Onlinemøde med HK

Foto: HK-klubben NAT/Tek-kontor på SDU inviterede medlemmerne til et webinar med titlen ”Trivsel under hjemsendelse”, hvor de kunne udveksle erfaringer fra perioden med hjemmearbejde. Den invitation var der mange af klubbens medlemmer, der tog imod. (Modelfoto) Se eksempler på de trivsels-spørgsmål, du kan stille dig selv og kollegerne, nederst i artiklen.

 

 

Der var da også en rigtig god dialog undervejs. Både når vi var i plenum og ude i nogle grupper og snakke sammen. Da Bent og jeg på skift hoppede ind hos grupperne bad de faktisk om mere tid, fordi de var midt i gode snakke om emnerne.

 

 

   - Bent deltog på et klubbestyrelsesmøde, hvor han målte vores temperatur på hjemmearbejdet, og vi tænkte, at hvis vi havde nogle udfordringer med det, så var der nok også nogle af vores kolleger, der oplevede tingene på samme måde, fortæller Michelle Pedersen:

   - Vi inviterede derfor medlemmerne af vores HK-klub NAT/Tek-kontor til et webinar med titlen ”Trivsel under hjemsendelse”, hvor vi kunne udveksle erfaringer fra perioden med hjemmearbejde. Den invitation var der mange af klubbens medlemmer, der tog imod. Der var da også en rigtig god dialog undervejs. Både når vi var i plenum og ude i nogle grupper og snakke sammen. Da Bent og jeg på skift hoppede ind hos grupperne bad de faktisk om mere tid, fordi de var midt i gode snakke om emnerne.

 

Inden vi ”lagde på” fik Bent og jeg at vide, at det var et godt tiltag, vi havde taget – og at det havde været godt at få talt sammen. Så jeg kan kun anbefale andre at gøre noget af det samme.

 

Savner det sociale

– og det fysiske arbejdsmiljø halter

Med udgangspunkt i Bent Mortensens oplæg og nogle helt konkrete spørgsmål (se nedenfor) fik deltagerne både italesat, hvad der fungerede for dem i hverdagen – og hvad der ikke fungerede:

   - Efter grupperne samlede vi op i plenum, og det var ret tydeligt, at vi alle havde det meget ens. Vi kan sagtens få hjemmearbejde til at fungere, med de opgaver vi løser, og en del gav udtryk for, at de godt kunne lide, at de havde fået lidt større fleksibilitet i deres arbejdsdag. Til gengæld savnede alle den sociale del, de uformelle møder ved kaffeautomaten osv., og fælles for de fleste var, at deres fysiske arbejdsmiljø haltede derhjemme. Folk begynder simpelthen at kunne mærke i ryg og nakke, at de i snart lang tid ikke har haft optimale arbejdsforhold, selvom ledelsen på SDU faktisk har været god til at understrege, at vi skulle tage vores ting og møbler med hjem, konstaterer Michelle Pedersen:

   - Inden vi ”lagde på” fik Bent og jeg at vide, at det var et godt tiltag, vi havde taget – og at det havde været godt at få talt sammen. Så jeg kan kun anbefale andre at gøre noget af det samme.

 

Faglig snak, social snak

Bent Mortensen fra HK Stat Midt har holdt lignende arrangementer med andre arbejdspladser, og han glæder sig over opbakningen, som han mener afspejler et behov for at tale mere sammen om emnet:

   - Der var en god tilslutning til arrangementet i Nat/Tek-kontor klubben, også fra medlemmer, som vi måske ikke ser så ofte som deltagere i arrangementer. Det er samtidig mit indtryk, at de tillidsrepræsentanter, der arrangerer eller deltager, får noget konkret ud af webinarerne, som de kan følge op på, fortæller han og fortsætter:

   - Det var tydeligt, at deltagerne snakkede løs, fordi der pludselig var nogle kolleger at tale med i det virtuelle rum, som de måske ellers mangler i hverdagen. De gav udtryk for, at den mere faglige dialog skulle de nok klare på telefon, mail og chat, men at det var sværere med den sociale snak. I grupperne tog deltagerne ikke kun den ”bløde drøftelse”, men var også gode til at hjælpe hinanden og give konkrete råd til den fysiske indretning af den enkeltes arbejdsplads.

   - Alt i alt var det et godt arrangement, hvor vi fik sat nogle medlemmer og kolleger sammen, som ellers ikke har haft så meget kontakt. Her tror jeg, at vi fik sået et frø, som de efterfølgende nok skal få til at spire. Vi fik samtidig vist medlemmerne, at vi også er der for dem i en situation som denne, og rent fagligt var det desuden et møde, hvor vi var med til at sætte med til at sætte det fysiske arbejdsmiljø og hjemmearbejde på dagsordenen.

 

eksempler på trivsels-spørgsmål

Dette er de spørgsmål, som Bent Mortensen bruger som dialog-startere, når han afholder lignende arrangementer for både medlemmer og klubbestyrelser:
 

Medlemsmøder, i breakout rooms

Temperaturen: Hvordan har I og kollegerne det? 
Er der virtuelle) tiltag I kunne tænke jer?
Hvad kan TR, klubben og/eller HK hjælpe med?
Andet, vi skal vende?
Plenum: Én fra hver gruppe gi’r kort tilbagemelding
OK21: Status inkl. kommende urafstemning
Fri snak… alt efter tiden…

Klubbestyrelser

Temperaturen: Hvordan har I og medlemmerne det? 
Hvornår og hvordan har I haft kontakt til medlemmerne
Efterspørger medlemmerne (virtuelle) tiltag…?
Hvad forventer I at kunne gøre for medlemmerne i første halvdel af 2021?
Mangler klubbestyrelsen noget i værktøjskassen?
Hvad kan vi hjælpe med herfra?
OK21: Status inkl. kommende urafstemning
Andet, vi skal vende? (Fx ønske om Stat Midt TR-møder og medlemsmøder?)