Brita Andersen - smilende kvinde med lyst glat hår med briller iført hvid trøje med blå blomster

Foto: Brita Andersen, formand HK Stat Midt, er glad for den høje stemmeprocent: "en høj stemmeprocent har faktisk betydning, når der igen skal forhandles" fortæller hun.

 

   - Det er meget glædeligt, at så mange medlemmer har fulgt opfordringen til at forholde sig til og stemme om overenskomstforliget med staten. På landsplan er stemmeprocenten i gennemsnit på 55,5%, hvilket historisk set er ret højt, og en høj stemmeprocent har faktisk betydning, når der igen skal forhandles, fortæller Brita Andersen om sammenhængen mellem høj stemmeprocent og et stærkt mandat fra medlemmerne:

   - Hele holdet og vores dygtige tillidsrepræsentanter har samtidig knoklet for at få medlemmerne til at stemme. Der er blevet holdt mange virtuelle arbejdspladsmøder, og medlemmerne har heldigvis taget imod vores tilbud om informationer omkring det overenskomstforlig, der forelå.

 

Hele 92% stemte ja

Personligt er Brita Andersen meget glad for, at hele 92% af medlemmerne har stemt ja til overenskomstforliget. For hun ser en række elementer i forslaget, der vil gøre en forskel for medlemmerne på både kort og langt sigt:

   - Når der er så mange ja-stemmer for et forlig, så må der være noget i det, der peger i den rigtige retning. Det er da også min overbevisning, når vi kigger på de enkelte elementer. Det er for eksempel seniorbonussen, sorgorlov og næste skridt på vejen mod at få fjernet mini-pensionen helt. Den er ikke 100% væk endnu, men med OK21 er der taget et godt hug af den. Det er godt for nye kolleger i staten, at deres karensperiode nu er forkortet markant, konstaterer Brita Andersen.

 

Kompetencefonden: Succesen fortsætter

For sektorformanden er det samtidig yderst positivt, at kompetencefonden fortsætter:

   - Fonden bliver ført videre i den form, den har haft siden 2018. Kompetencefonden har tydeligvis været en succes. For alle pengene er blevet brugt. Med OK21 bliver der igen mulighed for, sammen med den enkelte leder, at sende en ansøgning om midler til kompetenceudvikling, fortæller Brita Andersen og fortsætter:

   - Vores medlemmer bliver mødt med mange nye udfordringer og krav på deres arbejdspladser i staten. I den forbindelse skal der nye værktøjer og kompetencer til, og her spiller kompetencefonden en ganske central rolle. Den sikrer, at arbejdsgiverne afsætter midler til kompetenceudvikling, og i HK Stat Midt arbejder vi aktivt for, at vores medlemmer og deres ledere gør brug af midlerne og af muligheden for at få et vigtigt fagligt løft.