Som noget nyt holdt Christian Grønnemark sin beretning i interviewform

Som noget nyt holdt Christian Grønnemark sin beretning i interviewform. Foto: Poul Drews.

I sin beretning, der som noget nyt blev aflagt i interviewform, anerkendte Christian Grønnemark statsminister Mette Frederiksens for at indfri sit valgløfte om en Arne-pension.

- Arne-pensionen er en light-erstatning for forringelserne af efterlønnen. Og det er glædeligt, at vi lykkedes med at få HK’erne omfattet, så ca. 4.500 HK’ere vil kunne benytte ordningen, sagde Christian Grønnemark.

Fællesformanden glædede sig også over, at FH for nylig har fået sat dagpengeniveauet på den storpolitiske dagsorden. FH har foreslået, at ledige skal have henholdsvis 2000 eller 4000 kroner mere om måneden i dagpenge de første tre måneder, hvis de har været medlem af en a-kasse i henholdsvis 2 eller 4 år.

- Dagpengene er blevet udhulet voldsomt i næsten 3 årtier, og dækningen i forhold til en almindelig gennemsnitsløn er nu på under 50 procent. Det vil sige, at de ledige bliver fattigere og fattigere, og på sigt betyder det, at vi risikerer, at færre melder sig ind i en a-kasse. Derfor er det godt, at FH tager sagen op, sagde Christian Grønnemark

Debat om dagpenge
Under debatten blev det hurtigt klart, at mange delegere langt fra er tilfredse – hverken med Arne-reformen eller med FH’s forslag.

- Jeg synes, du er for flink ved regeringen, Christian. Jeg håber, vi kan sparke så meget til regeringen, at vi får en højere dagpengedækning, sagde Gitte Geertsen fra 3F.

- Partierne på Christiansborg skal vide, at vi er mange, der kræver højere dagpenge og ikke kun de første 3 måneder. Vi får ikke højere dagpenge, hvis vi ikke skaber et massivt pres fra fagbevægelsen, sagde Jakob Nerup fra TL.

- Vi skal passe på med at oversælge Arne-pensionen, mente Lisbeth Schmidt fra FOA.

- Man fortsætter med at hæve pensionsalderen. Derfor håber jeg, at vi på HK Danmarks kommende kongres kan få taget et livtag på velfærdsforliget (hvor et bredt flertal i Folketinget har aftalt, at pensionsalderen skal blive ved med at stige, red.), tilføjede hun.

- Jeg var ved at få kaffen galt i halsen, da jeg så forslaget fra FH. Der er et efterslæb på 4.000 kroner, og så skal de ledige spises af med 4.000 kroner de første 3 måneder. Det er ikke godt nok, sagde Maj-Britt Milsted fra kommunikationsbureauet Monsun.
Når der er corona i luften, må repræsentantskabsgeneralforsamlingen tænkes om og gøres virtuel

Når der er corona i luften, må repræsentantskabsgeneralforsamlingen tænkes om og gøres virtuel. Foto: Poul Drews.

Forskud på kongressen
Flere delegerede havde dermed taget forskud på processen frem mod HK Danmarks kongres til oktober. HK Hovedstadens formandskab har i fællesskab udpeget 3 hovedtemaer, der skal drøftes på en ekstraordinær repræsentantskabsgeneralforsamling 14. juni.

- Pensionsalderen er et af de forslag, vi mener, vi skal have med til HK kongressen, afslørede sektorformand Peter Jaques Jensen fra HK IMI Hovedstaden.

- Og jeg tror ikke, uenigheden er så stor. HK’s hovedbestyrelse har været meget defensive overfor velfærdsforliget. Det har vi udfordret, og nu har hovedbestyrelsen skiftet kurs. Det var ikke sket uden HK Hovedstaden. Problemet i FH’s forslag er også alt det, de ikke foreslår. Fx er der sket en voldsom forringelse af dagpengene ved at perioden er skåret ned fra 4 til 2 år, påpegede Peter Jaques Jensen. 

Problemer i arbejdsmarkedspolitikken
I sin beretning pegede Christian Grønnemark på en række andre problemer i den nuværende arbejdsmarkedspolitik, nemlig at mange ledige sendes i ulønnet praktik. Både raske ledige og sygemeldte ledige, der skal arbejdsprøves.

- Jobcentrene har alt for meget fokus på ulønnet praktik. Gode folk i jobcentrene bliver sat til at sende lønmodtagere, der har problemer ud over ledighed, i ulønnet praktik. Salling Group (der bl.a. ejer Netto, Føtex og Bilka, red.) sparer hvert år et sted mellem 500 og 750 millioner kroner i løn. Det ville være fint, hvis det fik de ledige i job. Men det gør det ikke, blandt andet fordi man ikke følger op med uddannelse, der kan sikre et job. Tværtimod fortrænger ulønnet praktik ordinære job, konstaterede Christian Grønnemark.

HK Hovedstaden har i årevis kritiseret den ulønnede praktik. Senest har HK Hovedstaden klaget til EU Kommissionen, med påstand om at den ulønnede praktik er i strid med Lissabon-traktaten, fordi ulønnet praktik er et ulovligt statstilskud.

Kampen mod den ulønnede praktik, fik Benjamin Friis Christoffersen fra JC Lærkevej på talerlisten.

- Vi skyder os selv i foden, når vi er imod ulønnet praktik. Der er 300 medarbejdere på Lærkevej, og I siger, at de ikke gør deres arbejde godt, når I taler om ulønnet praktik. Vi sidder med borgere, der har været ledige længe og ofte har flere typer misbrug. Det er ikke gratis arbejdskraft for arbejdsgiverne - det kræver meget af dem, og sammen løfter vi et stort samfundsansvar, sagde Benjamin Friis Christoffersen, der selv stiller op til kommunalvalget til efteråret.

Modstand mod virksomhedspraktik
Flere delegerede gik i rette med, at det i høj grad er syge og misbrugere, der sendes i ulønnet praktik.

- Dem vi har, er folk, der tager job fra en rigtig kollega. Det er virkelig godt, at HK Hovedstaden tager det her op i forhold til EU, sagde Ulla Jensen fra Irma.

- Jeg vil give Ulla ret. Og det er rigtig synd for dem, fordi de bliver lovet noget, som ikke indfries, sagde Teis Bo Rasmussen, også fra Irma.

- Jeg kan godt genkende en praksis, der tangerer misbrug af gratis arbejdskraft. Vi har ledige i ulønnet praktik, der udfører de samme opgaver som kollegerne, sagde Bo Vollertsen fra Københavns Kommunes økonomiforvaltning. Både Christian Grønnemark og hans formandskollega Peter Jaques Jensen understregede, at kritikken af ulønnet praktik ikke er en kritik af kollegerne i jobcentrene.

- Det er en falsk modsætning, at vi ikke kan mene noget, om det der sker i jobcentrene, fordi vi har 300 kolleger på Lærkevej. Vi har også mellem 3.500 og 4.000 ledige medlemmer. De 300 kolleger er ikke ansvarlige for arbejdsmarkedspolitikken. Det er politikerne, sagde Peter Jaques Jensen.

- Men besparelserne på jobcentrene betyder, at man ikke kan forvente at komme ud fra et jobcenter med kurser og uddannelse. I stedet kommer man ud med krav. Jeg ville ønske, at jobcentrene havde flere ressourcer til at lave bedre forløb, der kan bane vejen for et job, tilføjede IMI-formanden.

Bekymrende prognose fra AE
En anden central arbejdsmarkedspolitisk udfordring er den dårlige nyhed fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, der forudser, at vi kommer til at mangle 100.000 fagligt uddannede om bare 10 år.

- Det er et uhyggeligt højt tal, og det kalder på reformer og politisk handlekraft, der kan sikre et bedre samarbejde om efteruddannelseskurser. Udviklingen er hæmmet af, at skolerne er mest optaget af deres egen økonomi, fordi styringsmodellen ikke lægger op til samarbejde, sagde Christian Grønnemark i sin beretning.

Her konstaterede han også, at coronaen er gået hårdt ud over hovedstaden, ikke mindst Danmarks største arbejdsplads, Københavns Lufthavn.

- Men jeg er stolt over mine gode kolleger, fordi vi lykkedes med at få lavet aftaler med de lokale jobcentre, der betyder, at hjemsendte kolleger kan dygtiggøre sig, sagde han.

Nye mødeformer. Mange knapper og indstillinger. Men stort set alt kørte glat i gennem.

Nye mødeformer. Mange knapper og indstillinger. Men stort set alt kørte glat i gennem. Foto: Poul Drews.

Tæt samarbejde i HK Hovedstaden
Fællesformanden roste det gode og tætte samarbejde mellem HK Hovedstadens fem afdelingssektorer. Det har kastet mange gode fælles projekter af sig. Ud over det fælles udkast til kongresforslag, der skal drøftes på den ekstraordinære repræsentantskabsgeneralforsamling 14. juni, er det samarbejdet om Grøn Forandringsagent, der blev startet i HK Handel Hovedstaden.

Samarbejdet har også givet den store undersøgelse om seksuelle krænkelser, der har givet genlyd i hele landet. Undersøgelsen er en af de største af sin art og viser, at kvinder, især unge kvinder, er mest udsat for seksuelle krænkelser, og at de allermest udsatte er LGBT+-personer.

- Jeg er privilegeret ved, at vi ikke har nogen interne kampe i HK Hovedstaden. Vi har et godt og dynamisk samarbejde, hvor alle bakker op. Det er ikke alt, der lykkes, men vi er ikke bange for at kaste os ud i det, hvis nogen får en god ide, sagde Christian Grønnemark.

Repræsentantskabsgeneralforsamlingen genvalgte Christian Grønnemark som ny fællesformand uden modkandidat.

Næstformand Rene Knudsen, som er formand for HK Service Hovedstaden, fremlagde regnskabet, som viser, at HK Hovedstaden har en bundsolid økonomi. Årets resultat endte på 35,7 millioner kroner – det er omkring 27 millioner kroner mere end budgetteret.

Det gode resultat skyldes et lidt billigere aktivitetsniveau på grund af coronaen, og at en forventet medlemstilbagegang ikke skete. Resultatet af de finansielle poster endte på 41,8 millioner kroner, og egenkapitalen er vokset til 552,6 millioner kroner.