Onlinemøde med HK

Foto: Af hensyn til corona blev HK Handel Midts generalforsamling i 2021 afholdt digitalt. (modelfoto)

 

   - Det er selvfølgelig ærgerligt, at vi ikke kan være her sammen fysisk i dag, men vi klarer den virtuelt og så uformelt som muligt – bortset fra de helt nødvendige formalia omkring beretning, regnskab, afstemning osv., sagde Martin Rasmussen, der er næstformand i HK Danmark og blev valgt som aftenens dirigent.

For der var netop, for første gang og på grund af Covid19, tale om en digital generalforsamling i HK Handel Midt, hvor medlemmer og stemmeberettigede sad klar ved skærmene derhjemme. Det forhindrede dog ikke en sikker, formel gennemførelse af arrangementet med bestyrelsesberetning, debat, afstemninger, genvalg og nyvalg.

 

Tak fra sektorbestyrelsen

Netop Pia Thurøe var desværre sygemeldt på selve aftenen, hvorfor Anne Marie Bay, der er afdelingsformand i HK Midt, sprang til og aflagde beretning på bestyrelsens vegne:

   - Meget er i dag anderledes, end det plejer, men selvom pandemien har plaget os i det forgangne år, har der dog ikke været et lavere aktivitetsniveau i HK Handel Midt. Der har blot været flere virtuelle og digitale aktiviteter imellem, og forhåbentlig vender de fysiske arrangementer snart tilbage igen sammen med noget, der minder om en normal hverdag. Det glæder vi os vist alle til, konstaterede Anne Marie Bay på bestyrelsens vegne:

   - Bestyrelsen vil samtidig gerne takke teamet med Bettina, Rie, Nikita, Niklas, Brian og de unge deltidsorganisatorer, fordi de får teamet til at fungere godt og alle har en stor villighed til at arbejde sammen om opgaverne. Der er samtidig stor tak til tillids- og arbejdsmiljørepræsentanterne ude på arbejdspladserne. I er så vigtige for medlemmerne med den sparring, I giver dem, og så er I vigtige brobyggere mellem medlemmerne og afdelingen.

 

Fordeling af en række poster

Det var med en klar anbefaling fra bestyrelsen, at Pia Thurøe stillede op til genvalg, og det var et genvalg uden modkandidater kunne dirigent Martin Rasmussen konstatere, da han ønskede tillykke til Pia med en ny formandsperiode. Susanne Sørensen, Hovedkontoret Harald Nyborg fortsætter som næstformand og Jens Pedersen, FTZ og Dorthe Staal Jensen, Føtex Bolbro som bestyrelsesmedlemmer, mens der også kom nye medlemmer til, der i de kommende år vil sætte deres positive præg på bestyrelsesarbejdet i HK Handel Midt. De nye medlemmer repræsenterer virksomheder som Magasin, Bilka, Ikea og Lemvigh Müller

Generalforsamlingen skulle desuden vælge repræsentanter og delegerede til flere medlemsdemokratiske fora, bl.a. HK Danmarks kongres sidst på året, hvor der skal vælges både formand og næstformand – og lægges en linje for HK’s arbejde de kommende fire år.

 

Stort tillykke til alle gen- og nyvalgte!