Anja C. Jensen

- Vi skal ikke forspilde krisens muligheder for at tænke nyt. Men vi skal tage den med ro og lære af erfaringerne, inden vi introducerer nye store omvæltninger, siger Anja C. Jensen, næstformand i HK Privat.

Øjenbrynene røg straks i vejret, og der blev sarkastisk sat citationstegn omkring ordet arbejde, når talen faldt på hjemmearbejde. Sådan var det før corona. Men danskerne har i godt et år givet hjemmearbejde et helt nyt effektivt renommé. Det gælder også de knap to tredjedele privatansatte HK’ere, som fra den ene dag til den anden måtte flytte arbejdet hjem.

- Der er blevet gået til makronerne. Medarbejderne har fra deres private hjem været sindssygt produktive og effektive - og så lidt til. Og arbejdsgiverne har heldigvis også fået øjnene op for, at det kan være lige så godt - hvis ikke bedre. Så nu lader det til, at hjemmearbejde er kommet for at blive, siger næstformand i HK Privat, Anja C. Jensen.

Hun fortæller, at der allerede nu - inden medarbejderne overhovedet er vendt fuldt tilbage - er virksomheder, der har besluttet sig for at nedlægge fysiske arbejdspladser, mens andre er fast besluttede på at vende fuldt tilbage til det gamle.

Jeg vil advare imod begge dele. Vi skal ikke forspilde krisens muligheder for at tænke nyt og ændre. Men vi skal tage den med ro og lære af erfaringerne, inden vi introducerer nye store omvæltninger i arbejdslivet.

ARBEJDSVILKÅRENE HJEMME SKAL VÆRE PÅ PLADS

Kun 20 % af HK Privats medlemmer ønsker sig tilbage til tiden før corona, viser en undersøgelse, som Epinion har lavet for HK Privat. Faktisk hepper knap halvdelen af HK Privat-medlemmerne på, at der i en vis grad er mere hjemmearbejde post-corona end før. Det bakker Anja C. Jensen op om:

- Men der er forskellige problemstillinger, der skal adresseres og løses. Fx overeffektivitet, frivillighed, overenskomstvilkår, distanceledelse, overvågning, ergonomi … Listen er lang, siger hun og fortsætter:

Vi ser det i HK Privat som vores opgave at gå forrest og sikre vilkår, rettigheder, trivsel og sikkerhed. Det gælder også for hjemmearbejdet. Og desværre ser vi, at det ikke er alle, der har haft opmærksomhed på arbejdsmiljøet i den akutte situation. Derfor har vi haft behov for at styrke dialogen om og diskutere udfordringerne ved hjemmearbejdet - nu og i fremtiden.

Netop derfor inviterer HK Privat alle sine tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter til digitalt dialogmøde om hjemmearbejde den 24. juni. Meningen er, at de tillidsvalgte skal lære HK Privats holdninger at kende, men også dele erfaringer, drøfte ønsker og finde frem til løsninger på hjemmearbejdsspørgsmålene. På mødet vil fremtidsforsker Liselotte Lyngsø derudover forholde sig til fremtidsscenarierne og -problemerne for hjemmearbejde.

Efter sommerferien bliver alle medlemmer, arbejdsgiverforeninger og politiske partier inviteret til topmøde om hjemmearbejde.

 

[FAKTA]

I HK PRIVAT MENER VI

1. At det er positivt, at vores medlemmer lejlighedsvis har mulighed for at arbejde hjemmefra i det omfang, det er foreneligt med arbejdets karakter, fordi det i hverdagen kan skabe mere fleksibilitet.

2. At hjemmearbejde skal være frivilligt og må ikke være et krav eller en forventning fra arbejdsgiveren. Hjemmearbejdet skal bunde i en fleksibilitet, der både kommer lønmodtagere og arbejdsgivere til gode.

3. At regelmæssigt hjemmearbejde skal baseres på klare aftaler - både kollektivt og lokalt, og med inddragelse af ansatte og tillidsvalgte.

 

4. At det sikres, at hjemmearbejde kan foregå på en ergonomisk forsvarlig måde, så det fysiske arbejdsmiljø er i orden.

 

5. At det psykiske arbejdsmiljø sikres med social støtte og kollegial sparring samt en nærværende ledelse, der understøtter det faglige miljø på arbejdspladsen.

 

6. At der udformes retningslinjer, der sikrer lønmodtagerne dækning for deres omkostninger, og at aftale- og/eller overenskomstbaserede rettigheder ikke sættes over styr.

7. At man stadig har ret til at være syg og holde barns 1. eller 2. sygedage – altså at arbejdsgiveren ikke forventer, at medarbejderne arbejder hjemmefra under sygdom
 
Vis mere