Brita Andersen om virtuel generalforsamling

Foto: Som så mange andre arrangementer under corona, måtte HK Stat Midts Generalforsamling foregå virtuelt, med medlemmerne hjemme bag skærmen og Brita Andersen "på" skærmen. (Fotoet er ikke fra aktuel generalforsamling, men opstillet i Photoshop.)

 

Verden har stadig ikke vredet sig fri af Coronaen, hvorfor de fleste arrangementer stadig er virtuelle. Årets generalforsamling i HK Stat Midt var ingen undtagelse. Til gengæld svækkede det tilsyneladende ikke medlemsdemokratiet i sektoren:

- Jeg har fået mange positive tilkendegivelser på den virtuelle form, og der var heldigvis mange, der kiggede med. Det var samtidig fantastisk, at så mange stillede op til forskellige hverv og poster. For i et kongresår, som i år, er der mange pladser, der skal besættes, fortæller Brita Andersen om et 2021, der både byder på ekstraordinær repræsentantskabsgeneralforsamling i HK Midt, den udsatte kongres i HK Stat og senere på året kongres i HK Danmark, hvor der skal vælges både formand og næstformand:

- På vores generalforsamling skulle vi for eksempel vælge 16 delegerede til HK Stats kongres, hvor du som delegeret er med til at træffe beslutninger med stor betydning for de næste tre års arbejde i sektoren. På en kongres bliver der truffet nogle vigtige beslutninger, og på denne kongres skal vi samtidig vælge ny næstformand.

 

Jeg har fået mange positive tilkendegivelser på den virtuelle form, og der var heldigvis mange, der kiggede med. Det var samtidig fantastisk, at så mange stillede op til forskellige hverv og poster.

 

Nye ansigter budt velkommen

- På HK Danmarks kongres, som vi håber kan blive fysisk, fordi den først afholdes sidst i oktober, skal der vælges både formand og næstformand for de næste fire år. Vi skal samtidig lægge rammen for HK Danmarks arbejde i den samme periode. Hvad er det for en retning, HK Danmark skal gå i? Hvilke emner er det vigtigt for medlemmerne af HK, at vi arbejder med? Er det ordentlige arbejdsforhold, arbejdsmiljø, uddannelse? Rammen gælder for os alle i HK, og det er den, vi arbejder efter. Det er også det mandat, som formandsskabet går ud i byen med, når der skal forhandles, siger Brita og fortsætter:

- Lokalt var der også et par roller, der skulle vælges medlemmer til. For i sektorbestyrelsen for HK Stat Midt sagde vi farvel og tak for indsatsen til Pia Juel Johansen og Vinni Fleig. Til gengæld byder vi velkommen til to spritnye ansigter i bestyrelsen, nemlig Søren Koefoed-Hansen og Kasper Carøe Hollister, der begge blev valgt som nye suppleanter til sektorbestyrelsen, hvor de, bortset fra stemmeretten, deltager på lige fod med resten af bestyrelsen. Jeg glæder mig til at arbejde sammen med de nye medlemmer og med resten af sektorbestyrelsen, hvor der i øvrigt var genvalg til Belinda Nissen og Birgitte Damby Sørensen.

 

Jeg brænder for opgaven og kæmper for, at vores medlemmer får de bedste muligheder og vilkår i deres daglige arbejde. Jeg kan godt lide at være bindeled mellem medlemmerne og deres muligheder i HK, og det skal være helt naturligt for dem at tage fat i mig som sektorformand, hvis de har noget, hvor jeg kan gøre en forskel eller i hvert fald forsøge det

 

Bindeled og HK-aftryk

For Brita Andersen var der genvalg som sektorformand for HK Stat Midt i de næste to år. Hun ser nu frem til et travlt år med vigtige kongresser, ny sektorbestyrelse og ikke mindst masser af dialog med medlemmerne:

- Jeg brænder for opgaven og kæmper for, at vores medlemmer får de bedste muligheder og vilkår i deres daglige arbejde. Jeg kan godt lide at være bindeled mellem medlemmerne og deres muligheder i HK, og det skal være helt naturligt for dem at tage fat i mig som sektorformand, hvis de har noget, hvor jeg kan gøre en forskel eller i hvert fald forsøge det, siger hun og fortsætter:

- Det er en vigtig opgave for mig at sætte fokus på de emner, vi i HK Stat kaster os over. For de afspejler medlemmernes ønsker og holdninger. Vi varetager desuden HK-interesser i forskellige sammenhænge. For eksempel på uddannelsesområdet, hvor vi indgår i forskellige skolebestyrelser og sætter HK-aftryk. Det arbejde glæder jeg mig til at fortsætte sammen med sektorbestyrelsen og vores hold af dygtige kolleger i HK Midt.