ældre medarbejder bag kassen i Flying Tiger

Foto: Karin Henriksen 

Denne artikel gælder for dig, der er ansat under:

/ Butiks- eller funktionæroverenskomsten med Dansk Erhverv Arbejdsgiver (DEA)
/ Butiks- eller funktionæroverenskomsten med DIO II
/ Overenskomsterne med Coop, BA eller SFU
Er du i tvivl om, hvad der gælder for dig, kan du logge på Mit HK eller ringe til os på tlf.: 7011 4545. 

Som senior under HK Handels overenskomster, har du ret til ekstra frihed. Din seniorfrihed kan du bruge som hele fridage, eller efter aftale med din arbejdsgiver som en ugentlig arbejdstidsnedsættelse eller som længere sammenhængende frihed.

Husk! Er du i tvivl om noget, så kontakt din tillidsrepræsentant eller lokale HK-afdeling på 7011 4545.

Særligt for dig på overenskomst med DEA og DIO II    
Du kan indgå i en seniorordning fem år før den til enhver tid gældende folkepensionsalder.
Din seniorfrihed finansieres via pensionsindbetalingen og din fritvalgskonto. Det er vigtigt, du sørger for, at der løbende bliver indbetalt til din konto. Du skal give din arbejdsgiver besked senest
- Den 31. maj for overenskomsterne med DEA
- Den 1. juni for overenskomsterne med DIO II
inden den ferieafholdelsesperiode, hvor seniorordningen skal begynde.

Valget er bindende og fortsætter i efterfølgende ferieafholdelsesperioder. Du kan dog hvert år i maj give din arbejdsplads besked, hvis du ønsker ændringer for den kommende periode. 
Særligt for dig på overenskomt med Coop/Irma, BA og SFU    
Du kan fem år før din folkepensionsalder aftale at gå på nedsat tid. Du og din arbejdsgiver kan aftale, at fritvalgsordning, pensionsbidrag og værdien af feriefridage kan opspares til at finansiere din senioraftale.

11 år før den til enhver tid gældende folkepensionsalder kan I aftale at sætte feriefridage ind på en konto til finansiering af senioraftalen.

Fra du fylder 60 år, optjener du ret til et antal seniorfridage med løn. Fridagene skal afholdes som enkeltdage og afholdes fra 1. januar til 31. december. De kan ikke konverteres til løn og kan ikke overføres til året efter.

Sådan optjener du seniorfridage:
  • Fyldt 60 år: En ekstra fridag med løn pr. år. 
  • Fyldt 61 år: To ekstra fridage med løn pr. år.
  • Fyldt 62 år: Tre ekstra fridage med løn pr. år.
  • Fyldt 63 år: Fire ekstra fridage med løn pr. år.
  • Fyldt 64 år: Fem ekstra fridage med løn pr. år.
  • Fyldt 65 år: Seks ekstra feriedage med løb pr år. (Kun BA/SFU)   
 

Se også: HK Seniorer – for dig, der er gået på pension, førtidspension eller efterløn