang Andersen på hjemmekontoret, som har været basen under corona-nedlukningen. "For mine gode HK-kolleger vil jeg ønske og anbefale, at de holder fast i det gode kollegaskab. For sammen er vi faktisk stærke.", lyder det gode råd fra hende og tilføjer "Jeg glæder mig til, at når vækkeuret ringer om morgenen, så er det kun min mand, der skal op".

Der bliver snart endnu mere tid til både børnebørnene og de mange bøger hjemme på reolen, når Helle Bang Andersen har sidste arbejdsdag med udgangen af marts. For det fornægter sig stadig ikke, at hun oprindeligt er boghandleruddannet. Interessen for bøgerne, især krimigenren, har hængt ved.

Heldigvis er det i dette tilfælde ikke nogen krimi, når Helle skal give det faglige arbejde videre til andre. For et godt og langsigtet generationsskifte omkring HK-arbejdet, der har stået på i nogle år, gør Helle tryg på de kommunale HK’ere i Fredericias vegne:

- Det giver mig stor glæde, at jeg kan give en HK Klub videre til den nye FTR, der både er velfungerende og stærk. Klubben i Fredericia har målrettet samarbejdet om at skabe en aktiv og kreativ holdindsats, der leverer servicering af medlemmerne, netværk, medlemshvervning, vejledning, hjælp, ”blot et øre” og faglig bistand. Samtidig får HK’erne med den nye FTR, Marlene Svane, en dygtig ny formand. Der kommer guld ud, når hun åbner munden, fortæller Helle Bang Andersen.

 

For mine gode HK-kolleger vil jeg ønske og anbefale, at de holder fast i det gode kollegaskab. For sammen er vi faktisk stærke.

 

Hold fast i det gode kollegaskab!

I samtalen med Helle fortæller hun, at der stadig er travlt med at overdrage og afslutte opgaver, men at der allerede er flere ting i støbeskeen på den anden side af den sidste arbejdsdag. Én ting, hun lige nu ser frem til, er:

- Jeg glæder mig til, at når vækkeuret ringer om morgenen, så er det kun min mand, der skal op, siger hun og fortsætter:

- For mine gode HK-kolleger vil jeg ønske og anbefale, at de holder fast i det gode kollegaskab. For sammen er vi faktisk stærke. Det er ord, der giver mening både i praksis og for ordnede fagforeningsforhold.

Helle fortæller samtidig, at det er afgørende, at man i rollen som fællestillidsrepræsentant er frikøbt, og at det bliver respekteret. For det har givet tid til at udføre de mange opgaver, der følger med funktionen:

- Det er alt fra at tale med medlemmer, faglige sager, MED-udvalgsarbejdet, deltage i arbejdsgrupper, faglig uddannelse, bestyrelsesarbejde i HK Midt og så til at lave arrangementer, klubarbejde, nyhedsbreve, læse en masse faglige informationer og netværke. Det hele på medlemmernes vegne, siger hun og tilføjer en ros til sin snart tidligere arbejdsgiver:

- Jeg synes, at Fredericia Kommune har været en god kommune at være fællestillidsrepræsentant for HK’erne i. For der har netop været den nødvendige respekt om funktionen.

 

 

Jeg synes, at Fredericia Kommune har været en god kommune at være fællestillidsrepræsentant for HK’erne i. For der har netop været den nødvendige respekt om funktionen.

 

Kontorarbejde og kørselskoordination

Det var en periode på politiets motorkontor, der flyttede Helle Bang Andersen fra bøger og butikker til kontorarbejde:

- Jeg fandt ud af, at kontorarbejde også var et spændende arbejde, hvilket jeg fik bekræftet, da jeg i starten af 80’erne fik et langtidsledigjob på en skole i Fredericia Kommune. Undervejs byggede jeg samtidig nogle kontorkurser på, og i 1985 blev jeg ansat hos Fredericia Brandvæsen, hvor jeg var i 29 år. Her var der masser af kontorarbejde, og jeg arbejdede i mange år som kørselskoordi-nator, som er plan-/tilrettelægning og administration af kørselsopgaver.

Helle fortæller om et kursus i EDB, der tilbage i midt-80’erne:

- Jeg var sikker på, at det handlede om, hvordan man tænder og slukker en computer og om skriveprogrammer, men det viste sig at være et kursus i programmering! Jeg bestod dog og kunne bruge min nye viden, da vi skulle lave det første digitale kørselsprogram. Der åbnede der sig en ny verden for mig.

 

...jeg er opdraget til at være ”dygtig” til tingene og til at engagere mig fuldt ud. Det at dygtiggøre mig og arbejde professionelt som bestyrelsesmedlem, tillidsrepræsentant og senere fællestillidsrepræsentant var nødvendigt, på samme måde, som andre dygtiggør sig i deres fag.

 

Første spæde, faglige skridt

- I 1991 mødte jeg Lone Thomhav, tidligere formand for HK Fredericia og senere sektorformand i HK Privat Midt. Hun spurgte, om jeg ikke ville stille op til en bestyrelsespost i HK Fredericia. Det takkede jeg ja til, og blev valgt. I 1997 blev jeg tillidsrepræsentant for HK’erne i Teknik og Miljø, fortæller Helle Bang Andersen om de første spæde, faglige skridt:

- I forbindelse med bestyrelsesarbejde i HK Fredericia startede jeg både på bestyrelsesuddannelsen og en række andre kurser i HK. Som valgt tillidsrepræsentant åbnede der sig endnu en stor og interessant verden af kurser og uddannelser, hvilket var ren guf for mig. For jeg er opdraget til at være ”dygtig” til tingene og til at engagere mig fuldt ud. Det at dygtiggøre mig og arbejde professionelt som bestyrelsesmedlem, tillidsrepræsentant og senere fællestillidsrepræsentant var nødvendigt, på samme måde, som andre dygtiggør sig i deres fag. Når jeg selv tog uddannelser og kurser var jeg på sikker grund, når jeg opfordrede medlemmerne til at tage uddannelse.

- Jeg har altid elsket at komme på kurser og tale med andre HK’ere og tillidsfolk, at udveksle erfaringer, lære noget nyt og få nogle aha-oplevelser og gode ideer og viden med hjem til mit eget arbejde. Det faglige fællesskab i HK og det tværgående samarbejde med andre fagforbund her i Fredericia, har givet mig en viden, indsigt og forståelse af den kommunale organisation, som klart er en styrke for sådan en som mig.

 

I min rolle som tillidsrepræsentant har det været en god oplevelse, når kolleger er kommet forbi og har spurgt: ”Vil du snakke med mig”? Så handler det om at lytte til, hvad der er vigtigt for ham/hende og byde ind med den hjælp, der efterspørges.

 

At gøre noget for nogen

Engagementet, ønsket om at gøre det godt og viljen til at gøre tingene ”fuldt ud” er kun den ene side af forklaringen på Helles tilgang til de faglige funktioner, hun har haft. Der hører også andre vigtige ting med til historien:

- Det at ville gøre noget for nogen har været med mig alle årene. Det samme har en tro på fællesskabet i familien, på arbejdspladsen og i samfundet som helhed. Både privat og professionelt er vi som nævnt stærke sammen. I min rolle som tillidsrepræsentant har det været en god oplevelse, når kolleger er kommet forbi og har spurgt: ”Vil du snakke med mig”? Så handler det om at lytte til, hvad der er vigtigt for ham/hende og byde ind med den hjælp, der efterspørges.

- Jeg har samtidig haft rigtig god sparring bagud i HK-baglandet. Det har været afgørende for mig at vide, at min vejledning til medlemmerne var i orden. Her gav HK og især faglig konsulent René Heegaard mig mulighed for sparring og dygtig vejledning. For mig var det vigtigt at sige højt, hvad jeg tænkte i den enkelte sag. Det handler også om at forstå sine begrænsninger. For som tillidsrepræsentant behøver du ikke at vide alt. Det er lige så vigtigt at vide, hvem man skal spørge, når noget er komplekst.

Heldigvis slipper Helle ikke det faglige arbejde helt:

- Jeg har da en intention om, at vi skal have genstartet HK-seniorklubben her i Fredericia, og med en del andre planer i støbeskeen er der nok at se til i fremtiden, siger hun.

Så selvom Helle snart giver det meste af sit faglige arbejde videre til gode folk, har et par børnebørn der skal nurses endnu mere og vil overhøre vækkeuret om morgenen, så vil hun stadig være aktiv HK’er. Som altid. For i 2019 havde hun 50 års jubilæum i sit HK medlemskab – og hun håber, at det bliver muligt at komme til jubilarfest i år.