Det går den rigtige vej, men der er langt igen. Det må være den korte status, når vi snakker om kønsfordelingen i IT-verdenen. For selvom der er flere kvinder på IT-uddannelserne i dag, end der var for 10 og 20 år siden, så er der meget langt til en lige kønsfordeling. Udviklingen går den rette vej, men vi skal skubbe på og øge tempoet. Derfor er jeg glad for at have været en del af IT-Kvinderådet, der har udarbejdet de seks nye anbefalinger, som dette nummer af SAMDATA Magasinet beskæftiger sig med.

IT-branchen, fagbevægelsen og den politiske verden har sammen arbejdet på en række konkrete råd og anbefalinger, som kan bruges på den enkelte arbejdsplads, og hvis jeg selv skal sige det, så er det blevet et vigtigt værktøj i arbejdet for at sikre flere kvinder på det digitale arbejdsmarked. Med de seks anbefalinger bør de fleste virksomheder kunne øge andelen af kvindelige medarbejder indenfor IT. Dem kan du læse meget mere om i det nye SAMDATA\HK MAGASIN.

 

NÆPPE UENIGE

Og det er altså nødvendigt. Samfundet mangler IT-folk, og over de kommende år vokser behovet hastigt. Hvis vi skal kunne følge med udviklingen og udnytte den digitale udviklings fulde potentiale, så nytter det ikke noget, at det kun er halvdelen af befolkningen, der er i spil til de mange stillinger. Der er næppe mange SAMDATA-medlemmer, der er uenige i den konklusion. Men hvordan skal vi nå dertil? I IT-Kvinderådet nåede vi frem til de seks anbefalinger, der på forskellig vis kan gøre det lettere for kvinder at komme ind i IT-sektoren og have lyst til at blive dér.

Personligt tror jeg, at ansættelsesprocedurerne er et helt centralt element. Konkret kunne jeg godt tænke mig at se resultaterne, hvis virksomhederne turde eksperimentere mere med anonymiserede ansøgninger, hvor de, der læser ansøgningerne igennem, ikke ved hvilket køn ansøgeren har. For vi må erkende, at der nok findes en udbredt bias mod at ansætte kvinder, fordi den gældende opfattelse er, at IT, teknik og programmering først og fremmest er for mænd. Jeg tror, at virksomheder, der tør afprøve nye måder at rekruttere på, kan få stor succes med det. I den nuværende situation er spørgsmålet ikke, hvorvidt der er råd til at eksperimentere; spørgsmålet er hvorvidt, der er råd til at lade være!

 

KVINDER BEDRE TIL AT MARKEDSFØRE SIG

Generelt synes jeg, at mange virksomheder i IT-branchen er blevet bedre til at markedsføre sig overfor kvinderne. I gamle dage var der kun fotos af mænd med fuldskæg i strikkede sweatre. I dag har mange firmaer fotos af kvindelige medarbejdere og ledere på hjemmesiden, hvilket bidrager til et billede af, at man som kvindelig ansøger rent faktisk har en chance for at komme i betragtning.
Selv blev jeg i sin tid en del af branchen, fordi jeg var nysgerrig på teknik. Jeg syntes, det var fascinerende at være en del af en verden, der teknisk udviklede sig med en utrolig fart og med perspektiver, der ikke var til at se enden på. Det var vildt at kunne styre maskinen, undervise og inspirere andre. Og jeg tror ikke, at jeg er den eneste, der har haft det sådan. Men mange af de andre med samme fascination er desværre ikke havnet i IT-branchen, fordi de ikke kunne se sig selv her. Det tror og håber jeg, at vi kan lave om på.
Vi ser i disse år, at der rykkes meget ved kønsrollerne. Det er blevet mere udbredt, at mænd tager lang barsel og antallet af unge mænd på sygeplejerskeuddannelsen er stigende, ligesom vi får flere og flere kvindelige læger. På sociale medier er kønsroller og normer i høj grad til diskussion og debat, og selvom tonen kan være hård, så er der et opbrud i gang. Et opbrud, hvor piger ikke behøver at lege med dukker, og hvor computeren ikke kun bor på drengeværelset.
Det er en udvikling, der påvirker alle aspekter af samfundet. Alle får flere muligheder, når de ikke skal begrænses af snævre forventninger, der tager udgangspunkt i deres køn, men i stedet kan få lov at beskæftige sig med det, der gør dem nysgerrige og glade.

 

”Vi må erkende, at der nok findes en udbredt bias mod at ansætte kvinder, fordi den gældende opfattelse er, at IT, teknik og programmering først og fremmest er for mænd. Jeg tror, at virksomheder, der tør afprøve nye måder at rekruttere på, kan få stor succes med det.” 
Gitte Korsgaard Andreasen

 

UDVIKLINGEN GÅR LANGSOMT

Jeg tror på, at den udvikling vil få store og positive konsekvenser for udviklingen. Når små piger får ind med modermælken, at de kan, hvad de vil, og vi i mindre og mindre grad inddeler arbejdsmarkedet i mande- og kvindefag, så giver det ringe i vandet. Vi rykker os fremad.
Men selvom samfundsudviklingen er positiv, så går den langsomt. For hver generation går det den rigtige vej, men vi kan ikke vente 50 år på ligestilling i IT-branchen. Både for samfundets skyld, fordi vi mangler kompetente IT-folk, men også for den enkeltes skyld. Det er min store drøm, at ingen kvinde vælger IT-branchen fra på grund af normer, fordomme og forældede kønsroller.
Derfor skal vi forsøge at hjælpe udviklingen op i fart. Vi skal understøtte pædagoger, lærere, gymnasielærere og undervisere på de videregående uddannelser til at arbejde med teknologiforståelse og sikre, at børnene helt fra børnehaveklassen får lov til at lege og eksperimentere med digital teknologi, vi skal skabe en tryg arbejdspladskultur uden seksuel chikane og vi skal sikre diversitet, bliver ordentlig indbygget i rekrutteringsprocessen på de enkelte arbejdspladser.
Med de seks anbefalinger fra IT-Kvinderådet hjælper vi hele branchen med at trykke på speederen i ligestillingsarbejdet. Det er blevet håndgribeligt, hvad der kan gøres, og jeg håber inderligt, at både arbejdsgivere og uddannelsessektoren vil bruge anbefalingerne i deres fortsatte arbejde.

BLÅ BOG

Gitte Korsgaard Andreasen er formand for SAMDATA\HK.
Hun er uddannet datanom/datamatiker og har siden taget efteruddannelse inden for bl.a. kommunikation, innovation, lederskab og projektledelse.