Illustration af kvinde med indkøbsvogn og varer. I baggrunden en graf over lønstigning og reallønsstigning.

Illustration: Tone Thoresen/Koalitionen.dk 

1,7 %. Så meget er gennemsnitslønnen for HK Handels medlemmer steget fra 2019 til 2020. Gennemsnitslønnen er for alle medlemmer, som har deltaget i undersøgelsen, på 26.885 kr.
Det viser nyeste lønstatistik for HK Handel, der netop er blevet offentliggjort. Samtidig er forbrugerprisindekset steget med 0,4 %. Det betyder, at den reelle lønstigning ligger på 1,3 %, hvis man holder den op imod, hvor meget dyrere det er blevet at handle ind til tøj, mad, transport mv.

Tjek din egen løn

Med HK's lønberegner kan du tjekke din egen løn ud fra din arbejdsplads, region, alder, stillingsbetegnelse, anciennitet og meget mere. Her kan du se, hvad du tjener i forhold til andre i samme type stilling. 

Størst stigning blandt unge 

Hvis man sammenligner lønnen over to år, er det de 20-24-årige, der har oplevet den største stigning med hele 5,9 procent. Til gengæld er det også den gruppe, der i forvejen er lavest lønnet med en gennemsnitsløn på 23.231 kroner.

– Det er positivt, at lønnen er blevet løftet for denne gruppe, som i forvejen ligger lavt rent lønningsmæssigt. En mulig forklaring på, hvorfor lønnen er steget, er at de unge er langt mere mobile og dermed også har en tendens til at søge videre, hvis lønnen ikke matcher deres forventninger, siger Stephan Agger, faglig chef i HK Handel.

illustration af kvinde- og mandesymbol. Der mangler et stykke af kvindetegnet for at symbolisere uligeløn.Kvinderne halter bagud 

I 2020 fik kvindelige medlemmer i gennemsnit 1758 kroner mindre i løn om måneden end deres mandlige kolleger. Det er en tilbagegang fra 2019, hvor forskellen ”kun” var på 1.577 kroner.

Tilbagegangen er sket til trods for, at det siden 1976 har været ulovligt at gøre lønmæssig forskel på mænd og kvinder, der udfører samme arbejde eller arbejde af samme værdi.

– I 2019 oplevede vi, at forskellen på kvinder og mænds løn var blevet mindre, og vi tog det som et signal om, at vi var kommet tættere på ligeløn mellem kønnene. Men vi må desværre konstatere, at det er gået i den forkerte retning i 2020, siger Stephan Agger. Han opfordrer til, at man som medlem gør brug af sin ret til en årlig lønforhandling, hvis man arbejder under en af HK Handels overenskomster.

– Især når det handler om ligeløn, er det vigtigt, at man finder de objektive begrundelser frem, når man skal forhandle sin løn. Objektive begrundelser vil typisk være at kigge på sine arbejdsopgaver og sammenligne dem med kollegernes og se, om lønnen er tilsvarende. Der skal helst være en sammenhæng mellem lønnen og arbejdets karakter. Hvis du som kvinde oplever, at dine mandlige kolleger er bedre lønnet end dig, selvom I udfører samme slags opgaver, så bør du også tage fat i din tillidsrepræsentant eller lokale HKafdeling for at få en vurdering af, om det skal tages op som en sag, fortsætter han.

Din lokale HK-afdeling kan du kontakte på tlf.: 7011 4545. 

Som medlem af HK Handel kan du gratis tage vores onlinekursus i individuel lønforhandling og blive bedre til at forhandle din løn.

Få din egen løncoach til næste lønsamtale

Som medlem af HK Handel, har du altid en løncoach, du kan tale med inden en lønforhandling. Løncoachen kan hjælpe dig til at forberede en lønsamtale, og svare på de spørgsmål, du evt. har. Send en sms til 1919 med teksten HKLØN. Så bliver du ringet op på det nummer, du har skrevet fra, til en snak om, hvordan du skal forhandle din løn. Det er en god idé, hvis du sender din sms mindst en uge før, du skal til lønforhandling, da der kan gå et par dage, før du bliver ringet op.

Sådan er lønstigningen beregnet

Lønstigningen bliver beregnet på baggrund af besvarelser fra medlemmer, der har deltaget i lønstatistikken to år i træk og begge år har været i samme virksomhed med samme arbejdsfunktion og jobstatus. Lønsammenligningen er anonym. Over 7.000 medlemmer har deltaget i lønstatistikken, hvoraf knap 2.000 har deltaget i lønsammenligningen. 

Se hele lønstatistikken