På delegeretmødet skal vælges: 

1 Formand 
1 Næstformand 
7 Bestyrelsesmedlemmer 
6 Suppleanter 

For at få så bred en bestyrelse, opfordrer DL-F bestyrelsen til, at hele landet er repræsenteret i bestyrelsen og fra både det offentlige og private område. Men også til, at begge køn er repræsenteret samt personer med forskellig etnicitet. Valgbare er alle erhvervsaktive medlemmer af DL-F, dog ikke medlemmer på frikontingent eller forbundsansatte.

DL-F har her forsøgt at samle så mange spørgsmål/svar på det at sidde i DL-F bestyrelsen – mangler du svar på et spørgsmål, så tøv ikke med at skrive til dlf@hk.dk. 

 

Q: Hvordan kan jeg blive valgt til bestyrelsen? 

A: For at stille op til DL-F bestyrelsen skal man enten være delegeret (deltage i Delegeretmøde 2021 den 28.-29. august 2021) eller stille op med fuldmagt. Er du delegeret, anbefaler DL-F, at du er klar til at gå på talerstolen den 29. august og sige, at du ønsker at stille op – eller du kan få én til at anbefale dig fra talerstolen. Er du ikke delegeret, kan du stille op ved at indsende en fuldmagt til dlf@hk.dk senest den 26. august 2021, hvor du skriver, at du ønsker at stille op til DL-F bestyrelsen (og hvilken post du stiller op til). Stiller du op som bestyrelsesmedlem, så skriv gerne, om du også ønsker at stille op som suppleant, såfremt der bliver kampvalg om bestyrelsesposterne. 

 

Q: Hvor mange bestyrelsesmøder er der pr. år?

A: Bestyrelsen holder ca. otte møder (fysisk fremmøde) om året. Møderne ligger på hverdage (kl. 10-16) og primært i København/Vejle. Desuden holdes i løbet af delegeretperioden et fredag-lørdagsmøde (ofte i Aarhus). 

 

Q: Hvor lang tid vælges jeg for? 

A: Som bestyrelsesmedlem vælges du for en 3-årig periode (2021-2024). Det er dog helt naturligt, at man som bestyrelsesmedlem ikke kan ”peake” i hele perioden. Derfor er det helt accepteret, hvis man får brug for et afbud eller to til et bestyrelsesmøde. Det er heller ikke nogen hindring at få barn undervejs (det har vi god erfaring med). Har man en periode, hvor man ikke kan ”være på” fysisk, så foregår en stor del af kommunikationen via mail. Så selvom man har en periode, hvor man ikke kan deltage 100%, kan man sagtens sidde med og bidrage på sidelinjen. 

 

Q: Hvordan får jeg fri til at deltage i bestyrelsesmøderne?

A: Uanset om du er offentligt eller privat ansat vil der være mulighed for ”tabt arbejdsfortjeneste”. Det vil sige: du får du din løn fra arbejdsgiver og DL-F betaler direkte til din arbejdsgiver, hvad der svarer til de timer du er væk. Der dækkes ifm. bestyrelsesmøderne både ”tabt arbejdsfortjeneste”, kørselsudgift samt forplejning. Bestyrelsesmødedatoerne planlægges ofte for minimum et år ad gangen. Det gør vi i DL-F, fordi vi ved, at vores arbejdspladser har brug for god planlægning. DL-F anbefaler, at du som bestyrelsesmedlem får lagt mødedatoerne ind i jeres lokale planlægning, så din arbejdsgiver kan tage højde for dit fravær. 

 

Q: Hvor meget tid skal jeg bruge mellem bestyrelsesmøderne? 

A: Der skal naturligvis bruges tid på at forberede sig op til bestyrelsesmøderne – ofte vil det være 1-2 timer inden hvert bestyrelsesmøde. Der vil også være maillæsning og få, enkle skriveopgaver, som samlet har et omfang på ca. 1 time om måneden. Referatskrivning går på tur i bestyrelsen, så man skal regne med at skrive referat ca. en gang om året. Du kan også få til opgave at skrive korte indlæg til LABORANTEN af ca. 3-4 sætningers længde. Derudover har bestyrelsen ansvaret for ”Kommentaren” i udvalgte numre af LABORANTEN. Det betyder, at du max. en gang om året får ansvaret for at skrive ”Kommentaren”. Uanset hvilken skriveopgave du får, vil det altid blive vendt i bestyrelsen, så ingen sidder alene med det. I bestyrelsen er der med andre ord altid hjælp at hente, hvis man går i stå med sin skriveopgave. I DL-F har vi desuden et dygtigt Redaktionsudvalg, der korrekturlæser alt, der kommer i LABORANTEN. Så selvom man ikke er en ørn på det skriftlige område, er det ingen hindring for at sidde i DL-F bestyrelsen. 

 

Q: Jeg er ret uerfaren ift. bestyrelsesarbejde – kan jeg stadig stille op? 

A: Alle – uanset bestyrelseserfaring – kan stille op til bestyrelsen. DL-F plejer gerne at sørge for, at du som nyvalgt bestyrelsesmedlem tilmeldes HK-kurset: ”Ny i bestyrelsen” i løbet af delegeretperioden. At sidde i DL-F bestyrelsen er med andre ord en ny ”teknik”, der skal læres og det vil der blive givet plads og tid til. Desuden vil det første bestyrelsesmøde efter Delegeretmøde 2021 den 24.-25. september 2021 i Middelfart indeholde en grundig introduktion til DL-F og bestyrelsesarbejdet.

 

Q: Er der anden mødeaktivitet for bestyrelsen? 

A: Der vil være en forventning om, at bestyrelsesmedlemmerne deltager i to årlige lørdagsarrangementer: Brancheklubtræf/Midtvejsmøde og DL-F Konferencen. Desuden kan du som bestyrelsesmedlem blive kontaktperson til et af DL-Fs udvalg/netværk, hvilket betyder ca. fire møder om året – enten som aftenmøder eller lørdagsmøder. Det er dog ikke alle bestyrelsesmedlemmer, der får den rolle. Det fordeles internt i bestyrelsen efter delegeretmødet. Endelig kan du også blive kontaktperson til en brancheklub. Vi forsøger at fordele ansvaret, så du får kontaktpersonrollen for den brancheklub, hvor du selv er medlem og derfor – håber DL-F – allerede i dag deltager i deres årlige generalforsamling. DL-F har den seneste delegeretperiode gjort sig erfaringer med onlinemøder. Det kan derfor ikke afvises, at nogle af disse møder fremover kan foregå online.

 

Q: Hvad er den vigtigste kompetence i DL-F bestyrelsen? 

A: Som bestyrelsesmedlem er det vigtigste ”at ha’ noget på hjertet” og med fornøjelse vil debattere det med andre i faget. Bestyrelsen er et politisk organ og det betyder, at man som bestyrelsesmedlem har indflydelse på, hvilken retning foreningen bevæger sig i. Bestyrelsesarbejdet giver indsigt i, hvordan en politisk organisation (DL-F/HK) agerer og hvor man kan få indflydelse. Det kan være inden for arbejdsmiljø, uddannelse eller overenskomstarbejdet. DL-F bestyrelsen er stedet, hvor du først og fremmest får en chance for at påvirke dit eget fag og føre forslag – vedtaget på delegeretmødet – ud i livet. Derudover kommer du som bestyrelsesmedlem også til at beslutte, hvilke kurser – og hvordan – der skal udbydes til medlemmerne. Du får som et eksempel også mulighed for deltage i juryarbejdet med at finde vinderen af årets ”Praktikantpris” eller ”Praktikantvejlederpris”. 

 

Q: Hvad kan jeg personligt få ud af det? 

A: Bestyrelsesarbejdet øger bestemt dine muligheder for at udvide ens netværk, både socialt og arbejdsmæssigt. I al beskedenhed har vi det rigtig hyggeligt med hinanden i DL-F bestyrelsen. Du får uden tvivl nye relationer til andre arbejdspladser i faget. Den viden kan du ganske enkelt anvende lokalt på din arbejdsplads i dine andre evt. tillidshverv. Du kan også opleve, at du på din arbejdsplads vil blive brugt som en god kilde til seneste nyt fra DL-F – altså at dine kollegaer spørger nysgerrigt ind til dit bestyrelsesarbejde eller har spørgsmål/kommentarer, de gerne vil have, at du bringer med den anden vej. Som DL-F bestyrelsesmedlem får du med andre ord chancen for en personlig udvikling. Du bliver stærkere til at debattere, træffe beslutninger og formidle informationer videre. Et godt eksempel er det seneste års corona-krise, hvor der på bestyrelsesmøderne er delt viden og udfordringer i forhold til corona-tiltag på vores arbejdspladser. Den viden får man som bestyrelsesmedlem ganske enkelt forærende og kan lade det indgå i debatter på ens egen arbejdsplads. 

 

Q: Når jeg er til bestyrelsesmøder, skal mine kollegaer løbe hurtigere – hvordan takler jeg det?

A: DL-F anbefaler, at du over for kollegaerne og din leder fortæller, at du ved at sidde i DL-F bestyrelsen gør en forskel for faget – og dermed for kollegaerne. Hvis DL-F i fremtiden skal gøre en forskel for dig, kræver med andre ord, at vi i DL-F har medlemmer, der har tid/mod/lyst til at bruge (arbejds)timer på bestyrelsesarbejdet. Med ca. otte bestyrelsesmøder – der bliver planlagt i god tid – om året tror DL-F på, at det bør kunne lade sig gøre arbejdstidsmæssigt på de fleste af vores arbejdspladser. DL-F anbefaler, at du fortæller kollegaerne, at du gerne vil stille op og spørger, hvordan de ser på det. Måske fortæller de dig, at det finder I ud af – på samme måde som I helt sikkert finder løsninger, når en kollega skal på kursus eller holder en feriedag.