Hvis ikke man vidste bedre, kunne man nemt få fornemmelsen af at befinde sig på en større tv-station midt i et live-transmitteret show. Skærme, kameraer, lyskanoner, teknikpulte befolket med travle teknikere og producere havde således helt overtaget pladsen i lokaler, hvor der under andre omstændigheder skulle have siddet hundredvis af medlemmer og tillidsfolk for aktivt at deltage i HK Kommunal Hovedstadens årlige generalforsamling. Men altså ikke i år.

Hele det tekniske menageri var således grundlaget for at kunne transmittere et stort arrangement som generalforsamlingen via cyberspace og ud i stuerne til deltagerne, der i dette corona-år var henvist til at følge med via Zoom på deres hjemlige computerskærme. Samtidig skulle teknikken evne at give alle mulighed for at blande sig i debatten både på chatten og live.

Som formand Ditte Gottlieb Bredahl sagde i sin velkomst, så "er der en første gang for alting". Og det måtte fagforeningens medarbejdere også sande fra starten. De var placeret i HK Hovedstadens store runde mødesal, hvor den fysiske generalforsamling normalt finder sted, men som i dagens anledning var omdannet til callcenter for at kunne hjælpe dem derude, som havde problemer med teknikken. Pga. en ærgerlig fejl fra telefonselskabets side, var der imidlertid "nul calls" i starten, og dermed en lettere panisk stemning blandt medarbejderne, som af denne grund ikke kunne hjælpe, som de gerne ville. – Vi er ikke gået i panik, men nogen bør gøre det!, lød en kommentar, mens enkelte medlemmer rasede på chatten. Men efter de indledende tekniske problemer var der hul igennem til alle, og roen sænkede sig.

Et mindre lokale ved siden af var i dagens anledning omdannet til tv-studie. Og det var således her, at generalforsamlingens ordstyrere på vanlig professionel vis, men nu foran kameraerne, skulle lede deltagerne hjemme i stuerne godt og sikkert gennem dagsordenen. Og det var også her, at formand og næstformand i teknisk ensomhed måtte byde velkommen og aflægge deres beretninger.

Både fysisk og virtuelt er det optimale

Hvorvidt der skulle afholdes en fysisk eller virtuel generalforsamling har dog aldrig været et enten–eller, men altid et både–og, som afdelingsformanden også sagde i sin velkomst, mens hun tilføjede:

– Det har hele tiden været meningen, at vi skulle vi fylde vores runde mødesal, samtidig med at der var mulighed for at deltage virtuelt – altså en hybridgeneralforsamling, som gav alle mulighed for deltagelse selvom nogen var forhindret i at møde fysisk.

Sådan en hybrid tillod situationen imidlertid ikke i år. Men coronaen til trods havde fagforeningen allerede i år lyttet til medlemmernes ønske om en mere smidig afvikling af generalforsamlingen. Derfor var den skriftlige beretning udkommet digitalt i form af små videoer, som bestyrelsen havde lavet. Og alle personvalg var afviklet forud for generalforsamlingen, hvor medlemmerne havde haft mulighed for at stemme. Især det sidste skulle give mere plads til dialog og fagpolitiske drøftelser på selve generalforsamlingen.

Men som Ditte Gottlieb Bredahl sagde, måtte man sande, at et deltagerpotentiale på næsten 14.000 medlemmer pt. er en teknologisk udfordring:

– I det lys har vi til årets generalforsamling valgt en mere eventbaseret tilgang, hvor indholdet er både noget formelt, noget politisk, noget fagligt og noget underholdning.

Det politiske indslag stod beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard for, som på forhånd havde videooptaget en tale til deltagerne. Og blandt de faglige indslag var et oplæg med titlen 'Et arbejdsliv i bevægelse', som lektor Laust Høgedahl fra Center for Arbejdsmarkedsforskning ved Aalborg Universitet præsenterede.

Og efter en i det store hele vellykket premiere på en virtuel generalforsamling, kunne sangeren Ida Corr lukke arrangementet med en lille koncert, som deltagerne kunne nyde hjemme fra deres egne sofaer.

Budskaberne skinnede igennem – selv om det hele foregik digitalt

Julie Bang, lægesekretær, TR på Medicinsk afd., Glostrup Hospital:

– Selvom generalforsamlingen i år blev holdt virtuelt, skinnede de faglige budskaber klart igennem. Bl.a. i forhold til ligeløn og psykisk arbejdsmiljø. Det var godt at fornemme, at fagforeningen er på, og at der er nogen, der brænder for at gøre noget ved forholdene. Det er rart at vide for os ude på arbejdspladserne.

– Jeg synes også, det fungerede rigtig fint, at man havde afholdt valgene inden selve generalforsamlingen, så der også blev tid til et underholdende indslag.

– Når det er sagt, er det jo klart, at det virtuelle arrangement ikke når det fysiske til sokkeholderne. En debat bliver ikke helt så levende, som den gør, når vi sidder fysisk sammen og kan komme med en hurtig replik og klappe af et indlæg. Og det er ærgerligt, for jeg synes, der var mange spændende emner, også i formandens gode beretning, som fortjente en grundigere debat. Så efter et år med vores hoveder i computerne, må vi bare sige, at det virtuelle kan bruges til noget, men ikke til alt.

I har bevist, at I er tilliden værd

Et år med coronavirus skinnede igennem, da HK Kommunal Hovedstadens nye formand, Ditte Gottlieb Bredahl , på generalforsamlingen 11. marts aflagde sin første beretning.

Mindre kontrol og ikke mindst større tillid er afgørende for at skabe og udvikle attraktive arbejdspladser, og sikre borgerne den bedste betjening. Og netop dette har I de velfærdsprofessionelle bevist, at I er værd i det seneste år med coronavirus.

Sådan lød det fra Ditte Gottlieb Bredahl, da hun som formand for HK Kommunal Hovedstaden aflagde sin første beretning på generalforsamlingen midt i marts. Ikke som vanligt ansigt til ansigt, men transmitteret via Zoom ud til medlemmer og tillidsrepræsentanter, som kunne følge med og deltage i arrangementet via egne computere hjemme i stuerne.

– I har taget ansvaret på jer – og på et splitsekund omstillet den offentlige sektor til at arbejde og organisere på en helt ny måde – både jer der arbejder hjemmefra og alle jer der arbejder i kritiske funktioner, sagde formanden og tilføjede, at mens vi ser ind i nærhedsreform, som skal angive en ny retning for udviklingen af den offentlige sektor, har coronakrisen 'givet en ny tro på, at en markant omstilling af den offentlige styring er mulig, når lokale ledere og medarbejdere får en øget autonomi baseret på faglighed og tillid'.

Uddannelse er et fælles ansvar

Uddannelse var også et væsentligt emne i Ditte Gottlieb Bredahls beretning. For at uddannelse er og bliver billetten til fremtidens arbejdsmarked, kan ikke længere være ukendt for nogen, som hun sagde. Samtidig kunne hun dog konstatere, at der alligevel er rigtig mange medlemmer, der vælger uddannelse fra. Mere end 50 pct. af vores medlemmer har ikke taget kompetencegivende uddannelse i mere end 10 år – og det på trods af kompetencefonden, som hun bemærkede:

– Samfundet er i konstant bevægelse og det samme er derfor arbejdsopgaverne, kompetencerne og kvalifikationerne. Kravet til fremtidens administrative medarbejder er ikke at kunne mestre en bestemt statisk rolle i 5 eller 10 år, men en åben invitation til at samskabe nye måder til at udvikle, forny og ændre måden vi tænker, taler om, og udfører administration på.

Som et eksempel på den stadig stigende betydning af uddannelse og hvordan uddannelserne i disse år ændrer sig, nævnte formanden uddannelsen som sundhedsadministrativ koordinator.

– Flere og flere erhvervsuddannelser glider over og bliver til 'kortere videregående uddannelser', når de revideres. Det er en tendens der vidner om, at der stilles større og større krav til uddannelserne. Og det var netop derfor vi på HK Kommunals kongres 2020 stillede forslag om at opgradere elevuddannelserne på det kommunale og regionale område. Vi kæmper for flere elever, attraktive elevpladser og tidssvarende uddannelser, der kan sikre kvalificeret løsning af fremtidens administrative opgaver, sagde Ditte Gottlieb Bredahl.

Seksuelle krænkelser kræver en kulturændring

Og #MeToo er heller ikke gået medlemmerne i HK Kommunal Hovedstaden forbi. Her fortalte formanden, at man i HK Hovedstaden for nylig gennemførte en undersøgelse om seksuelle krænkelser blandt medlemmerne, hvor 11 pct. svarede, at de indenfor de sidste 12 måneder har været udsat for seksuelle krænkelser. Det er 1.109 personer, som i overvejende grad er kvinder og unge. Undersøgelsen viste også, at der blandt medlemmerne er 87 pct., som mener det er vigtigt, at HK har fokus på sexchikane og seksuelt krænkende adfærd. Derfor har fagforeningen nedsat en taskforce, der skal kvalificere, hvordan den kan spille en mere central rolle i den kulturændring, der skal til.

– Selvom der på mange arbejdspladser allerede er fokus på det, vil vi gerne understøtte vores tillidsvalgte med konkret uddannelse og kurser, så vi sætter ind alle de steder vi kan. Arbejdsgiverne har det overordnede ansvar, men vi er alle medskabere af kulturen, sagde afdelingsformanden i sin beretning.

HK’erne skal være mere synlige

Ditte Gottlieb Bredahl blev valgt som ny formand for HK Kommunal Hovedstaden efter Winnie Axelsen, der gik på pension i efteråret. Det skete i forbindelse med seneste generalforsamling, som pga. coronasituationen blev udskudt fra foråret 2020 til efteråret samme år. Dengang proklamerede den nye formand, at en af de ting, hun gerne vil opnå, er en højere grad af synlighed for fagforeningens medlemmer, fordi alt for mange borgere ikke ved, hvad en HK'er laver. Bl.a. fordi der alene i HK Kommunal er over 20 fagligheder. Nogle, der retter sig indad i systemet, som fx økonomi- og lønkonsulenter, IT-medarbejdere og HR-konsulenter, og nogle som retter sig udad mod borgerne, såsom klinikassistenter, miljøteknikere, lægesekretærer, biblioteksassistenter, skolesekretærer, borgerservicemedarbejdere, byggesagsbehandlere, socialformidlere og ikke at forglemme hele beskæftigelsesområdet.

– Under overskriften 'Administration har mange ansigter' har vi nu igangsat et arbejde, der skal munde ud i en synlighedskampagne, der viser, at den administration vores medlemmer udfører, faktisk er vigtige og væsentlige funktioner i vores velfærd, fortalte Ditte og tilføjede, at tanken med kampagnen er, at den skal afvikles i sensommeren, sådan at der også kan blive et stort og klart HK-aftryk op til kommunal- og regionrådsvalget, der løber af stablen til efteråret.

Og så sluttede hun med en opfordring til medlemmerne om at blande sig i debatten op til valget:

– Jeres fortællinger er vigtige i den offentlige debat, og jeg håber I vil bidrage med læserbreve, debatindlæg eller noget helt tredje. I er eksperterne i velfærdsstatens maskinrum.

Godt at se, HK stadig er på trods coronasituationen

Trine Chilie Thode, medarbejder på Center for Jobindsats (JKI), Københavns Kommune:

– Min oplevelse var, at det fungerede fint med at afvikle generalforsamlingen digitalt. Og det var rart at få bekræftet, at fagforeningen stadig er i fuld vigør på trods af coronasituationen.

– Jeg rejste under debatten selv emnet ligeløn, hvor jeg gerne ser vi får åbne lønlister. Det er jo en forudsætning for at kunne diskutere, hvordan vi får rettet op på skævhederne i lønningerne. Jeg og kollegerne ville gerne have stillet et forslag om det, men da vi ikke har nogen TR i øjeblikket, var vi ikke forberedt på generalforsamlingen. Men så er jeg glad for, at man fra fagforeningens side tilkendegav, at man arbejder meget med ligelønsproblematikken sammen med resten af HK.

– Vi ville også have stillet forslag i forhold til det problem vi som jobcentermedarbejdere har med chikane, trusler og vold fra visse klienters side. Her mener vi, at det vil hjælpe os meget, hvis vi kan blive udstyret med tjenestenumre, i stedet for at skulle bruge vores fulde navn. Og det kunne vi tænke os, at HK pressede lidt mere på med over for kommunerne.

Nu ligestilles psykisk og fysisk arbejdsmiljø

Næstformand Karla Kirkegaard havde både godt og skidt med i posen, da hun præsenterede sin beretning til generalforsamlingen.

Gode nyheder i forhold til det psykiske arbejdsmiljø – og knap så gode når det gæler hjemmearbejde. Det var, hvad beretningen til generalforsamlingen i HK Kommunal Hovedstaden fra afdelingens næstformand bød på i år.

Her kunne Karla Kirkegaard berette, at det endelig er lykkedes HK og resten af fagbevægelsen at få det psykiske arbejdsmiljø ligestillet med det fysiske arbejdsmiljø. Sådan er det blevet efter en ny bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø trådte i kraft 1. november. Med den får Danmark, som et af de første lande i verden, en bekendtgørelse, der dækker hele det psykiske arbejdsmiljø. Den samler de regler, der gælder på området og gør det dermed tydeligere for arbejdsgivere, ledere og medarbejdere, hvilke regler der gælder for at forebygge problemer i det psykiske arbejdsmiljø.

– Der har ikke tidligere været en samlet konkret beskrivelse af de risikofaktorer, hvor det er særlig vigtigt at forebygge. For eksempel har det ikke fremgået direkte af reglerne, at arbejdsgiver skal forebygge, at medarbejderne bliver syge på grund af for stor arbejdsmængde eller for højt tidspres, sagde næstformand Karla Kirkegaard og tilføjede, at hun håber og tror på, at den nye bekendtgørelse vil gøre en væsentlig forskel, så der bliver taget bedre hånd om det psykiske arbejdsmiljø fremover.

Også i OK21 ser hun gode takter til forbedring af det psykiske arbejdsmiljø. Her er der enighed om at udvikle en uddannelse i psykisk arbejdsmiljø for ledere med personaleledelse, samt en uddannelse for de ledere og tillidsrepræsentanter, der deltager i arbejdspladsens TRIO-samarbejde.

Lokale aftaler om hjemmearbejde på vej

Hjemmearbejde fyldte også i næstformandens beretning. Ikke mindst fordi fagforeningens medlemmer i tiden med Corona har oplevet en voldsom øget brug af hjemmearbejde. Af samme grund troede man i HK, at KL og regionerne også ville være interesseret i at dykke ned i rammeaftalerne om tele-hjemmearbejde. Men sådan skulle det ikke være, som Karla Kirkegaard sagde.

– Modkravet for ændringer var nemlig, at det ikke skulle være muligt at indgå lokale aftaler om hjemmearbejde – og det giver jo slet ikke mening, sagde hun og fortalte, at HK Kommunal nu i stedet går i gang med at producere egne 'up-to-date vejledninger'.

– For der er ingen tvivl om at hjemmearbejde er kommet for at blive. Og der er heller ingen tvivl om, at det er lokalt man bedst ved, hvordan man mest hensigtsmæssigt kan indrette sig.

– Så dér, hvor der ikke allerede er indgået lokale aftaler om hjemmearbejde, skal man nu i gang, påpegede hun.

Hun kunne også fortælle, at HK i efteråret godkendte en overordnet politik for hjemmearbejde, hvoraf det bl.a. fremgår, at hjemmearbejde skal være frivilligt og skal bunde i en fleksibilitet, som kommer både lønmodtagere og arbejdsgivere til gode, samt at regelmæssigt hjemmearbejde skal baseres på klare aftaler – både kollektivt og lokalt – og med inddragelse af ansatte og tillidsvalgte.

Generalforsamling 2021 - Fotomontage