Af Torsten Raagaard

De fleste har efterhånden vænnet sig til digitale møde med mange små billeder af mødedeltagerne på en kold computerskærm. Men i online-møderne savner man de fysiske nærvær, at kunne aflæse kropssprog, afkode ansigtsudtryk og at se hinanden i øjne.

- Jeg er meget træt af Teams-møder… Det giver bare ikke det samme, som når man mødes fysisk, slog formand Mette Høgh fast.

Det var en af grundene til, at HK Handel Hovedstaden oprindeligt havde planlagt en fysisk generalforsamling i den gamle Cirkusbygning midt i København. Men corona vandt endnu en sejr, og mødet blev flyttet ud i det digitale rum.

Konsekvenserne af pandemien satte også et afgørende præg på den mundtlige beretning, som Mette Høgh holdt fra Rund Mødesal på Svend Aukens Plads til de over 100 deltagere.- Med et blev vores verden mindre, fordi vi ikke måtte rejse – det fik vores gode kollegaer i butikkerne i lufthavnen hurtigt at mærke. De startede med at blive sendt hjem, men der gik ikke lang tid før vores tillidsrepræsentant Michael og resten af klubbestyrelsen i Taxfree skulle i arbejdstøjet på grund af fyringer – igen og igen har de været indkaldt til forhandlinger om fyringer af kollegaer – meget trist, sagde Mette Høgh.

- Sjældent har vi i afdelingen følt os så utilstrækkelige. Vi ville så gerne bære de opsagte medlemmer på hænder og fødder, men også vores muligheder er begrænset. Vi kan desværre ikke give alle vores medlemmer et nyt job, beklagede hun.

Ingen lukkedage

HK Handel Hovedstadens medlemmer blev opdelt i 3 grupper, da statsministeren lukkede landet ned 11. marts 2020, fastslog formanden. Nogle arbejdede hjemmefra, andre var på job i lukkede butikker, og så var der alle medarbejderne i dagligvarehandelen, der passede deres arbejde, som om intet var hændt.


- Vi døbte jer Hverdagens Helte, fordi I under hele corona var fysisk på arbejde. I tror, at det er løgn, men på det senest hovedbestyrelsesmøde i HK omtalte jeg de butiksansatte som hverdagens helte – og fik en sur bemærkning fra en sektorformand som var træt af at høre, at vi omtalte jer som hverdagens helte – fordi I var ikke mere hverdagens helte, end andre medlemmer som passede deres arbejde hjemmefra. Hold da fest for en sammenligning, sagde Mette Høgh.

- Jeg ved, at flere af jer som har gået på arbejde hver dag, og været blandt rigtig mange mennesker, har været bekymret for om I blev smittet, eller om I bragte smittet med hjem til jeres kære. I har ikke haft en eneste lukkedag. Alle vores medlemmer på dagligvareområdet har skullet arbejde sammen med corona og på kundernes nåde, tilføjede hun.

- Flere af jer oplevede desværre, at flere kunder svarede grimt igen, når I sagde til dem, at de skulle holde afstand og træde lidt væk fra jer. Men statsministeren takkede hver og en af jer, fordi I under hele pandemien havde været med til at sikre, at danskerne havde kunne ”overleve” corona, påpegede Mette Høgh.

- 2020 må have været det år, hvor arbejdsmiljørepræsentanterne har haft deres vigtigste rolle med alle de regler og forandringer, som er sket på de danske arbejdspladser.

Chikane og sexisme

Ud af det blå på Zulu Comedy Galla satte Sofie Linde gang i en debat om Metoo, om krænkelser, chikane og sexisme. Hjulet rullede og alle havde en mening. Nogle syntes, at det var en debat, som vi trængte til, andre mente, at debatten var for langt ude, fordi nogle var blevet for fint følende.

HK Danmark fik foretaget en undersøgelse som viste, at det var mændene, som var mest krænkede i HK.

- Det lød meget usædvanligt i mine og mine formandskolleger her i HK Hovedstadens ører. Så vi fik Oxford Research til at lave en undersøgelse for os, fastslog Mette Høgh.

- Undersøgelsen viser, som vi havde forventet, at kvinder og personer, som ikke er heteroseksuelle, er dem, som bliver krænket. Hele 88 procent er enige med os i, at det er en vigtig eller meget vigtig opgave, at HK beskæftiger sig med det problem.

- Derudover har vi også en særlig udfordring på vores område, og det er med kunderne. Hvis medarbejderen er under 30 år, står kunderne for 38 procent af seksuelle krænkelser. Det er på ingen måde i orden – særligt fordi disse oplevelser dræber arbejdsglæden, påpegede formanden.


Interne forandringer

Forbundsformand Kim Simonsen går af ved kongressen i oktober, og også Mette Høgh er måske på vej videre fra HK Handel Hovedstaden. Hun stiller i hvert fald op som sektorformand i HK HANDEL, når den nuværende formand Per Tønnesen forlader stolen i juni.

- Lige nu er der en kandidat til posten. Og det er hende her. Ja det er mig, og det er ingen let beslutning, at skulle forlade det som jeg holder allermest af – HK Handel Hovedstaden. Mit barn. Men beslutningen er truffet med hjernen og ikke med hjertet, sagde Mette Høgh.

- Bestyrelsen og faktisk også mine formandskolleger her i huset siger, at har man evnerne, så har man også pligten. Og når jeg tøver, er det ikke fordi, at jeg er bekymret for ikke at kunne klare opgaven – den skal jeg nok klare – men jeg er bange for at miste mig selv.

- Så hvis det skulle ske, at jeg bliver valgt, må I love mig, at I ikke lukker mig ude af fællesskabet. I må love mig, at jeg stadigvæk må komme på besøg på jeres arbejdspladser, bad Mette Høgh.

- Det er ikke HK - det er jer, der betyder noget for mig. Jeg vil altid være jeres. I vil for mig altid være hverdagens helte, sagde hun.