Men lad mig bruge lidt af min taletid til at minde om, at de forbedringer - af arbejdsforhold, velfærd og viljen til at behandle alle mennesker med lige værdighed - ikke er kommet af sig selv. Der er heller ingen naturlov, der sikrer, at tingene ikke kan ændre sig til det værre, hvis vi ikke holder fast. Sammen.

Vi støtter Myanmar

I Myanmar er det gået den helt forkerte vej, efter en periode hvor mange så håb forude, da militæret for nogle år siden begyndte at samarbejde med Aung San Suu Kyi. 1. februar kuppede militæret sig til magten og indledte en klapjagt på de fagligt aktive, der besvarede kuppet med en civil ulydighedskampagne og nedlagde arbejdet mange steder. Flere hundrede er brutalt skudt og dræbt af militærets kugler. HK, FH og den internationale faglige sammenslutning ITUC støtter Myanmars fagbevægelse, der opfordrer det internationale samfund til at reagere.

En ordentlig samfundsmodel

Faglig kamp er også en kamp for en ordentlig samfundsmodel, hvor solidaritet, samarbejde og gensidig respekt er i højsædet. Nogle vil måske sige, at den kamp er vundet i Danmark. Der bliver indgået tre-partsaftaler som aldrig før, ikke mindst under coronakrisen. Hver gang det sker, sikrer det lønmodtagerne indflydelse – i bytte for, at vi sammen tager et medansvar for at løse samfundets udfordringer. Det er godt, og det har over årene været med til at sikre, at Danmark et af verdens rigeste, mest lige og mest produktive samfund. Til regeringen vil jeg sige: Vi er klar til at indgå flere aftaler. Fordi udfordringer er der stadig nok af. Der er stadig mere at kæmpe for, ikke mindst for de dårligst stillede.

Foto: Poul Drews

Dagpengene skal genoprettes

Meget højt på dagsordenen står at få genoprettet dagpengeniveauet. Det har desværre vist sig at være en kamp – også selv om regeringen er socialdemokratisk ledet. Det er helt utåleligt at den højeste dagpengesats har mistet så meget værdi i forhold til almindelige lønninger – og tilmed står til at falde endnu mere. Det er et klokkeklart brud på aftalen om, at virksomhederne i Danmark skal have relativt nemt ved at hyre og fyre, når der skal ske tilpasninger. Denne håndsrækning fra lønmodtagernes side skal modsvares af et dagpengesystem, der sikre lønmodtagerne, når vi bliver arbejdsløse. Ellers risikerer den danske model at falde fra hinanden. Det er mange arbejdsgivere faktisk også bekymrede over. Så lad os nu få gjort noget ved det.

Behov for flere faglærte

Et andet påtrængende problem er, at vi ikke uddanner faglærte nok i Danmark. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har netop forudsagt, at Danmark kommer til at mangle 100.000 faglærte i 2030. Jeg siger ikke, at unge mennesker ikke skal gå i gymnasiet. Men vi skal gøre langt mere for at gøre det overkommeligt og attraktivt for ufaglærte og ikke-boglige at tage en uddannelse. Og det skal gøres mere attraktivt for både studenter og erfarne ufaglærte lønmodtagere at tage en faglig uddannelse. Det er både et moralsk ansvar vi har, og det er nødvendigt for at sikre den arbejdskraft, der er behov for. En del af løsningen er givet vis, at der må ses på skolernes styringsmodeller, der i dag betyder, at skolerne bruger for meget energi på at konkurrere indbyrdes.

Gode vinde fra USA

Men lad mig slutte med at glæde mig over de gode vinde, der blæser over vandene – især over Atlanterhavet fra USA. Præsident Biden har bebudet et enormt reformprogram, hvor der skal investeres svimlende 4000 mia. dollar i infrastruktur. Ca. halvdelen skal investeres i velfærd, uddannelse og klima. Det er et vigtig ideologisk paradigmeskifte og en økonomisk prioritering, som vil få en stor og positiv betydning for Danmark og resten af Europa.

Oven i har han foreløbigt fået overtalt Tyskland og Frankrig til være med i et program, der vil sikre, at især store virksomheder kommer til at betale skat – minimum 21 procent mod de 0 procent, som mange af de største slipper med i dag. Vi er mange, der håber på, at det kan sætte en stopper for en af de mest ulighedsskabende konsekvenser af globaliseringen – at de største og de rigeste betaler mindst til fællesskabet. Sidst, men ikke mindst har Biden opfordret arbejderne hos blandt andre Amazon til at organisere sig i fagforeninger.

Ja – man bliver helt glad. Langt om længe har selv amerikanerne måske forstået, at solidaritet, fælles løsninger, investering i mennesker og klima betaler sig. Og så skal de bredeste skuldre selvfølgelig bære de største byrder. Det havde vi jo fortalt dem 😉

Fortsat god 1. maj til jer alle bag skærmene. Jeg håber vi ses til både øl, pølser og fællessang i 2022.