Det lærer du

Uddannelsen er for dig, der har behov og lyst til at koble dit arbejdsliv med uddannelse. På forløbet møder og sparrer du med andre administrative medarbejdere med forskellige baggrunde og opgaveområder inden for staten.

På baggrund af en case fra din egen organisation kommer du til at arbejde med at finde muligheder og projektkoordinere, så effektivitet og kvalitet i organisationens offentlige serviceproduktion øges. Casen udarbejder du i et samarbejde med din nærmeste leder og/eller relevante samarbejdspartnere. Det faglige indhold på forløbet er baseret på relevant viden og tendenser fra to fagmoduler på Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration. De to moduler er: ‘Digital service og innovation’ og ‘Projektkoordinering’.

Det får du ud af det

Uddannelsesforløbet styrker dine kompetencer som forandringskonsulent og bidrager til, at du bliver bedre til at facilitere undersøgelser og samarbejde i din organisation med henblik på at forbedre og effektivisere serviceproduktionen. Forløbet er kompetencegivende og giver 20 ECTS.

Et overskueligt forløb

Uddannelsesforløbet er tilrettelagt som et blended læringsforløb. Dvs. at læringen foregår på fastlagte og fleksible tidspunkter. Tidsmæssigt svarer forløbet til 2 x 8 arbejdsdage + 1 workshopdag. 

Efteruddannelse er så vigtigt

I HK Stat Østjylland oplever vi i øjeblikket en stigende interesse blandt vores medlemmer for kompetenceudvikling, og midlerne fra den statslige kompetencefond tømmes hurtigt.

Bent Johansen, formand for HK Stat Østjylland- Det er tydeligt, at vores medlemmer har indset, at vi alle er nødt til at flytte os kompetencemæssigt, hvis vi på sigt vil fastholde vores jobs. Det er enormt positivt, at vi ser et langt højere ønske om kompetenceudvikling end tidligere, og derfor har vi også en målrettet og vedholdende strategi for kompetenceudvikling i HK Stat Østjylland – fx gennem samarbejde med uddannelsesinstitutioner om relevante uddannelsestilbud til medlemmer, fortæller formand for HK Stat Østjylland, Bent Klim Johansen.

Det seneste eksempel på et samarbejde med uddannelsesinstitutioner er samarbejdet med VIA University College om Forandringskonsulent-uddannelsen.

- Jeg håber, at I vil tage rigtig godt imod uddannelsen, for det er afgørende vigtigt at kunne agere i en virkelighed med mange forandringer, siger Bent Klim Johansen.

Læs mere om tid, sted,pris og adgangskrav på

hk.dk/forandringskonsulent (Linket er udløbet pr 22/9 2022)