Bestyrelsen på skærmen til HK Privat Sjællands generalforsamling i 2021

Som mange andre større møder for tiden måtte HK Privat Sjælland afholde generalforsamlingen virtuelt i år. Heldigvis fungerede teknikken upåklageligt, og på trods af den fysiske afstand var stemningen i top.

Traditionen tro var HK Privats næstformand dirigent på generalforsamlingen, og efter de formelle punkter, som godkendelse af forretningsorden, rettidig indkaldelse af generalforsamlingen osv., aflagde Lasse Thorn bestyrelsens beretning.

Han kom omkring coronaens betydning for medlemmerne, overenskomstfornyelserne, konflikten med tandlægerne, som ønskede at forringe tandklinikassistenternes vilkår, faglige sager og lidt om det fremtidige arbejde i HK Privat Sjælland.

Genvalg af næstformanden

Der skulle i alt vælges mere end 60 repræsentanter til forskellige poster på vegne af HK Privat Sjælland. Blandt andet skulle der findes 10 delegerede og 3 suppleanter til HK Danmarks kongres til efteråret.

Der var også valg til næstformandsposten, hvor Anette Riber Madsen blev valgt for en 2-årig periode.

Stort tillykke til alle med valget.

Der må gerne grines på generalforsamlingen

Generalforsamlinger er ikke for sjov, men alligevel var der plads til et par grin undervejs, blandt andet i en lille pause i valghandlingen, hvor Lasse Thorn hev et par far-jokes op af hatten.

Et par af deltagerne bidrog også til underholdningen i chatten. Selvom bestyrelsen i HK Privat Sjælland klart foretrækker at møde medlemmerne i virkeligheden, kan det nok ses som et eksempel på, at virtuelle møder kan noget andet end de fysiske.

Efter generalforsamlingen konstaterede Lasse med tilfredshed, at han fik mere ros for sin beretning end for sine vittigheder.

Du kan læse referatet og bestyrelsens beretning lige her