illustration af glad mand i blå skjorte. I baggrunden en Elgigantenbutik Der er mangel på tillidsrepræsentanter i Elgiganten. Illustration: Tone Thoresen/Koalitionen.dk

Der er mange fordele ved at have en tillidsrepræsentant på sin arbejdsplads. Ud over at have en at gå til, når spørgsmål om løn og arbejdsforhold melder sig, er tillidsrepræsentanten også en vigtig person, når det drejer sig om at løfte lønnen og skabe bedre arbejdsvilkår på arbejdspladsen.

I Elgiganten er der mangel på tillidsrepræsentanter, siger organiser Jacob Harris, som til dagligt organiserer HK Handels medlemmer for at skabe bedre arbejdsvilkår. Han har på det seneste været på tur i en række af Elgigantens butikker for at snakke med de ansatte om mulighederne for at tegne overenskomst og få valgt en tillidsrepræsentant. 

Organiser Jacob Harris. Foto: Lisbeth Holten.

- Elgiganten er en utrolig spændende arbejdsplads at være tillidsrepræsentant i. Det er en stor arbejdsplads med mange kolleger, hvor der hele tiden sker noget nyt. Derfor opstår der også ofte nye faglige udfordringer, som man skal være med til at løse, fortæller han. 

At få en overenskomst med HK Handel, og dermed også muligheden for at få en tillidsrepræsentant, kræver, at mere end halvdelen af de ansatte er medlemmer. Ikke alle Elgigantens butikker er der endnu, men de er godt på vej.

- Vi har allerede et par butikker, hvor der er nok medlemmer til at få overenskomst, og næste skridt bliver så at få valgt tillidsrepræsentanter. Vi håber selvfølgelig, at vi kan finde nogle gode kandidater, der brænder for at gøre en forskel for deres kolleger, siger Jacob Harris.

Det gør tillidsrepræsentanten

Som tillidsrepræsentant er man sine HK-kollegers repræsentant på arbejdspladsen. Det betyder, at man fx:
  • Samarbejder med ledelsen om udvikling af arbejdspladsen. 
  • Hjælper kollegerne med at forstå deres arbejds- og lønvilkår.
  • Sørger for, at regler bliver overholdt, og overenskomsten bliver fulgt.
  • Er der for kolleger, som har brug for hjælp i deres arbejdsliv
  • Er en del af de faglige og sociale netværk på arbejdspladsen.

Vil du selv være tillidsrepræsentant? 

Synes du, det er spændende at have indflydelse på din og kollegernes arbejdsplads? Så har du mulighed for det ved at stille op som tillidsrepræsentant, hvis over halvdelen af du og dine kolleger er medlem af HK Handel.

Det er dine kolleger, der skal vælge dig. De skal også være medlem af HK Handel for at have mulighed for at stemme på dig.

Vi klæder dig på

Som tillidsrepræsentant bliver du klædt på til opgaven af HK Handel via kurser og sparring. Du har ret til at udføre dine opgaver i arbejdstiden og modtager et årligt vederlag for opgaven. Du er også beskyttet, så du ikke kan afskediges eller forringes i din stilling på grund af, at du er tillidsrepræsentant. 

Du kan skrive til organiser Søren Hallum-Andersen, hvis du ønsker at stille op, eller hvis du har spørgsmål. Tag også fat i Søren, hvis I endnu ikke er nok medlemmer af HK Handel på din arbejdsplads, men gerne vil høre om mulighederne for at få en tillidsrepræsentant alligevel.

Du kan se meget mere om dine rettigheder og muligheder som tillidsrepræsentant her: 5 ret gode grunde til at blive tillidsrepræsentant


Det får du ud af en overenskomst 

Hvis mere end halvdelen af dig og dine kollegaer i Elgiganten er medlemmer af HK, har I ret til at være dækket af en overenskomst og dermed også vælge en tillidsrepræsentant.
Forside af folderen "Derfor skal du have en overenskomst". Dansk version Overenskomsten sikrer blandt andet:

  • Ret til årlig lønsamtale
  • Ret til en tillidsrepræsentant, som kan forhandle løn for dig og dine kolleger
  • Ret til to ugers uddannelse om året - uddannelsen afvikles i arbejdstiden, og du får fri med fuld løn, mens du er afsted
  • Løn under barsel, uddannelse, fritvalgskonto og meget mere.

Arbejder du under en overenskomst, er du desuden sikret arbejdsgiverbetalt pension, ekstra ferie, barsel og mange andre ting, der har en stor værdi i dit arbejdsliv. Faktisk helt op til 87.250 kr. om året, viser beregninger. Du kan læse meget mere om, hvad du får med en overenskomst i folderen her. Send den gerne til en kollega, hvis I er flere, der vil undersøge jeres muligheder for at få en overenskomst.