Netværk

Foto: Et nyt, stærkt netværk er skabt i en fælles klub for Organisationer, Finans og Privat Service i HK Midt. (Modelfoto)

 

de 5 overenskomstgrupper

Organisationer, Finans og Privat Service er en del af de 5 nye overenskomstgrupper i HK Privat. Hos HK Midt er de slået sammen, fordi det giver et stærkt fællesskab.
 
De 5 nye overenskomstgrupper i HK Privat er:

/ Den grafiske gruppe er for medlemmer ansat i den grafiske branche og mediebranchen.
/ Industrigruppen er for medlemmer, der er ansat inden for fremstilling, it, transport, service, viden mm.
/ Organisationsgruppen er for medlemmer, der arbejder i faglige organisationer, interesseorganisationer og kooperative finans  virksomheder.
/ Servicegruppen er for medlemmer ansat i servicevirksomheder og liberale erhverv.
/ Sundhedsgruppen er for medlemmer ansat i sundhedssektoren.

Derudover har vi Branchesektion HK Luftfart, som er et fagligt fællesskab for ansatte i luftfartsbranchen.

 

Læs mere her: https://www.hk.dk/omhk/sektor/hk-privat/okgrupperne (Linket er udløbet pr 17/11 2021)

 

Det kunne derfor komme medlemmerne til gode, hvis vi forenede kræfterne i et nyt setup, hvor der var lidt bredere skuldre i forhold til bestyrelsesressourcer.

 

   - Vi kunne se, at der i forhold til netop bestyrelsesarbejde, aktiviteter og tilbud var en række sammenfald mellem de to klubber. Det kunne derfor komme medlemmerne til gode, hvis vi forenede kræfterne i et nyt setup, hvor der var lidt bredere skuldre i forhold til bestyrelsesressourcer. Vi er derfor sikre på, at den nye fællesklub vil være en stor fordel for alle parter – især vores medlemmer. En anden fordel ved den nye klubstruktur er, at den langt bedre afspejler overenskomstgruppen på landsplan, fordi Finans bliver en del af klubben, og fordi flere medlemmer nu bliver tilknyttet en brancheklub, konstaterer Marianne Glintborg, tidligere formand for Brancheklubben Organisationer og nu sektorformand i HK Privat Midt, om den nye klubstruktur, der blev besluttet på generalforsamlingen i 2020:

   - Bestyrelsen kunne se værdien af endnu mere bredde og flere aktive kræfter i vores brancheklub. Den idé har medlemmerne nu bakket op om, og der er sammensat en bred, kompetent og erfaren bestyrelse, der nok skal forstå at omsætte en god idé i praksis.

 

Vores klubber er stadig et meget vigtigt fagligt mødeforum, der desuden stiller os og Privat-medlemmerne stærkt i en række situationer ude på de enkelte arbejdspladser. Det er samtidig rammen om en faglig udvikling på tværs af fag og funktioner, som i sidste ende gør os alle stærkere

 

De vigtige klubber

Marianne Glintborg glæder sig over opbakningen til at samle klubberne og kræfterne:

   - Vores klubber er stadig et meget vigtigt fagligt mødeforum, der desuden stiller os og Privat-medlemmerne stærkt i en række situationer ude på de enkelte arbejdspladser. Det er samtidig rammen om en faglig udvikling på tværs af fag og funktioner, som i sidste ende gør os alle stærkere, siger hun og fortsætter:

   - Selvom jeg har skiftet formandskasketten for Brancheklubben Organisationer ud med den, hvor der står sektorformand HK Privat Midt, så vil jeg stadig være en del af processen med at arbejde den nye fællesklub godt i gang. For den er som sagt på mange måder et vigtigt møde- og ståsted for mange medlemmer, som jeg personligt vil bakke op.

 

Plads til dig, brug for dig

På generalforsamlingen blev der valgt medlemmer til alle bestyrelsesposter, men der er stadig brug for en eller flere suppleanter:

   - På generalforsamlingen skulle der vælges medlemmer til alle bestyrelsesposterne – en formand og seks bestyrelsesmedlemmer. Vi fik sat en virkelig bred og dygtig bestyrelse sammen, men desværre var det ikke alle pladser, der blev besat. Vi mangler stadig en formand men også nogle suppleanter, som kommer til at medvirke i alle bestyrelsens aktiviteter. Hvis det er noget for dig, så er der altså både plads til og brug for dig. Det kræver blot, at du kontakter HK Privat Midt og fortæller os, at du gerne som suppleant vil styrke klubarbejdet i den nye fællesklub, lyder opfordringen fra Marianne Glintborg.

Det er aftalt, at den nye bestyrelse mødes, når det igen er muligt at mødes rent fysisk. På dette første møde vil bestyrelsen samtidig udpege en bestyrelsesformand. 

 

>> Læs mere om de nye overenskomst-grupper i HK Privat her: https://www.hk.dk/omhk/sektor/hk-privat/okgrupperne (Linket er udløbet pr 17/11 2021)